header2

Publicaties

Twee columns van Jason Bhugwandass, voorgedragen bij de start van het Alternatieven-kabinetL Repressie in plaats van hulp en Afwijken van de veiligheid, 31 mei 2018

Instituut voor Publieke Waarden: een kijkje achter de schermen - Interview met Nienke Schlette en Sophie Albers, door Maurits Hoenders, mei 2018

Goed werk voor academici per vakgebied II. Een kwantitatief onderzoek op basis van een survey, door Gabriël van den Brink & Bas Mali, 2016

TrendsVerwachting 2018+, Richard en Lieke Lamb, december 2017

 

Reddingswerker, kort verhaal door Jordi Lammers, 12 december 2017

Interview met Steven de Waal, door Maurits Hoenders,
december 2017

Interview met Arre Zuurmond, door Maurits Hoenders,
september 2017

Interview met Rik Peters, door Maurits Hoenders, augustus 2017

In de tussentijd, kort verhaal door Jordi Lammers, 19 september 2017

Minder rechtspositie en meer beroepstrots, door Jaco van Hoorn en Thijs Jansen, Tijdschrift voor de Politie, juli 2017

Een mooie boom, kort verhaal door Jordi Lammers, 7 juli 2017

Meewerken of tegenspreken? Lezing van Margo Trappenburg,
1 juni 2017

Interview met Jaap Versfelt van Stichting LeerKRACHT, door Maurits Hoenders, mei 2017

Dilemma’s van gezagsdragers in zware tijden, door Peter Romijn, mei 2017

De collectieve kracht van de beroepseer, door Margreeth Kloppenburg, Accountant, april 2015

Een prachtige pallia, kort verhaal door Jordi Lammers, 13 april 2017

Jubileumbundel Tien jaar Stichting Beroepseer 2006 - 2016. Redactie Alexandra Gabrielli en Maurits Hoenders, februari 2017

Trendrede 2017, 11 januari 2017

De achterkant van de zon, kort verhaal door Jordi Lammers, 26 oktober 2016:

Handen en voeten, kort verhaal door Jordi Lammers, 28 september 2016

Delegatie Stichting Beroepseer naar Harvard, door Thijs Jansen, 13 november 2016

Interview met leraar René Kneyber over 10 jaar stichting Beroepseer, en de toekomst. Herfst 2016

Onbehagen in de politiek. Een verkenning van de tijdgeest tegen het einde van de eeuw, door Gabriël van den Brink, 1996.

Interview met politieman Bennie Beuvink over 10 jaar stichting Beroepseer, en de toekomst. Herfst 2016

Interview met Leendert Verheij, president Gerechtshof Den Haag, over 10 jaar stichting Beroepseer, en de toekomst. Herfst 2016

Interview met Gabriël van den Brink, hoogleraar Vrije Universiteit, over 10 jaar stichting Beroepseer, en de toekomst. Zomer 2016

Interview met hoogleraar Dorien Pessers over 10 jaar stichting Beroepseer, en de toekomst. Zomer 2016

De lessen en inzichten van het Professioneel Activisme Lab, door Stichting Beroepseer. Augustus 2016

Gezag en veiligheid in het openbaar bestuur. Essays over het gezag en de veiligheid van overheidsmedewerkers en politieke ambtsdragers, september 2014

Interview met Barend Rombout van Bureau Frontlijn over 10 jaar stichting Beroepseer, en de toekomst. Zomer 2016

De morele dimensie van ambtelijke vakmanschap, door Dave van Ooijen, 14 juli 2016

Interview met politiechef Jaco van Hoorn over 10 jaar stichting Beroepseer, en de toekomst. Zomer 2016.

Column uitgesproken op zorgcongres Zelf aan het roer van de VvAA, door Marc Chavannes op 22 juni 2016 in Maarssen.

Moraliteit in actie. Wat sociale voortrekkers gemeenten kunnen leren, juni 2016.

