header2

citaat lama anagarika govinda


 

Welzijn

i daniel blake filmDe nieuwste film van de inmiddels 80-jarige Britse regisseur Ken Loach, I, Daniel Blake is winnaar van de Gouden Palm 2016 van het Festival van Cannes - een van de meest prestigieuze filmprijzen ter wereld. De film gaat over de 59-jarige timmerman Daniel Blake uit Newcastle die moet vechten om het hoofd boven water te houden. Hij moest stoppen met werken na een hartaanval en probeert een uitkering te krijgen. Hij wil wel werken, maar hij mag niet van zijn arts. We zien Blake de bureaucratische molen van de overheid instappen die soms alleen op internet te benaderen is en die nooit ophoudt met draaien in een samenleving die bezig is te ontmenselijken.

rini biemans 2

Rini Biemans is directeur van Creatief Beheer dat hij samen met Karin Keijzer in 2002 heeft opgericht en tot doel heeft een praktijk- en verdienmodel te ontwikkelen met als basis het dagelijks onderhoud in een wijk.
Biemans is afgestudeerd arts, maar toen hij ging werken begon de geneeskunde hem steeds meer tegen te staan. Hij vond dat mensen niet gezond worden van gezondheidszorg. Hij is zijn vak ‘uitgeslopen’ en kunstenaar geworden.

michael green social progress indexHet bruto binnenlands product (bbp) heeft ons leven gedefinieerd en gevormd in de afgelopen tachtig jaar. De term werd geïntroduceerd door de Amerikaanse econonoom Simon Kuznets en werd al gauw de maatstaf van economische vooruitgang van een land. Als norm van onze levensstandaard, kreeg het bbp als het ware de status van een soort stenen tafelen. Maar, Het bbp wordt steeds minder bruikbaar als leidraad voor onze ontwikkeling. Onze maatschappij heeft behoefte aan een effectievere meetmethode om in de behoeften van de 21ste eeuw te voorzien: de sociale vooruitgangsindex (Social Progress Index).

antoniek vermeulen 2Antoniek Vermeulen is als projectleider van buurtteams in de gemeente Utrecht bezig met een een nog in de experimenteerfase verkerende nieuwe aanpak van zorg- en welzijn. Per 2015 worden taken en het daarbij behorende budget overgeheveld van de rijks- en provinciale overheid naar gemeenten. Het betreft jeugdzorg en AWBZ, maar ook op het gebied van werkgelegenheid krijgen we te maken met vergelijkbare ontwikkelingen. Gemeenten zijn momenteel druk bezig zich daarop voor te bereiden.

sjef de vries 2Eigen kracht, zelfredzaamheid, zelforganisatie en burgerkracht, steeds vaker komen we deze termen tegen, bijvoorbeeld in beleidsnota's van de overheid die met het programma "Welzijn Nieuwe Stijl" vaart wil zetten achter uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Terwijl vroeger het doel was dat mensen tot hun recht kwamen in de maatschappij, moeten mensen nu participeren, het liefst ook economisch.

sta_me_bij

De documentaire film "Sta me bij" gaat over de harde en soms slopende confrontatie tussen klant en consulent bij de Sociale Dienst. Waar moet de focus liggen? Op het uitvoeren van algemene regels of is individueel maatwerk noodzakelijk? De kijker wordt heen en weer geslingerd tussen de voor- en nadelen van een softe of harde aanpak, tussen het belang van algemene regels en de noodzaak van individueel maatwerk.

barend_rombout
Barend Rombout is hoofd van Bureau Frontlijn in Rotterdam dat methodieken ontwikkelt op het gebied van zorg, onderwijs, armoedebestrijding en handhaving voor toepassing - soms al binnen 1 à 2 weken - in de achterstandswijken. Een project dat momenteel loopt betreft het terugdringen van recidiven bij criminele jongeren.

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design