header2

Over ons

Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit in ons werk terugkrijgen? Dat is de centrale vraag die de Stichting BeroepsEer op de maatschappelijke en politieke agenda wil krijgen.

Het initiatief is geïnspireerd door het boek Beroepszeer, waarom Nederland niet goed werkt (juni 2005, uitgeverij Boom), waarvan inmiddels de vierde druk is verschenen. Vooraanstaande auteurs als Geert Mak, Dorien Pessers en Ad Verbrugge beschrijven daarin een open wond in werkend Nederland. Professionals vinden dat zij te weinig waardering krijgen en lopen vast in logge regels en structuren. Wie stelt nog eer in zijn of haar vakmanschap? Waarom slagen bestuurders en managers er zo moeizaam in om de mensen van hun werkvloer te motiveren voor vernieuwing?

Uit het succes van het boek blijkt dat dit thema velen bezighoudt. Het is tijd voor een beweging van woorden naar daden. Het startschot van deze beweging is gegeven op de conferentie "Van BeroepsZeer naar BeroepsEer" van 7 april 2006 in Den Haag. Meer dan driehonderd mensen met alle mogelijke beroepen kwamen op de conferentie af:  leraren, rechters, artsen, overheidsambtenaren, politie-agenten, een bibliothecaris, verpleegkundigen, een inspecteur van de volksgezondheid, zelfstandigen die net een eigen bedrijf waren begonnen, hoogleraren, psychologen en psychiaters.

Op de conferentie zei oud-minister van Landbouw, C. Veerman: "Een verantwoordelijk mens is zijn vrijheid waard". Hij kreeg veel bijval. "We zitten steeds maar elkaar de maat te meten", vervolgde hij, "en te kijken of we elkaar wel aan de regeltjes houden. Een algemene verkramping is daarvan het gevolg".
Verkramping wordt gevoeld in alle geledingen van de maatschappij, in alle beroepen. Het niet naar behoren je vak kunnen uitoefenen, is een van de ergste frustraties die er bestaan. Willen we al die onnodige belemmeringen wegwerken, dan zullen we dat zelf moeten doen. De eerste stap is je mond opendoen en de kwestie in je eigen omgeving in de openbaarheid brengen. Spreek hardop wat er niet klopt en ga een gesprek aan. Zeg wat noodzakelijk is om je werk naar eer en geweten te kunnen doen.

De Stichting Beroepseer wordt sinds de conferentie uitgenodigd deel te nemen aan conferenties, symposia, debatten en bijeenkomsten en zet het thema van beroepseer op de agenda. De Stichting denkt mee en organiseert workshops en gespreksronden waar beroepsgroepen met vertegenwoordigers van de Overheid en andere instellingen samen aan de slag gaan om de problemen te analyseren en naar oplossingen te zoeken. Voorbeelden zijn het debat "Genoeg is genoeg, tegen controlezucht in de zorg" te Rosmalen in november 2006, het symposium "Gekooide professie, samenwerken aan beroepseer" in mei 2007 in Zwolle en de internet-actie  "Adviseer het Kabinet over beroepseer" waarin ministers en staatssecretarissen van de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs op een videofilm mensen uitnodigden adviezen te geven over hun werk en beroep.

In juni 2009 verscheen het boek Beroepstrots, een ongekende kracht onder redactie van Thijs Jansen, Gabriël van den Brink en Jos Kole bij uitgeverij Boom, Amsterdam, met bijdragen van o.a. Robert Anker, Gabriël Anthonio, Alex Brenninkmeijer, Geert Blijham, Mihaly Csikszentmihalyi, Howard Gardner, Jaco van Hoorn, Jos Lamé, Mirko Noordegraaf, Dick Pels, Johan Schaberg, Wim van de Merwe, Richard Sennett, Ada van Apeldoorn.

Het boek werd gelanceerd op 4 juni 2009 in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag in aanwezigheid van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld tijdens het evenement "Denken, durven doen". Het laatste hoofdstuk van het boek, "Beroepstrots als programma. Naar een andere bestuursfilosofie", biedt handvaten voor de toekomst: over hoe professionals en andere partijen moeten handelen en organiseren om de kwaliteit van publieke dienstverlening te optimaliseren, en over hoe die 'ongekende kracht' van beroepstrots in goede banen wordt geleid zodat het vakmanschap van professionals in ere wordt hersteld en de publieke zaak het beste wordt gediend.

Er ligt een prachtige uitdaging voor de toekomst: hoe herstellen we beroepseer? Hoe overbruggen we de kloof tussen koopmansgeest (sturen op maximaal rendement) en meesterschap (vakmanschap en bezieling op de werkvloer)? Hoe wordt je weer echt trots op je werk? Het is de hoogste tijd voor een renaissance van beroepseer en beroepstrots.  Wanneer professionals de kans krijgen hun persoon te verbinden met hun vak, kunnen ze ‘naar eer en geweten’ werken. Wanneer zij zelf de moed hebben die kans te grijpen, zelfs op te eisen, én daarvoor ruimte en erkenning krijgen, dan wordt een organisatie in alle opzichten succesvoller. Daar vaart Nederland wel bij.

De stichting Beroepseer wil hier concreet aan bijdragen door zich te profileren als  een onafhankelijke, ongebonden netwerkbeweging, die bestaat uit Denkers, Bedenkers en Bemiddelaars.

Onze activiteiten bestaan uit:

- begeleiding en coaching
- bemiddeling
- communicatie
- empowerment
- informatie en kennis
- netwerken
- organiseren van kleine en grote bijeenkomsten met een interactief karakter
- organisatie-advies;
- publiceren en wetenschappelijke journalistiek;
- wetenschappelijk advies

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design