News from The Professional Honor Foundation in the Netherlands. The Good project, nieuwsbrief, februari 2016

Interview met Jaco van Hoorn over goed politiewerk: Vertrouwen en intermenselijke relaties met burger cruciaal voor goede politie, 26 november 2015

Hoofdstuk 5: Bouwstenen voor een krachtig ambtenarenstatuut, door Thijs Jansen en Hans Wilmink, in Jaarboek Integriteit 2015, pagina 40, BIOS

Interview met Fred Beekers en Rob Kars over Resto VanHarte: Aan de slag tegen eenzaamheid en sociaal isolement, oktober 2015

Overzicht Drie jaar Routekaart Goed Werk Openbaar bestuur, presentatie door Thijs Jansen, 7 september 2015

Er zit nog muziek in de zorgmarkt voor huisartsen. Dialoog tussen Thijs Jansen van Beroepseer en hoogleraar economie van de gezondheidszorg Erik Schut,  MedZ no 4, augustus 2015

Beroepseer: het alternatief voor bemoeizucht, door Thijs Jansen, 26 mei 2015

Sociaal en institutioneel vertrouwen in Nederland. Bevolkingstrends 2015, door Judit Arends en Hans Schmeets, Centraal Bureau voor de Statistiek, januari 2015

WNT-jaarrapportage 2013. Jaaranalyse en overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Ministerie van Binnenlandse Zaken, 12 december 2014

Zorgprofessional blijkt best gelukkig. Interview met Maurits Bruel, directeur van de leergang Rendement van Geluk van de
Erasmus Universiteit, door Roel Notten, Arts en Auto, december 2014

Rob-lezing 2014: De centralisatie in openbaar besturen, door Wim van de Donk, 12 november 2014

De docent: sterk in ontwikkeling, inaugurele rede door Paulien Meijer. Radboud Universiteit Nijmegen, 28 maart 2014

Op weg naar een nieuwe ambtelijke status, masterscriptie door mr. drs. L.H. Janssen, september 2013

Verslag bijeenkomst Jouw rol in een veranderende overheid - Utrecht met Florus van der Linden en Barend Rombout,
24 april 2014

Verslag bijeenkomst Jouw rol in een veranderende overheid - Eindhoven met Marcel Appeldoorn en Benjamin van Gelderen,
10 april 2014

Verslag bijeenkomst Jouw rol in een veranderende overheid - Groningen met Erik van Zuidam en Wybren Jorritsma,
24 maart 2014

Verslag bijeenkomst Slecht werk - Goed werk
met Nicole Bogers, 30 januari 2014

Autonomie vereist, vertrouwen verplicht. Een onderzoek naar hoe verpleegkundigen hun motivatie ervaren en hoe dit wordt beïnvloed door het JCI-model, 2013, door Arno van Wijk

Kort verslag van rondetafelgesprek over Vakmanschap en onderwijs op 22 januari 2014 in Den Haag o.l.v. vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Interview met Hester IJsseling, leerkracht en filosoof: 'Voorkom zeker weten', door Lidy Peters, Beter Begeleiden Magazine, januari 2014

De herontdekking van de universal bank -  Ethiek en integriteit in het bankwezen, lezing van P.F. Verhaar voor Berenschot symposium, 19 november 2013

De rem op de projectencarrousel - Geleerde lessen in 2010 en 2011, door Daniël Giltay Veth, Paulien van der Hoeven, Tim Trooster en Yvonne Wijland. Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2012.

Gezag op school - Leiderschap nieuwe stijl, door dr. Frederik Smit, in Mr Magazine, nummer1, januari, 2013

Afscheidsspeech van Hans Wilmink, dertig jaar werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 15 april 2013

Medische professionals over hun kernwaarden - Het belang van praktijkverhalen en intrinsieke motivatie, door Yolande Witman, Peter C.M. van den Kerkhof en Didi D.M. Braat in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 7 maart 2013.

Vrijwillige slaven, essay door Thijs Jansen. maart 2013

Recensie boek Gezagsdragers: de publieke zaak op zoek naar haar verdedigers, door Suzanne Weusten in de Volkskrant, 12 januari 2013

Gezagsbronnen van burgemeesters en wethouders, door Niels Karsten en Thijs Jansen. Januari 2013

Tien lessen voor de toekomst, Nieuwsbrief no 33 van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI), november 2012.

NIVOZ-lezing van Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif. Driebergen, 22 november 2012.

Veiliger jeugdzorg, een eenvoudig recept. Door Jan Mengde, 8 november 2012

Vluchten in bureaucratie. Bureaucratische gehechtheid onder professionals in de jeugdhulpverlening. Door Daniel van Hassel, Evelien Tonkens en Marc Hoijtink, artikel in tijdschrift Beleid en Maatschappij, maart 2012.

