header2

citaat lama anagarika govinda


 

Zorg

meet up tegenlicht jos de blok thumbSinds Jos de Blok in 2006 Buurtzorg Nederland heeft opgericht, is de manier van werken in de thuiszorg veranderd. Er is een een alternatief voor de thuiszorg gekomen die was verzand in productie en systeemdenken. De kern van Buurtzorg zijn de zelforganiserende teams van circa twaalf mensen die zonder managers hun werk doen en zelfstandig hun beroep uitoefenen. De Blok vindt managers overbodig: “Managen is flauwekul. Je moet mensen gewoon hun werk laten doen. Je kan toch een veel leukere baan bedenken die veel zinvoller is dan wat je nu doet als manager”.

24 uur bij zorggroep groningen
De afgelopen tijd is er veel te doen over de zorg in de Nederlandse verpleeghuizen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg publiceerde rapporten over de kwaliteit van de zorg, jouralist Hugo Borst schreef in oktober2016 een manifest en Tweede Kamerleden geven aan dat het anders en beter moet. De ouderenzorg is dan ook volop in het nieuws. De vraag die centraal staat is: hoe is het nu écht in een verpleeghuis? Wie wonen daar en hoe gaat het eraan toe?

burning out film 2In de film Burning Out volgt de Waalse filmmaker Jérôme le Maire een jaar lang de medewerkers van de afdeling chirurgie van het St. Louis ziekenhuis in Parijs. Voor hij begon met filmen, had hij al een jaar lang voorbereidend werk gedaan. Le Maire laat zien dat bezuinigingen en efficiëntie een funeste uitwerking hebben op de sfeer op de afdeling. Ze veranderen de afdeling in een operatiefabriek vol stress en ruzies. Zware werkdruk, extreme stress en te weinig personeel eisen hun tol. Iedereen, artsen en verplegend personeel, maar ook de manager en de schoonmaker lopen op hun tandvlees.

taco van witsen thumbMet de introductie van machtigingen tien jaar geleden begon de administratieve rompslomp voor de apothekers. Regeldruk en werklast namen toe. Taco van Witsen van De Schinkel Apotheek in Amsterdam vertelt wat er allemaal komt kijken voordat de patiënt zijn medicijnen kan afhalen in de apotheek.

herman van nouhuys 2Is er naast het huidige zorgstelsel nog een ander zorgstelsel mogelijk? Volgens tandarts Herman van Nouhuys kunnen er twee stelsels naast elkaar bestaan. Professionele zorgverleners zouden veel meer in het geweer moeten komen tegen het dicteersysteem van overheid en zorgverzekeraars. Op de werkvloer gelden zaken als tijd hebben voor elkaar en luisteren, in de politiek is daar geen ruimte voor en gaat het om prijzen en ‘performance’. Patiënten en zorgverleners zouden veel dichter bij elkaar moeten gaan staan. Instanties die tussen hen in staan en de zorg bepalen zijn in feite spelbedervers.

hedwig vosHedwig Vos, huisarts in een arbeiderswijk in Den Haag, probeert al enige tijd haar idee van een wijkgerichte huisartsenpraktijk te realiseren. Graag zou ze met de bewoners in haar wijk willen nagaan wat voor gezondheids- en welzijnsproblemen zich voordoen. Ook zou ze graag proactief willen werken om wat eerder in een ziekteproces te kunnen ingrijpen. Ziekten ontstaan vaak door leefstijl, de omgeving, relatie- of financiële problemen of met kinderen op school. Een aparte groep zijn de kwetsbare ouderen die langer thuis blijven wonen.

prinses maxima centrumDe op NPO 2 uitgezonden documentaire van KRO Kruispunt De droom van een arts ging over de start van een landelijke medisch centrum voor kinderoncologie, het Prinses Máxima Centrum, dat momenteel gebouwd wordt op een terrein tegenover het Wilhelmina Ziekenhuis in Utrecht. Eind 2017 moet dit grootste kinderoncologische centrum van Europa klaar zijn. Al het onderzoek naar en alle behandelingen van kinderkanker in Nederland zullen hier worden geconcentreerd en daardoor zal naar verwachting de kwaliteit toenemen. Elk jaar krijgen ongeveer 550 kinderen kanker. Daarvan geneest 75 procent.

lewi vogelpoel 2Lewi Vogelpoel, radioloog in een regionaal ziekenhuis, vindt dat er een alternatief voor de zorg moet komen, een ander zorgstelsel. Het huidige tast volgens haar de kern van de zorg aan. Kosten en baten-analyses, risicoselectie en controle krijgen prioriteit. Mensen raken waarden kwijt die niet in geld zijn uit te drukken: solidariteit, menslievendheid, privacy en vrije keuze. Zorgverleners worden steeds meer gereduceerd tot uitvoerders van de zorgverzekeraars en krijgen steeds minder te vertellen over de kwaliteit van hun eigen beroep.

