header2

citaat lama anagarika govinda


 

Onderwijs

ambachtacademie3Het ambacht heeft de krachten gebundeld. Resultaat is een op 6 februari 2018 van start gegane nieuwe opleidingsstructuur die past bij het ambacht: de Ambachtsacademie.
Ervaren ambachtslieden, ondernemers uit verschillende ambachtelijke branches, hebben de opleidingen ontwikkeld met ondersteuning van een onderwijskundig bureau. Zij hebben het beroeps- en diplomaprofiel opgesteld waarin is vastgelegd wat je moet ‘kunnen en kennen’, om een vakbekwaam ondernemer te worden.

van finland tot singapore onderwijsDe broers Luuk en Erik Ex zijn in september 2017 begonnen aan een reis in een minibus. Met een videocamera trekken ze de grens over om in andere landen een les bij te wonen en daarover te rapporteren als ze vinden dat Nederland daar nog wat van kan leren. Erik is geschiedenisdocent. Luuk is journalist.
Bezocht worden onder meer drie hoog op de ranglijst genoteerde OESO-landen Finland, Singapore en Estland, alsmede Rusland, Oekraïne en Cyprus. De broers maken de videoserie - Wereldlessen - voor De Volkskrant.

het mbo manifest 2Op 22 juni 2017 ondertekende Sarien Shkolnik het MBO-Manifest. Shkolnik is bestuurder van het regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs, het Graafschap College in Doetinchem. De beroepsvereniging Opleiders MBO - BVMBO - lanceerde in maart 2017 een Manifest dat op 14 juni 2017 overhandigd werd aan het bestuur van de MBO Raad. Het MBO-Manifest bevat een lijst met zeven speerpunten die voor MBO-docenten noodzakelijk zijn voor het geven van kwalitatief goed beroepsonderwijs. De docenten willen bijvoorbeeld afschaffing van de 1.000-urennorm, meer vrijheid voor teams om goed onderwijs te ontwikkelen en meer tijd voor kwaliteit. Het manifest is inmiddels door meer dan tweeduizend docenten/opleiders ondertekend.

jelmer evers 4Leraar en onderwijsactivist Jelmer Evers zet zich al jaren in voor onderwijsvernieuwing en professionele autonomie, zowel op nationaal als internationaal niveau. In plaats van ons alleen maar te richten op cijfers, resultaten, automatisering en standaardisering is het beter ons te concentreren op het vakmanschap van de leraar en het kweken van vertrouwen. Flip the system noemt hij dat, het systeem omkeren waardoor de leraar en zijn professionaliteit in plaats van onderaan, bovenaan de piramidevormige ladder komt te staan.

abc van het maken thumb2We leven in een wereld die bol staat van technologie en steeds sneller digitaliseert. Het is daarom van belang dat kinderen naast programmeren, ook andere vaardigheden leren die horen bij de 21ste eeuw. De wereld heeft behoefte aan een nieuwe generatie kritische makers en ontwerpers. Het maakonderwijs kan daarbij helpen. Gebleken is dat door iets te maken je problemen leert oplossen, leert ondernemen en samenwerken, en leert de wereld beter te begrijpen. Allemaal belangrijke vaardigheden waarmee je in staat bent bijvoorbeeld een robot, een muziekstuk, een geprogrammeerde app of een meubelstuk te maken.

beroep in beeldDe onafhankelijke Stichting ROC.nl, opgericht in 1998, heeft tot doel het onderwijs toegankelijker te maken en het educatieve landschap in kaart te brengen voor een zo breed mogelijk publiek. Op de site kunnen bezoekers actief op zoek gaan naar informatie over een opleiding, stage of toekomstige carrière. Video's laten zien wat voor beroepen er allemaal zijn en wat er voor nodig is om er een te leren.

nee heb je bromet 2Hoe verlos je het VMBO van zijn negatieve imago? Niet alleen docenten uit deze onderwijsbranche, maar ook het Ministerie van Onderwijs zijn al jaren bezig het imago te verbeteren. Laten we hopen dat met de nieuwe film van Frans Bromet, getiteld Nee heb je... we onze vooroordelen opzij kunnen zetten en we oog krijgen voor wat het VMBO, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs nu eigenlijk is.