Soms kun je het alleen maar fout doen - Hoe de pleegzorg worstelt met vermoedens van seksueel misbruik, door Simen van der Goot, Douwe van den Berg en Mark Mieras, oktober 2012.

Orde houden is te leren - interview met René Kneyber, in Schooljournaal no 14 van 22 september 2012

Interview met René Kneyber over boek Gezagsdragers: Wie ben jij helemaal in je apenpakkie? door Peter Giessen, Volkskrant, 7 juli 2012.

"We zijn vandaag weer eens in arbeidsvreugde uitbetaald", interview met Wim van de Merwe, docent en sektieleider Metaaltechniek, verschenen in no 4 van Direct Magazine (mei 2012), vakblad voor leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs, uitgegeven door CNV Onderwijs. Wim van de Merwe is voortrekker van Stichting Beroepseer.

Ontschotting: zoeken naar verbinding tussen mensen in de zorg. Mr. Hans van Mierlo Stichting. December 2011.

Verslag Atelier Beroepstrots "Wat draagt Lean bij aan beroepstrots?" met vertegenwoordigers van het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en Rijkswaterstaat. 6 februari 2012

Angst voor de markt. Lezing voor het mini-symposium over de eerstelijns gezondheidszorg, door Margo Trappenburg, 9 maart 2012.

Verslag bijeenkomst "Professie en humor" met Guido Rijnja. Zesde in de reeks: De beroepstrots van de rijksambtenaar. Januari 2012.

Goed werk vraagt om goed besturen. Over professionalisering als hart van besturing van organisaties in de 21e eeuw. Rede uitgesproken door Prof.dr. Gerhard Smid bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Management aan de Open Universiteit. 1 februari 2012.

Verslag debat "Welk gezag hebben professionals (nog)?", gehouden in Den Haag op 25 januari 2012. Door Suzanne van Soest.

Prestatieprikkels onderwijs vragen om Dutch approach. Door Robert Sikkes, hoofdredacteur van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. 2011.

Verslag Atelier Beroepstrots "Presentie in de zorg voor ouderen", met Ingrid Windmeijer en Jeannette Mulder. November 2011.

Een duwtje geven. Artikel over vmbo-docent Wim van de Merwe door Jessie van den Broek in Didactief no 10, december 2011.

Organiseren op grond van motivatie in de thuiszorg, verkorte versie van masterscriptie studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, door Thijs Perenboom. Oktober 2011.

Politie in een kwestbare samenleving, door Jaco van Hoorn. Tijdschrift voor de Politie – jrg. 73, no 9, november 2011.

Verslag bijeenkomst "Professie en religie", met Afshin Ellian. Vijfde in de reeks: De beroepstrots van de rijksambtenaar. November 2011.

Verslag bijeenkomst "Professie en loyaliteit", met Hans Wilmink, Rob Kuipers, Charlotte Grezel. Vierde in de reeks: De beroepstrots van de rijksambtenaar. Oktober 2011.

Goed werk is een doel, geen middel, door Gabriël van den Brink, Thijs Jansen en Jos Kole. Artikel verschenen in Socialisme & Democratie, no 9, oktober 2011.

Beroepstrots van leraren in het primair onderwijs. Verslag van een onderzoek naar factoren die de beroepstrots van leraren in het primair onderwijs belemmeren of bevorderen, door Myriam Lieskamp. Mei 2011.

Verslag bijeenkomst "Professie en geweten". Derde in de reeks: De beroepstrots van de rijksambtenaar. September 2011.

Ontferming voor Dummies- Zorgverhoudingen in een religieus verleden en een pluriform heden, door prof.dr. Annelies van Heijst.
Rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Zorg, Cultuur en Caritas aan de Tilburg Universiteit op 1 juli 2011.

Verslag bijeenkomst "Professie en politiek". Eerste in de reeks: De beroepstrots van de rijksambtenaar. Mei 2011.

Verslag bijeenkomst "Professie en imago". Tweede in de reeks: De beroepstrots van de rijksambtenaar. Juni 2011.

Verslag bijeenkomst over actieplan "Basis voor presteren" van minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt. Juni 2011.

Marktwerking en beroepsethiek. Lezing van MargoTrappenburg, gehouden op 31 mei 2011.