koos dirkseHoe houden we de zorgkosten in de hand? De manier waarop men nu de zorgkosten probeert aan te pakken werkt niet. Zorginnovater Koos Dirkse vindt dat er bezuinigd wordt op de verkeerde kosten zoals van de huisartsen, het verplegend personeel, ligdagen, medicijnen of specialisten. Hij doet een aantal praktische voorstellen ter verbetering.
Bijvoorbeeld:

marcel spierts 2Marcel Spierts schrijft in zijn boek "De stille krachten van de verzorgingsstaat" over de toekomst van sociaal-culturele professionals en over de geschiedenis van hun beroep vanaf 1945. Speciale aandacht is er voor de professionalisering van sociaal-cultureel werkers, opbouwwerkers, jongerenwerkers en vormingswerkers, en de manier waarop zij verweven zijn met de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. In die professionalisering onderscheidt Spierts drie dimensies: professionalitleit, vakmanschap en ambachtelijkheid.

tuitjenhorn2De zelfdoding van huisarts Nico Tromp uit het West-Friese dorp Tuitjenhorn op 8 oktober 2013 heeft onrust en onzekerheid veroorzaakt bij huisartsen. Tromp kwam tot zijn daad nadat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hem op 2 oktober op non-actief had gesteld. Het Openbaar Ministerie was een strafonderzoek begonnen na het overlijden van een aan slokdarmkanker lijdende patiënt op 19 augustus. De patiënt was terminaal ziek en liep het gevaar langzaam te stikken.

annemarie van dalen"Wij doen ons werk eerder ondanks de organisatie, dan dankzij de organisatie". Dat kreeg Annemarie van Dalen vaak te horen van zorgverleners. Het was voor haar aanleiding om te gaan onderzoeken of dat niet anders kan. Zij heeft twee innovatieve organisaties diepgaand onderzocht en bekeken welke principes daar leidend zijn: thuiszorgorganisatie Buurtzorg en Esdégé-Reigersdaal, een organisatie voor gehandicaptenzorg.

annelies van heijst 2Annelies van Heijst, hoogleraar Zorg, Cultuur en Caritas aan de universiteit van Tilburg, had nooit gedacht dat haar boek Menslievende zorg zes drukken zou beleven. Inmiddels is de term aan een opmars begonnen in de samenleving. In Brussel werd in april 2012 de titel zelfs op een groot spandoek meegedragen tijdens een "witte woede" demonstratie van werknemers uit de sociale sector.

piet hein peetersJournalist Piet-Hein Peeters onderzocht wat het overal opduikende woord zelfredzaamheid in de zorg-en welzijnssector betekent. Hij interviewde met collega Cindy Cloïn bestuurders, wetenschappers en mensen die hulp nodig hebben, resulterend in het boek Onder het mom van zelfredzaamheid.

 edith brugginkEdith Bruggink, oncologie verpleegkundige, deed in 2011 mee aan een  Goed Werk proefproject in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.
Goed Werk heeft drie pijlers: uitmuntend vakmanschap, morele verantwoordelijkheid en persoonlijke betrokkenheid.


rinske_van_de_goorIn 2012 wordt er op de huisartsenzorg 132 miljoen euro bezuinigd. De kernwaarden van het huisartsenberoep komen hierdoor onder druk te staan.
Huisarts Rinske van de Goor vertelt wat de gevolgen zijn voor de  huisarts, de praktijk, de patiënt en het ziekenhuis. 


compassion_for_care_3In het voorjaar van 2011 werd het Com-Passion for Care Charter gepresenteerd, opgesteld door tachtig mensen in Nederland die werkzaam zijn in de gezondheidszorg: artsen, patiënten, verpleegkundigen en mensen met een functie bij zorgverzekeringsmaatschappijen.

simmy_de_vries
Bestuurders en managers zijn volgens Simmy de Vries van actiegroep Nu Basta niet in staat de problemen op de werkvloer in de zorg op te lossen. 
Daarom heeft zij met drie andere actiegroepen in de zorg een manifest en een rapport opgesteld met stellingen en aanbevelingen die op 12 mei 2011, de Dag van de Verpleging, worden aangeboden aan de minister van Volksgezondheid.


jean_pierre_wilken
Jean Pierre Wilken deed vijf jaar lang promotie-onderzoek naar de ervaringen van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Hij was op zoek naar wat mensen nu echt geholpen had om te herstellen of uit een crisissituatie te komen.
De resultaten van zijn onderzoek tonen aan dat goede zorg eigenlijk alleen maar goed kan zijn als deze is ingebed in een persoonlijke relatie.


marije_en_ingrid_thumbnailMarije van der Linde en Ingrid Windmeijer startten twee jaar geleden het project "Presentie: Radicale aansluiting van 0 tot 100", dat beoogt een verandering teweeg te brengen door verbetering van hulp en zorg voor de kwetsbare mens.

bas_eenhoornBas Eenhoorn, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie vertelt dat het bij therapeuten om beroepseer, om de inhoud van hun vak gaat. Eenhoorn vraagt zich af of verantwoording afleggen over datgene dat je doet, ondermijnend is voor de beroepseer.

demo_med_specialistenTraag slingerde een witte stoet zich over de openbare weg door Den Haag in de middag van 1 juli 2010: mannen en vrouwen in witte doktersjassen liepen zwijgend door de binnenstad op weg naar het Plein waar zij een petitie gingen aanbieden aan de Tweede Kamer.

