header2

citaat lama anagarika govinda


 

Zakelijke dienstverlening

Tijdens de jaarlijkse MKB Krachtcentrale LIVE op 5 november 2014 in Den Bosch waar de slimste ondernemers van Nederland bij elkaar komen om met elkaar ervaringen te delen over anders en slimmer ondernemen, vindt ook de verkiezing plaats van "het slimste bedrijf van Nederland".Dit jaar zijn er zeven winnaars. Een van hen is kantoor Bruggink & Van der Velden Advocaten en Belastingadviseurs uit Utrecht. Dit kantoor bestaat sinds 2006 en…
Een grote conferentie organiseren is lastiger dan het lijkt. Het kost geld en fondsen werven kan leiden tot belangenconflicten. Grote media-organisaties proberen conflicten te voorkomen bij medefinanciering van commerciële bedrijven. Beroepsorganisaties en vakbladen daarentegen organiseren juist conferenties om vernieuwende ideeën te lanceren die voorgeselecteerde doelen dienen van zakelijke sponsoren. We noemen dat "thought leadership"*).Met andere woorden, men neigt ertoe, zich niet al teveel te bekommeren om ethiek en moraal.Dat is…
"Valt er een bank om? Roep om meer toezicht! Komt een ziekenhuis in de problemen ? Geef de Inspectie meer bevoegdheden! Oorsmeergate (nu al het woord van 2013)? Laat de NZa een onderzoek instellen! Waant een corporatiebestuurder zich in een casino? Schud de toezichthouder wakker en sleep de accountant voor het gerecht! Faalt het bankentoezicht? Laat de Rekenkamer toezicht houden op de toezichthouder!"Zo begint Marcel Canoy, hoofdecononoom bij de internationale…
Op 3 december 2012 presenteerden de leden van de Commissie Onderzoek financiële problematiek Amarantis de belangrijkste bevindingen en overhandigden zij het rapport aan minister van OCW, Jet Bussemaker. In het rapport staan niet mis te verstane conclusies die ook de rol van de accountant betreffen. Volgens Marcel Pheijffer is het rapport leerzaam, want het is weer zo'n voorbeeld waarin de kern van het falen van het accountantsberoep wordt blootgelegd. Pheijffer…
Waarom weten werknemers zo weinig van hoe de organisatie ervoor staat? Is dat desinteresse, of heeft niemand het ze ooit verteld? The great game of business probeert aan dat laatste wat te doen, met opmerkelijke resultaten. 
Organisaties moeten meer aandacht besteden aan het motiveren van personeel. In de praktijk blijkt dat managers daar lang niet altijd aan toekomen. Een grotere inspanning vergroot de kans dat personeel efficiënter gaat opereren en ondernemingen hun doelen bereiken. Dat zegt Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing.
Iedereen is rationeel en markten werken perfect. Dit soort theoretische dogma's van economen, hebben er toe geleid dat zij blind zijn geweest voor de rampzalige tekortkomingen van de markteconomie. Het is hoog tijd voor een diepgaande herbezinning binnen de economische wetenschap. Te meer omdat economen buitengewoon veel invloed hebben op de politiek. Tot een dergelijke herbezinning - met de titel Revitalizing Economics After the Crash - roept een petitie op…
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design