Haal ze hierheen, laat ze lassen. Interview met Wim van de Merwe, door Hans Brok in dagblad Tubantia, 4 juni 2011.

De werkdag van Joris Hoogbergen, door Katja Kreukels. Binnenlands Bestuur, 14 mei 2011.

Maak mensen medeverantwoordelijk voor het vinden van de oplossing. Interview met Alexandrien van der Burgt, door Jan Prij in CDV, herfst 2010.

Hoeveel vrijheid heeft de ambtenaar? door Jan Hut, Maurits Hoenders en Ipe van der Deen. Maart 2011.

Untitled document

"Margreet in Nepal". Verslag van Goed Werk Hub bijeenkomst van 24 februari 2011.

"Zelfsturende teams bij de politie". Verslag van Wouter ten Have van bijeenkomst van politiekorps Twente in Zenderen op 8 februrari 2011.

De Clara Meijer-Wichmann lezing: "Het recht op privacy", gehouden door Kaspar Mengelberg op 10 december 2010, de "Dag van de Mensenrechten".

Beroepseer van leraren - De betekenis van "beroepseer" voor de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar, Samenvatting Project Onderwijs en Arbeid, door Rie Bosman en Folker Visser, juli 2008.

Verslag Atelier Beroepstrots met Barend Rombout, door Jan Prij, oktober 2010.
Geef de onderwijsontwikkeling terug aan leraren. Lectorale rede van dr. Jacquelien Bulterman-Bos op 13 oktober 2010.

Beroep: beleidsambtenaar - over ambtelijk besef en professioneel lef, door Guido Rijnja, kennisadviseur bij de Academie voor Overheidscommunicatie van het ministerie van Algemene Zaken en Hans Wilmink, coördinator cluster kennisbeheer van de directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid van het ministerie van BZK. Juli 2010.

Probophilia – a disease of our time, door Adrian Kenny en Peter Davies

De bereidheid van GGZ-zorgprofessionals om te werken met DBC’s. Eerste resultaten van een onderzoek onder 1.300 zorgprofessionals, door drs. Lars Tummers, oktober 2010

Beroepstrots in uitvoering. Hoe kan de beroepstrots van de publieke professional worden benut in de publieke sector? Eindscriptie van Joyce Margaret Kühnen, december 2009.

"Maak mensen medeverantwoordelijk voor het vinden van de oplossing", interview met Alexandrien van der Burgt door Jan Prij, Christen Democratische Verkenningen, herfst 2010

De juiste leerling op de juiste plek, Metaaljournaal, zomer 2010

Teveel technisch begaafden verdwijnen naar de havo,  Dagblad Tubantia, 17 september 2010

De managementmythe, uit "De Ingenieur" no 14, 17 september 2010

De jeugdhulpverlener aan het woord. Onderzoek onder jeugdhulpverleners, door Marianne Langkamp, november 2009

Essay dr. Gabriël Anthonio: Vervreemding of vrienden?

Reacties peiling zorgnetwerk Stichting Beroepseer over regeldruk in de zorg.  Oktober 2009

Brief Stichting Beroepseer aan Vaste Kamercommissie VWS over zorgregels. 9 oktober 2009

Brief Minister Klink van VWS over Voortgang vermindering regeldruk. 2 september 2009

Lezing van Margo Trappenburg voor het jubileumcongres van Divosa : ´Ethiek voor managers´. 12 juni 2009

Interview met Jos Lamé in Pedagogiek in Praktijk. Juni 2009

Verslag evenement Denken, durven, doen n.a.v. presentatie boek Beroepstrots in Den Haag op 4 juni 2009

Speech van staatssecretaris Ank Bijleveld tijdens presentatie boek Beroepstrots in Den Haag op 4 juni 2009

Powerpoint presentatie van prof. Geert Blijham tijdens presentatie boek Beroepstrots in Den Haag op 4 juni 2009

Laat de kracht van beroepstrots spreken, De Volkskrant, 6 juni 2009

Leerlingen moeten trots zijn op vmbo-diploma, De Twentsche Courant Tubantia, 30 mei 2009

Presentatie boek Beroepstrots 4 juni 2009

Nieuwsbrief  Beroepseer no. 4.  Mei 2009

Boek van B. Heyl: Zorg over de zorgverlening door Alexandra Gabrielli, november 2008

Essay Publieke beroepstrots door Thijs Jansen, september 2008

Nieuwsbrief Beroepseer no. 3.  December 2008

Verslag De GGZ spreekt, bijeenkomst Amersfoort zaterdag 25 oktober 2008. Door Alexandra Gabrielli.