de slag om het maagdenhuisDe gevolgen van de Maagdenhuisbezetting houden de gemoederen aan de Universiteit van Amsterdam nog altijd bezig. Inmiddels zit er een nieuw College van Bestuur, een direct gevolg van de acties en bezettingen, en werken verschillende commissies aan voorstellen voor een nieuwe universiteit.
Tijdschrift Folia reconstrueert in de filmdocumentaire De slag om het Maagdenhuis met alle hoofdrolspelers een jaar van protesten en de bezetting van twee universiteitsgebouwen die uiteindelijk leidden tot de val van collegevoorzitter Louise Gunning.

roger standaertIn maart 2016 nam Karen Heij afscheid als algemeen directeur van ICE, een bureau in toetsexpertise en ontwikkelaar van toetsen en examens voor alle vormen van onderwijs, van basis- tot hoger en volwassenen-onderwijs. Als dank voor de afgelopen jaren nodigde Heij de Vlaamse prof. dr. Roger Standaert uit voor een lezing.

vakbroedersIn vier maanden tijd hebben acht ‘Vakbroeders’ meer dan vierhonderd woningen opgeknapt in de Haagse wijk Spoorwijk. In de Rotterdamse wijk De Wielewaal heeft een ander team er in totaal 540 opgeknapt. Vakbroeders is een programma waarbij werkloze jongeren van 16 tot en met 27 jaar die graag met hun handen werken in de eigen omgeving worden opgeleid tot schilder.
Onder leiding van leermeesters en docenten knappen zij woningen op in de eigen wijk. De jongeren worden zowel praktisch als theoretisch geschoold in het schilderen. Na twee jaar ronden ze hun opleiding af.

daarom ben ik leraar 2Waarom wordt iemand leraar? In een video vertellen drie jonge, universitair afgestudeerde docenten over hun ervaringen in het voortgezet onderwijs. Jacob-Jan, leraar economie, vindt lesgeven heel interessant maar wel moeilijker dan hij aanvankelijk had gedacht. Een uitdagende baan, zegt hij.
Simon, leraar filosofie, vindt lesgeven nooit saai maar divers en afwisselend. De school betredend, weet je nooit wat er die dag gaat gebeuren. Zelf blijft hij ook continu leren, van de kinderen en van zijn collega's.

jelmer evers 2Op 10 december 2015 was Jelmer Evers te gast in de RTL Late Night show van Humberto Tan. Evers behoort tot de vijftig beste leraren ter wereld. De geschiedenisdocent uit Utrecht is in december 2015 voor de tweede keer genomineerd voor de internationale Global Teacher Prize om twee redenen. Aan de ene kant geeft Evers op een bijzondere manier les. Zo plaatst hij video’s van zijn lessen op Youtube en bereidt hij zijn stof minutieus en uiterst creatief voor.

eelco koot 3Eelco Koot is docent aan de Hogeschool Utrecht bij de opleiding Sociaal Juridische dienstverlening. Hij heeft ook een voetbalachtergrond waarover hij graag vertelt. Bijvoorbeeld dat bij zijn geboorte de voetbaltas van zijn vader onder het bed stond.
Sinds hij het onderwijs is ingegaan, is hij altijd blijven zoeken naar de verbinding tussen de praktijk en een leerrijke omgeving voor studenten. Die verbinding vond hij in de voetbalwereld.

kees meijlinkEr bestaat een mooi voorbeeld van onderwijs. De vraag is: Wat zijn leerlingen? Zijn zij een soort zoutvaatjes die je vult, of zijn zij vuurtjes die je kan aansteken? Gooien wij als docent kinderen vol met kennis, of stoken we ze op en maken we ze onrustig en nieuwsgierig zodat ze op onderzoek uitgaan?
Kees Meijlink, docent filosofie en kritisch denken aan de lerarenopleiding Marnix Academie en de schoolleidersopleiding Penta Nova in Utrecht, pleit voor een visie op onderwijs die bijvoorbeeld inhoudt stimulering van een actieve en onderzoekende houding bij leerlingen.

