header2

citaat lama anagarika govinda


 

Voortrekkers
Voortrekkers zijn professionals die in hun eigen beroep hun nek hebben uitgestoken om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Dat doen zij soms tegen flinke weerstanden in. Zij laten zien wat beroepseer en beroepstrots in de praktijk kunnen betekenen.…
Dr. Gabriël Anthonio (1963) is voorzitter van de Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en lector in Leiderschap en Verandermanagement aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Per 1 september 2015 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociologie van leiderschap,…
Bennie Beuvink, (1957), is sinds 2009 politiecoach. Meer dan dertig jaar was hij wijkagent. Van 1977 tot 1997 in Oostelijk Enschede en van 1997 tot 2009 in de Enschedese wijk Velve-Lindenhof. Deze wijk haalde het nieuws vanwege de Miro-rellen in…
Jos de Blok (1960) is oprichter en directeur van Buurtzorg Nederland, sinds 2006 het alternatief voor de landelijke thuiszorg. De Blok werkte tien jaar als wijkverpleegkundige en was manager in verschillende zorgorganisaties. Volgens De Blok was de thuiszorg verzand in…
Pieter Coppoolse (1953), is psychotherapeut en oprichter van Mentaal Beter, een netwerk van zelfstandig gevestigde praktijken van psychotherapeuten, (gz- en klinisch) psychologen en psychiaters, bedoeld als alternatief voor de bestaande GGZ-instellingen. Mentaal Beter stelt zich als taak de maatschappelijke waarde…
Thijs Emons (1980) is psycholoog en met Fred Leffers en Co Klaver oprichter van “De GGZ laat zich horen”, een digitale nieuwsbrief met informatie en inspiratie voor werkenden in de GGZ.  Aanleiding was de toename van allerlei regels die zich steeds…
Jaco van Hoorn (1961) begon in 1980 zijn loopbaan als politieagent in het district ’s Gravenhage van de Rijkspolitie. Hij is sinds 2013 hoofd operatiën/plv. politiechef bij Nationale Politie, eenheid Zeeland-West-Brabant. Daarvoor was hij  lid van de korpsleiding van Politie…
Norbert Kemp (1960) is specialist ouderengeneeskunde (vroeger verpleeghuisarts genoemd) en werkt sinds september 2015 bij Florence in Den Haag. Hij is tevens voorzitter van Regio Randstad Zuid van Verenso, de beroepsvereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters.Naast specialist ouderengeneeskude is…
Jos Lamé (1948) is psycholoog en organisatie-adviseur. Hij was 31 jaar bestuurder van Riagg Rijnmond. In diezelfde periode kreeg hij twintig jaar lang van de hoogleraren Aad de Roo en Jan Moen de ruimte om binnen TIAS (Tilburgs Instituut voor…
Fred Leffers (1968), informaticus en gezondheidszorgpsycholoog, werkt als behandelaar in de GGZ. In 2007 richtte hij samen met zijn collega-psychologen Thijs Emons en Co Klaver het digitale netwerk "De GGZ laat zich horen” op. Aanleiding was dat hij zich ernstige…
Wim van de Merwe (1951) was tot oktober 2016 vmbo-docent metaaltechniek op de christelijke scholengemeenschap Reggesteyn in Rijssen. In alle veertig jaren van zijn loopbaan heeft hij zich een enthousiast pleitbezorger voor technisch onderwijs getoond. Steeds weer bedacht hij nieuwe…
Alan Ralston (1967) is als psychiater verbonden aan een gesloten afdeling van een Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis. Sinds 2008 is hij actief, onder andere als woordvoerder, in de actiegroepen ‘De GGZ Laat Zich Horen’ en ‘Zorg Geen Markt’. Reden om hierin…
Barend Rombout (1958) heeft 25 jaar bij de politie in Rotterdam gewerkt. Sinds 2000 werkt hij bij de gemeente Rotterdam waar hij momenteel hoofd is van Bureau Frontlijn. Bureau Frontlijn ontwikkelt in opdracht van het college van B & W…
Annette Schulte (1960) is van oorsprong psychiatrisch verpleegkundige en heeft in die hoedanigheid in de meest uiteenlopende hoeken van de GGZ gewerkt: verslavingszorg, TBS, daklozenopvang.In 2008 kreeg ze een burn-out; ze was zogezegd ‘beleidsgetraumatiseerd’, boos en teleurgesteld over hoe het…
Leendert Verheij (1951) was sinds najaar 2012 tot april 2018  president van het Gerechtshof Den Haag. Daarvoor was hij vanaf 2008 president van het Gerechtshof Amsterdam. Sinds 2002 is er in de rechtspraak sterk gestuurd op productie. Sommigen vrezen dat…
Jan Mengde en Charlotte Pontier vormen een voortrekkersduo. Jan Mengde (1949) is van oorsprong ontwikkelingspsycholoog en werkte als projectleider in de verslavingszorg en de jeugdzorg.  In zijn projecten neemt hij de dialoog over de probleemstelling, de prioriteiten en de oplossingsmogelijkheden…
Marc Räkers (1964) nam midden jaren negentig het initiatief om huisuitzettingen wegens huurschulden actief te gaan voorkomen. Werkzaam in de dak- en thuislozenzorg zag hij vele mensen dakloos worden zonder dat woningcorporaties of sociaal werk enige preventieve inspanning leverden. Van…
Hester IJsseling (1967) is groepsleerkracht, (edu-)blogger en doctor in de wijsbegeerte. Ze werkt sinds 2003 in het primair onderwijs; 2010 startte zij met Hans Bolten Het Socratisch Lokaal, waar  leerkrachten worden uitgenodigd tot reflectie op hun onderwijservaringen en beroepsopvattingen met behulp…