Verslag Werkconferentie Publieke beroepstrots van 1 oktober 2008

Het nut van 'de' crisis voor herstel van de beroepstrots. Bijdrage Marc Chavannes aan conferentie Publieke Beroepstrots, Den Haag, 1 oktober 2008

De docent in het hoger onderwijs. Toespraak opening Haagse Hogeschooljaar 2008-2009 door Pim Breebaart

Manifest Middelbaar Beroepsonderwijs Willem I College Den Bosch. 30.augustus 2008

HET WERK, gedicht door Robert Anker

Psychiater Kaspar Mengelberg: 'Beroepseed niet gewaarborgd', Volkskrant 10 juli 2008

Wat is een Diagnosebehandelingcombinatie (DBC)? Volkskrant, 10 juli 2008

Psychiatrie: Elitezorg gevolg van nieuwe regels, Volkskrant 10 juli 2008

Bezieling en beheersing. Door Detlef Petry, september 2007; geplaatst door Annette Schulte

Frans van de Pol: Gereguleerde marktwerking in de GGZ. Uit Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, november 2005

ADHD-bestuur laat publieke sector ontsporen, door Jos de Beus in: NRC Handelsblad, 28/29 juni 2008

Evaluatie klokkenluidersregeling publieke sector. Eindrapport. April 2008. Onderzoek in opdracht van het ministerie BZK, door Departement Bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Verslag bijeenkomst Stichting Beroepseer, CAOP en literair tijdschrift Parmentier te Den Haag op 4 april 2008

'Je ziel op straat. Psychische diagnose openbaar', door Rudie Kagie. In Vrij Nederland, 12 april 2008.

Thijs Jansen en Ad Standaart: 'Geef de vakman ook verantwoordelijkheid', NRC Handelsblad, 29/30 maart 2008

'Socioloog Gabriel van den Brink over onrust bij professionals: 'Het gaat niet om geld', in NRC Handelsblad, 29/30 maart 2008

J. Schaberg, 'Iedereen heet professional, maar bijna niemand is het', in NRC Handelsblad, 29/30 maart 2008.

Paul Schnabel, 'Het wijze afdelingshoofd', bespreking van Yolande Witman, De medicus maatgevend. Over leiderschap en habitus. Proefschrift, Rotterdam 2008

Jos van der Lans, 'Stop de transparantieterreur', NRC Handelsblad, 1 maart 2008

Rapport Dijsselbloem Tijd voor Onderwijs. Eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen, 13 februari 2008

Rapport Dijsselbloem Tijd voor Onderwijs, samenvatting, 13 februari 2008

Mirko Noordegraaf, Professioneel bestuur. De tegenstelling tussen publieke managers en professionals. Oratie bij de aanvaarding van de leerstoel Bestuurs- en organisatiewetenschap, in het bijzonder publiek management, op 4 februari 2008 te Utrecht.

'Kwijnende trots'. Artikel over Stichting Beroepseer in Binnenlands Bestuur, 1 februari 2008

Burgerschap verzilverd. Jaarverslag Nationale Ombudsman 2007

Nieuwsbrief  Beroepseer no. 2. Stichting Beroepseer, 19 december 2007

Verslag Stop uitverkoop thuiszorg. Verslag van een manifestatie 3 oktober 2007, Plein, Den Haag. Door Alexandra Gabrielli

Artikel Stichting Beroepseer in Staatscourant. 7 november 2007

Verslag van presentatie Actieplan AWBZ - Bureaucratie wordt aangepakt! van het Ministerie van VWS. 28 augustus 2007

Dag van de Arbeid en van de Beroepseer vieren met staatssecretaris Jet Bussemaker en ouderen
van verzorgingstehuis Het Schouw
, Alexandra Gabrielli, 1.05.2007

Bijdrage aan symposium De Gekooide Professie? van Hein Dijkstra, CVB-voorzitter Windesheim , Zwolle , 21 mei 2007