gonny_ten_haaftGonny ten Haaft vroeg aan negen personen naar hun ervaringen als patiënt tijdens of vlak na hun ziekte: drie verpleegkundigen, drie artsen en drie managers. De resultaten van deze gesprekken beschreef zij in haar boek "Dokter is ziek - Als patiënt zie je hoe zorg beter kan". Wat kan er beter? De antwoorden van de patienten betroffen de basale dingen van het leven zoals aandacht, betrokkenheid en empathie.

alan_ralstonTijdens de Landelijke Zorgmanifestatie op 12 mei 2010 op het Plein in Den Haag bood de actiegroep Zorgcrisis aan de Tweede Kamer twee  petities aan met resp. 15.000 en 5.000 handtekeningen. De petitie van 15.000 handtekeningen vraagt om een parlementaire enquete naar de effecten van marktwerking in de zorg.

bart_berdenBart Berden is sinds 2004 directeur van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en sinds 2009 hoogleraar organisatie-ontwikkeling in het ziekenhuis a/d TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg.
Berden constateert dat er steeds kritischer gekeken wordt naar de zorginstellingen, maar ook naar de

menno_lieversMoet een goede arts altijd een goed persoon zijn? Kan een slecht persoon ook goede handelingen verrichten? Dit is op zichzelf al een interessante medische vraag. De indringende debuutroman van Menno Lievers, ´De val van Hippocrates´ (november 2009) roept veel vragen op over de beroepsethiek in de geneeskunde. Vraag aan Menno Lievers is dan ook: Hoe zit het met de ethiek in de geneeskunde ?

andries_baartProf. dr. Andries Baart bekleedt de leerstoel Presentie en Zorg, Faculteit Geestesweteschappen aan de Universiteit van Tilburg en is de geestelijk vader van de presentietheorie, opgesteld na jarenlang onderzoek naar houding en werkwijze van werkers in het veld in de hulp- en zorgverlening. Presentie is ´erbij zijn´, ´bij de ander zijn´.

milco_linssen

Ondernemer Milco Linssen startte in augustus 2009 een petitie tegen de plannen van Minister Klink om de specialisten met 12 procent te korten op hun omzet. Dit initiatief groeide uit tot de stichting Bezorgd.org, opgericht om o.a. de vooroordelen tegen medisch specialisten weg te nemen.

 

irene_hadjidakis 

Verpleegkundige Irene Hadjidakis vertelt over het ontstaan van de snel groeiende aktiegroep Zorgcrisis, die bezig is handtekeningen te verzamelen voor een petitie, die medio 2010 overhandigd wordt aan de Tweede Kamer en die vraagt om een parlementaire enquete naar de effecten van marktwerking in de zorg.

  

jan_van_leerVolgens huisarts Jan van Leer moet de patiënt rechtstreeks met de zorgverzekering communiceren en vice versa en niet in een driehoeksverhouding met de huisarts. Aanvragen voor een rollator en andere voorzieningen dienen, als er medische informatie verlangd wordt, niet aan administratieve medewerkers van de verzekering gegeven te worden, maar aan bijvoorbeeld een arts van de zorgverzekering.

coen albers

Ketenzorg is geen garantie voor betere zorg. Dat is de stelling van Coen Albers, huisarts te Middelburg. Het idee van ketenzorg is opgekomen in de context van marktwerking. Het idee is op zich niet slecht. Al de zorgverleners die betrokken kunnen zijn bij bijvoorbeeld de behandeling van suikerziekte vormen een keten. Hun taken worden omschreven en hun handelingen worden  vastgelegd Dan kan men vergelijken en mogelijk vaststellen wat het beste werkt. Op zich niet verkeerd, hoewel het veel administratie kost. Waar het verkeerd

op_naar_het_echte_werk_in_de_zorgBegin 2007 organiseerden de Stichting Beroepseer, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Bureau met Waarde de bijeenkomst ‘Op naar het echte werk in de zorg’ Wat zijn in de zorg de specifieke belemmeringen om met enthousiasme te werken? Wat moet er veranderen? Gesprekken met en tussen professionals uit de zorg.

jet_bussemaker_1 mei was in 2007 niet alleen de Dag van de Arbeid maar ook de Dag van Beroepseer. Die dag startte Beroepseer de actie “Adviseer het kabinet over beroepseer” op de homepage van de website www.beroepseer.nl. In een persoonlijke videoboodschap deden vier bewindslieden rechtstreeks een oproep aan al degenen die in de knoop zitten met hun beroepseer om te reageren en suggesties en ideeën aan te dragen over hoe het beter kan.

_ab_klink1 mei was in 2007 niet alleen de Dag van de Arbeid maar ook de Dag van Beroepseer. Die dag startte Beroepseer  de actie “Adviseer het kabinet over beroepseer” op de homepage van de website www.beroepseer.nl. In een persoonlijke videoboodschap deden vier bewindslieden rechtstreeks een oproep aan al degenen die in de knoop zitten met hun beroepseer om te reageren en suggesties en ideeën aan te dragen over hoe het beter kan.

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design