beroepsonderwijsLange tijd was beroepsonderwijs een ondergeschoven kindje. Er was weinig geld voor beschikbaar en het werd niet gezien als overheidstaak. Die houding behoort tot het verleden. Sjoerd Karsten laat dat zien als hij een bezoek brengt aan de Duurzaamheidsfabriek van het Da Vinci College, een samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijfsleven waar MBO'ers zich bekwamen in de modernste duurzame technieken. Het is de eerste plek in Europa waar duurzaamheidsonderwijs in combinatie met het bedrijfsleven wordt gegeven.

wim akkermans 2Wim Akkermans, gymleraar op een Haagse basisschool, zit 43 jaar in het onderwijs: "En nog steeds met plezier". Hij vertelt wat er allemaal is veranderd tijdens zijn loopbaan. Van de intrede van de Mammoetwet en nieuwe onderwijsmethoden in de jaren zestig tot het afkalvend gezag van de leraar.

arjan van der meijArjan van der Meij, natuurkundeleraar op het Christelijk College De Populier in Den Haag, merkte tien jaar geleden dat vwo- en havo-leerlingen van zijn school graag dingen maakten en met hun handen werkten. Je wordt er vrolijk van, je leert vaardigheden, én je creativiteit en vindingrijkheid worden gestimuleerd. Aan de andere kant brengt maken intrinsieke motivatie met zich mee. Kinderen willen graag iets maken dat er nog niet is en daar trots op zijn.

herman paulHoe kan de wetenschap integer worden beoefend? Over welke eigenschappen dient de wetenschapper te beschikken? De zijn vragen actueel, gelet op de recente voorbeelden van wetenschapsfraude. Herman Paul leidt momenteel een onderzoeksproject aan de Universiteit van Leiden naar wetenschapsethiek in de 19e eeuw waarin veel nieuwe universiteiten werden opgericht en er volop gediscussieerd werd over de ideale eigenschappen van een wetenschapper.

onderwijstoets brandpuntKRO Brandpunt zond op Nederland 2 op 24 november 2013 een reportage uit over de macht van de toets in het onderwijs. Wordt er in Nederland tegenwoordig teveel getoetst?
Toetsengekte, toetsterreur. Veel schooldirecteuren hebben er wel een eigen term voor: de hoeveelheid taal en rekentoetsen die kinderen vanaf hun zesde jaar over zich heen krijgen.

sjef drummenIn het nieuwe schoolseizoen van 2014 gaat er in Roermond een nieuwe type onderwijs van start waaraan een zes jaar lange zoektocht naar het ideale onderwijs is voorafgegaan: Agora. Directielid Sjef Drummen vertelt hoe het onderwijs momenteel in een spagaat zit. Aan de ene kant is er de vraag van de moderne jeugd te worden voorbereid op de wereld van morgen, en aan de andere kant is er de wet- en regelgeving van het geïnstitutionaliseerde onderwijs. Beide partijen zijn ontevreden, zowel de onderwijsgevenden als de leerlingen.

jan willem hengeveldJonge docenten die voor het eerst voor de klas staan hebben het niet altijd makkelijk. Door verschillende oorzaken, waaronder gebrekkige begeleiding of coaching en een teveel aan taken buiten het lesgeven om, haken jonge starters af en verlaten ze het onderwijs. Anderen komen moeilijk aan een vaste baan vanwege krapte op de arbeidsmarkt en zijn genoodzaakt van tijdelijke baan naar tijdelijke baan te hoppen, met als gevolg veel onrust en onzekerheid. Ook deze docenten zijn geneigd vroegtijdig af te haken en naar ander werk om te zien.

