header2

citaat lama anagarika govinda


 

Politie

heidi de mare 2.1De burger ziet in één oogopslag of een politieman of -vrouw gezag heeft of niet. Maar hoe ziet de burger dat? Hoe belangrijk is die eerste indruk? Om een antwoord te vinden op die vraag gaf het programma Politie & Wetenschap opdracht tot een onderzoek, dat werd uitgevoerd door Heidi de Mare, directeur van het Instituut voor Maatschappelijke Verbeelding. Zij vertelt hoe zij in samenwerking met anderen een test heeft ontwikkeld om vast te stellen welke visuele kenmerken van politiemensen bijdragen aan hun gezag. Deze beeldtest werd aan 1750 burgers tussen de 16 en 75 jaar voorgelegd.

erna eenink 4Erna Eenink is teamchef en deelprojectleider dienstverlening bij de politie-eenheid Oost-Nederland. Ze is verantwoordelijk voor houding en gedrag en dat betekent niet: O, o je doet je werk niet goed, maar meer van: Ben je je nog bewust van waarmee je bezig bent bij de politie?Ze vraagt zich af hoe het toch komt dan zoveel mensen bij de politie verzanden in bureaucratie en vanachter de computer denken te weten wat er buiten op straat nodig is. Zelf werkt ze niet met lijvige rapporten, maar prefereert ze een ontwikkelgewijze aanpak. Aanhaken bij collega's en werken voor en met burgers staan bij haar voorop.

ben heemstra 3Ben Heemstra werkt bijna veertig jaar bij de politie, waarvan zestien jaar als intern onderzoeker naar strafbare feiten en plichtsverzuim van politiemensen. Integer zijn is een van de vier kernwaarden van de beroepscode van de politie, naast betrouwbaar, moedig en verbindend zijn.
Heemstra vindt dat het omgaan met integriteit iets is dat intrinsiek in je aanwezig is: "Je kunt dit werk niet doen omdat je baas vindt dat iets niet integer is. Dit werk kun je alleen doen omdat je zelf vindt dat bepaald gedrag niet integer is. En, je kunt niet trots zijn op je werk, als je er niet voor staat".

politiegezag kleinJurriën Rood, filmer en filosoof, heeft ruim vier jaar onderzoek gedaan bij de politie Amsterdam-Amstelland  naar het straatgezag van de politie. Hij vroeg niet naar de mening van burgers, maar observeerde hoe het in de praktijk toeging en hoe mensen zich gedragen. De uitkomst was dat het gezag van de politie op straat groot is en een bijzondere vorm heeft: vriendelijk, maar ook resoluut.

jacques_smeetsJacques Smeets is ruim veertig jaar politieman. Ook hij maakte mee hoe agressie en geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners de laatste jaren onrustbarend toenamen, ondanks hun instelling  dienstbaar te zijn en de orde te handhaven in de samenleving. Het uniform staat niet meer garant voor gezag. Maar wat doet het uniform voor de politieman of -vrouw zelf? Geeft het een gevoel van macht of is het een middel om je achter te verschuilen?

jaco_van_hoornDe  essentie van het politieberoep is te vinden in de betekenisvolle ontmoetingen tussen politiemensen en burgers. Daar wordt het basisvertrouwen van mensen in de politie geschapen en onderhouden.  Dat is de stelling van  Jaco van Hoorn, districtschef politie Hollands Midden. In iedere situatie het juiste doen, dat is het ambachtelijke van het politieberoep. Het gaat daarbij onder anderen om troosten, steun geven, helpen, aanspreken, beschermen,  corrigeren. Soms zelfs allemaal tegelijk…

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design