Verslag Symposium Gekooide professie? mei 2007, door Alexandra Gabrielli

Verslag De Gekooide Professie in de Stentor (22 mei 2007)

Verslag symposium De gekooide professie? (Zwolle 21 mei 2007), door Ale Pietersma

Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker (VWS) reageren op BeroepsEer videoreacties. 12 juni 2007

Plasterk en Van Bijsterveld (OC&W) reageren op BeroepsEer videoreacties. 19 juni 2007

Samenvatting en bundeling reacties Onderwijs, ontvangen in het kader van de actie ´Adviseer het kabinet over beroepseer´ in mei 2007

Samenvatting en bundeling reacties Zorg, in het kader van de actie ´Adviseer het kabinet over beroepseer´ in mei 2007

Interview met Tiny Tulner, regiobestuurder ABVAKABO FNV, door Alexandra Gabrielli, 29.5.2007

Vertrouw op uw bestuurder, Niek van Keulen

Een kwestie van vertrouwen. Over transparantie en verantwoorden in de zorg en het terugdringen van administratieve lasten. Rapport van de VWS-commissie Administratieve lasten in de zorg. Januari 2006

Over professionalisering in de jeugdzorg. 2006

`Noblesse oblige´ geldt ook voor de huidige elite, Thijs Jansen

Flyer oproep video-actie ´Adviseer het kabinet over beroepseer´

Vertrouwen in professionals. Fragmenten regeerakkoord kabinet Balkenende IV.

Van Ede lezing 'Talent in Nederland', door SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, 29 maart 2007

De spagaat van de verpleegkunde door Wilfried van der Bles, Trouw, 15 februari 2007

Thuiszorg in transitie. Door Harry Kunneman en Marjan Slob. Bunnik, januari 2007

´Haal (m)eer uit je werk´ door Gijs Herderscheé, Volkskrant Banen, 2 januari 2007

Pompoenen, hazenschade en het labyrinth der regelingen. Gesprek met boerin Mia Salomons door Alexandra Gabrielli, januari 2007

Nieuwe regentenkliek Door Max van Weezel. Vrij Nederland, 6 januari 2007

Verslag Focusgroep Het echte werk, 7 december 2006

Ken je dat land achter de regels, standaarden en protocollen? Door Hans van der Schaaf en Jacques van der Palen

Goede en kwade trouw in openbaar bestuur. Lezing Dorien Pessers, 12 september 2006

Van marktwerking, zorgkavels en mededogen, Artikel door Jan Bijker in Interunit, september 2006  

Profilering wijkverpleegkundigen, door Patricia ten Brinke, 24 oktober 2006

Nieuwsbrief  Beroepseer no.1. Stichting Beroepseer, 26 oktober 2006

GGZ manifest Genoeg is genoeg. 25 oktober 2006

Verslag Debat "Genoeg is genoeg" tegen controlezucht in de zorg, door Alexandra Gabrielli,  10 november 2006

Beroepseer moet terugkomen, artikel De Telegraaf, 25 november 2006

Vakmanschap is meesterschap, Henk Smeijsters, Maandblad voor geestelijke gezondheid, november 2006

Geef mensen op de werkvloer de ruimte, Gids Signaal, december 2006

De ethiek van de publieke sector. Den Uyl lezing van MargoTrappenburg in De Rode Hoed, 18 december 2006

Brief van GGZ Nederland aan kabinetsinformateur Wijffels.  27 december 2006

Terug naar beroepseer in ZorgVisie, 30 juni 2006

Werknemer wordt gek van regelzucht van managers. Volkskrant,  28 april 2006

De opmars van de managers in  Enquête Netwerk, 21 april 2006

Verslag conferentie van BeroepsZeer naar BeroepsEer op 7 april 2006, door Alexandra Gabrielli

Stop onteigening beroepseer. Volkskrant | Thijs Jansen, A van der Burgt, 6 april 2006

De Zorgsector voegt leed toe. De Volkskrant, 1 april 2006

'Ruzie is niet erg' , PM, interview met A. van der Burgt, 30 maart 2006

Zes manieren om de journalistiek "aanspreekbaar"  te maken, door Claude-Jean Bertrand en Thijs Jansen, 26 april 2005

Flink de P in uw organisatie. Door Hans van der Schaaf en Jacques van der Palen, maart 2004

 

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design