kleuteronderwijs kl 2Dat de kleuter geen schoolkind is, maakten leden van de Werk-en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) duidelijk met het aanbieden van een petitie in de vorm van het Zwartboek Kleuters in de knel aan de Vaste Kamercommissie van Onderwijs in april 2013. Het roer moet radicaal om volgens de werkgroep. Onderwijsmethoden, lesprogramma's en toetsen zijn teveel gericht op cognitieve prestaties. Kleuters moeten bijvoorbeeld uren op een stoel zitten om letters uit hun hoofd te leren. Leerkrachten moeten voldoen aan de van bovenaf opgelegde eisen terwijl ze ervaren dat ze onverantwoord bezig zijn in de klas.

focus op onderwijs 2In de video Focus op onderwijs, vertelt prof.mr. Huib de Jong, lid van het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht (HU) dat op zijn school, waar elk jaar zevenduizend studenten afstuderen, "schitterende dingen" gebeuren en waar allerlei onderwijsvormen onderzocht en bedacht worden. Begeleid door een snel tekende hand ter illustratie van zijn verhaal vervolgt hij dat "... we ook een probleem hebben. Veel van onze studenten zijn ontevreden. Dat zit mij net zo dwars als iedereen op onze hogeschool. Het is niet leuk steeds met angst en beven de HBO-special van Elsevier te openen om te zien hoe laag we zijn geëindigd.

renske hoogeveen 3Renske Hoogeveen is intern begeleider op een basisschool in Amsterdam en richtte met een aantal collega-onderwijzeressen de Vereniging van Meesterschappers op, de beroepsvereniging voor leerkrachten in het basisonderwijs. De vereniging wil het basisonderwijs vanuit de werkvloer professionaliseren, door gebruik te maken van elkaars ervaring en expertise en door nieuwe kennis en inspiratie op te doen.

mr wright 5De Amerikaanse natuurkundeleraar Jeffrey Wright laat aan de hand van spannende proeven in en buiten de lokalen van zijn highschool in Louisville, Kentucky zijn leerlingen zelf ondervinden hoe de wetten van de natuur werken. Zijn leerlingen zijn enthousiast, maar niet alleen daarom.

meester benBen de Kok heeft de Haagse Schilderswijk in de loop van ruim dertig jaar langzaam zien veranderen. Hij begon er les te geven op de basisschool in de jaren zeventig. Als er in 2008 een filmdocumentaire over hem en zijn manier van werken wordt gemaakt, telt zijn school 't Palet zevenhonderd leerlingen waarvan er vijf oorspronkelijk uit Nederland komen.
"Meester Ben" is een onderwijzer die zijn beroep heeft gekozen uit gedrevenheid die "voortkwam uit de hoop dat je door je werk een betere wereld zou creëren".

jelmer eversJelmer Evers is docent geschiedenis op de school voor havo/vwo UNIC in Utrecht. Hij heeft meegewerkt aan de op 1 oktober 2012 op Nederland 2 uitgezonden documentaire De avond van het onderwijs waarin hij liet zien hoe hij zijn leerlingen individueel en op maat onderwijs geeft. Daarbij zet hij Facebook, YouTube en Twitter enthousiast in. Geen klassikale instructies meer geven, maar YouTube-colleges. Flipping the classroom wordt dat genoemd, ofwel het omdraaien van de les.

henk oosterlingMet Vakmanstad in Rotterdam zet initiatiefnemer Henk Oosterling sinds 2004 vakmanschap opnieuw op de kaart. Hij laat jongeren ontdekken waar ze interesse in hebben en goed in zijn, en leert ze inzien dat er altijd iets gemaakt is door iemand en dat de dingen niet uit de hemel komen vallen.

storycorps"Alles wat ik ben, heb ik te danken aan u"... Als je dat als leraar te horen krijgt van een leerling, is dat wel het grootste compliment dat je kunt krijgen.   
Het overkwam Albert Siedlecki, meer dan dertig jaar leraar natuur en techniek op de Amerikaanse Memorial Middle School in Medford, New Jersey.


onderwijs radio_nprOp de Amerikaanse publieke radiozender NPR was een programma te beluisteren waarin diverse leraren aan het woord kwamen: Teachers feeling 'beat down' as school year starts. In de vijf minuten durende uitzending wordt in een notendop helder verteld wat leraren hebben ervaren op hun werk in de afgelopen jaren en hoe ze de ondermijnende aanvallen op hun functioneren in de media moe zijn.