Hans Wilmink (1948) is opgeleid als socioloog en als Hoger Bestuursambtenaar en begon zijn loopbaan bij de Stichting Het Refter in Zwolle waar hij onder meer initiatieven ontplooide voor de opvang en integratie van minderheden. Dat deed hij in samenwerking…
Ype Akkerman (1956) was beleidsambtenaar en werkte ruim een kwart eeuw op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds 2014 werkt hij als zelfstandige. De naam van zijn bedrijfje is Pedagogisch Engagement. Hij wil bevorderen dat mensen die zich…
René Kneyber (1978) is docent wiskunde in het vmbo en geeft inmiddels tien jaar les op het Oosterlicht College in Nieuwegein. Sinds 2009 publiceert hij boeken en artikelen over orde en gezag in het onderwijs en geeft hij daarin trainingen.…
Antoniek Vermeulen (1956) is senior projectmanager bij de gemeente Utrecht. Zij geeft leiding aan complexe projecten waarbij samenwerking met de burgers en met een veelheid aan partners meestal één van de kritische succesfactoren is. De afgelopen jaren was zij projectleider…
Jelmer Evers (1976) is docent geschiedenis, blogger en zelfbenoemd onderwijsactivist. Hij werkt sinds 2003 in het onderwijs. Na een studie geschiedenis in Utrecht en een post-doctorale opleiding bij het Instituut Clingendael  heeft hij de eerstegraads lerarenopleiding - tweetalig en internationaal…
Yvonne van Kemenade (1965) heeft ruim 26 jaar kennis en ervaring opgedaan in de zorg vanuit verschillende functies: wetenschappelijk medewerker van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit (iBMG/EUR), adviseur Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, strategisch…
Erik van Zuidam (1956) begon in 1978 zijn loopbaan als 22-jarige inspecteur van politie in Groningen. Bij de politie was hij o.a. gesprekspartner van de kraakbeweging, hoofd van de recherche en tenslotte plaatsvervangend korpschef. In 2012 werd hij directeur van…
Sander de Hosson (1977) is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Zijn aandachtsgebieden zijn met name longkanker en palliatieve zorg. Hij is onder meer hoofdredacteur van de boeken Probleemgeoriënteerd denken in de Palliatieve Zorg, Probleemgeoriënteerd denken in de Longgeneeskunde…
Erna Eenink (1963) is teamchef en deelprojectleider dienstverlening bij de politie-eenheid Oost-Nederland. Ze is verantwoordelijk voor houding en gedrag en dat betekent niet: O, o je doet je werk niet goed, maar meer van: Ben je je nog bewust van…
Guido Rijnja (1960) werkt bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Zijn aandacht gaat vooral uit naar de samenwerking van ministeries op communicatiegebied. Die samenwerking richt zich op drie sleutelopgaven: een behulpzame overheid, een duidelijk kabinet en een communicatieve organisatie. Achter deze grote woorden…
Corine Korrel (1963) is oprichtster van Onderwijs/VMBO On Stage: van rode lap naar rode loper! Directe aanleiding was een televisie-uitzending in 2006 waarin het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor de zoveelste keer negatief in beeld kwam: “Ik realiseerde me dat dat…
Drs. Angelique de la Cousine (1968) is directeur Bedrijfsvoering arrondissementsparket Centrale Verwerking bij het Openbaar Ministerie. Daarvoor was zij van september 2011 tot medio 2017 directeur Douane van de regio Groningen. Bij de Douane en Belastingdienst heeft zij meerdere functies…
Actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO), bestaande uit zestien huisartsen, wil de politiek tot keuzes dwingen. Op 11 maart 2015 publiceerde het comité het Manifest van de bezorgde huisarts op een ongebruikelijke wijze. Om middernacht hing het comité het manifest…
Cobie Groenendijk (1972) is psychiater en jurist en is werkzaam in een eigen praktijk. Tot 1 september 2017 werkte zij ook voor een GGZ-instelling. Sinds 2013 is zij betrokken bij actiegroepen die zich inzetten voor essentiële veranderingen in de gezondheidszorg,…
Charlotte Goulmy (1969) is docente Frans. Ze werkt sinds 1997 in het onderwijs. Na een studie Frans in Nijmegen, Leiden en Tours heeft zij de eerstegraads lerarenopleiding aan de Universiteit Utrecht gedaan. Ze heeft een niet-geautoriseerde - en nooit verschenen…
Jocko Rensen (1966) is na acht jaar gemeenteraadslid, sinds 2014 wethouder in de gemeente Houten. De laatste jaren heeft hij bekendheid gekregen als de ‘vloggende wethouder’. in zijn vlogs maakt hij contact met inwoners, bestuurders en andere inspiratoren. Daarbij zijn…
Murk Muller (1960) is advocaat in Nederland en Duitsland (Rechtsanwalt). Hij is de bedenker van het bekroonde Anwaltsladen-systeem waarmee hij in 2001 de Managementpreis van de Deutsche Anwaltsverein won. Het is een systeem waarin zelfstandige advocaten op afstand samenwerken. Er…
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design