 


ed_boomsEd Booms is initiatiefnemer van SlimFit, een nieuwe en uitdagende manier om primair onderwijs te organiseren. De traditionele klas verdwijnt en daarvoor in de plaats komt een groep van circa  75 kinderen, aangestuurd door een team van leerkrachten en diverse ondersteuners.


monique_volmanMonique Volman is in juni 2011 benoemd tot hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In haar oratie maakte zij duidelijk waar het haar om gaat in het onderwijs.
Niet om individueel presteren, standaardtoetsen en hoge scores. Dat is eenzijdig en leidt tot verschraling. Er zijn immers veel dingen die je niet kunt toetsen, maar wel belangrijk zijn.


matt_damon_photo_tracy_a_woodwardTijdens de demonstratie “Save Our Schools” (SOS), gehouden in Washington in de Verenigde Staten op 30 juli 2011, gaf filmacteur Matt Damon onder toejuichingen van het publiek een hartverwarmende speech, een ware opsteker voor alle leraren. Damon is de zoon van een lerares, die ook demonstreerde en haar zoon introduceerde op het podium.

 

inconvenient_truth_behind_waiting_for_supermanDe filmdocumentaire The inconvenient truth behind Waiting for ‘Superman’ is een reactie op de in september 2010  in première gegane film Waiting for ‘Superman’ die gaat over de hervormingen van het onderwijsstelsel in de Verenigde Staten.


jan_tishauserStaatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs liet in januari 2011 weten dat hij gaat experimenteren om inzicht te krijgen in de te hanteren criteria om prestaties van leraren te beoordelen en extra te belonen.
Jan Tishauser - momenteel bezig aan een proefschrift over de professionele ontwikkeling van docenten - heeft bezwaren tegen invoering van prestatiebeloning van leraren.

jacquelien_bulterman_bos
Jacquelien Bulterman-Bos is lector Docent en Talent aan de Christelijke Hogeschool in Ede en houdt zich bezig met de positie van de leraren in het onderwijssysteem. In dat systeem is een hiërarchie gegroeid met een beroepsgroep van leraren en een groep van deskundigen met een scheiding van "kennen" en "handelen".

stijn_verhagen
Stijn Verhagen, lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling aan Hogeschool Utrecht, is in september verkozen tot Lector van het jaar 2010. De jury, onder wie prof. Frits van Oostrom, oordeelde Verhagens  "vermogen om letterlijk honderden studenten inhoudelijk aan het werk te zetten in praktijkgestuurd onderzoek bewonderenswaardig".

jasper_van_dijkRegelmatig doet de SP onderzoek naar de werkomstandigheden van beroepsbeoefenaren in de publieke sector. De resultaten verschijnen in rapporten, zoals "De huisarts aan het woord" of "De agent aan het woord". De onderzoeken leveren een enorme schat aan informatie over de werkvloer op.

pim_breebaartPim Breebaart is voorzitter van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool. Hij constateert dat slechts 40% van de HBO docenten op dit moment een master-diploma heeft.  Dat is te weinig. Een hoger opleidingsniveau van alle HBO-docenten is beslist noodzakelijk. Zo kunnen zij hun positie naar de studenten, hun collega’s en de leidinggevenden versterken. Dat geeft hen meer zelfvertrouwen en gezag. 

jildi_mohamad_sjahDocent Levensbeschouwing en Grieks, over het gratis verstrekken van schoolboeken aan leerlingen

erik_hoogcarspelOver het gratis verstrekken van schoolboeken aan leerlingen

marja_van_bijsterveldt_1 mei was in 2007 niet alleen de Dag van de Arbeid maar ook de Dag van Beroepseer. Die dag startte Beroepseer  de actie “Adviseer het kabinet over beroepseer” op de homepage van de website www.beroepseer.nl.
In een persoonlijke videoboodschap deden vier bewindslieden rechtstreeks een oproep aan al degenen die in de knoop zitten met hun beroepseer om te reageren en suggesties en ideeën aan te dragen over hoe het beter kan.

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design