header2

Welzijn

In Nederland hebben ruim 800.000 mensen een depressie. Voor veel mensen is het niet eenvoudig hierover te praten, omdat ze het gevoel hebben er alleen voor te staan. Op 29 mei 2018 is de campagne Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar! van start gegaan. Hey is een campagne van het ministerie van Volksgezondheid met doel depressie voor iedereen bespreekbaar maken. De Hey-campagne wil mensen bewegen zich niet af te…
Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft als doel de publieke zaak te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is dat burgers de publieke zaak terugveroveren op de overheid en zelf aan de slag gaan met oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarnaast is democratie als welbegrepen eigenbelang aan vernieuwing toe. Tenslotte is financieringsinnovatie nodig om tot publieke innovatie te komen. Door actieonderzoek en publieke ondernemingen boekt IPW concrete publieke resultaten en creëren ze en…
Op 24 mei 2018 vindt in Brussel de Sociaal Werk-conferentie plaats. Zo’n duizend sociaal werkers gaan daar nadenken en debatteren over de uitdagingen waarvoor het sociaal werk vandaag staat. In aanloop tot de conferentie publiceert het Vlaamse online platform voor sociale professionals Sociaal.Net een aantal bijdragen over sociaal werk en interviews met sociaal werkers. Sociaal werk is een beroep. Wat houdt het precies in? Wat is de identiteit van het…
Medio maart 2018 is het eerste Beroepsregister Sociaal Werk officieel opengesteld voor sociaal werkers die werkzaam zijn in het werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverlening, ongeacht de CAO waaronder zij vallen. Deze beroepsregistratie bij Registerplein biedt sociaal werkers richting en stimulans bij het op peil houden van competenties en bij het reflecteren op het eigen handelen. De kwaliteit van sociaal werkers wordt op deze manier transparant naar burgers/cliënten en opdrachtgevers en…
In tegenstelling tot wat weleens wordt gedacht, bevordert de verzorgingsstaat sociaal contact met familie, vrienden en collega’s. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van ruim 250.000 personen in 31 Europese landen over de periode van 2002 tot 2016. Deze bevinding zet vraagtekens bij de terugtrekkende overheid en participatiesamenleving. Mark Visser schrijft op Sociale Vraagstukken over een onderzoek waarvan hij - samen met Maurice Gesthuizen en Peer Scheepers - de…
In een volle Pauluskerk werd tijdens een debat over schulden het Manifest Rotterdam Schuldvrij aangeboden aan acht politieke partijen: SP, PvdA, D66, Groen Links, VVD, Nida, CDA en CU-SGP. Aanbieder was WARM Rotterdam. Bij het in ontvangst nemen van het manifest beloofden de politieke partijen zich sterk te zullen maken om de problemen echt aan te pakken. Zij nodigden WARM Rotterdam, de Pauluskerk en het publiek uit over een half…
De Britse journalist James Bloodworth is op oproepbasis en tegen nulurencontracten zes maanden undercover gaan werken bij bedrijven als Amazon en Uber. Over zijn ervaringen heeft hij een boek geschreven: Hired: Six months undercover in low-wage Britain, waarin hij tot de slotsom komt dat er in onze maatschappij een permanente klasse van mensen bestaat die een angstig en onrustig leven leiden. Kenmerk daarvan is een bijna totale onderwerping aan de…
Arjan Widlak, directeur van de Kafkabrigade, heeft een verhaal geschreven in zes delen over het vastzitten in regels. Fouten in registraties verspreiden zich door gegevensuitwisseling als een olievlek over (overheids)organisaties, correctie van de gevolgen echter niet. Vaak is ook niet te overzien welke gevolgen een verkeerde registratie heeft bij andere overheden. Omdat dit sneeuwbaleffect voorkomt bij zowel fouten van overheden, van burgers, complexe situaties, (identiteits)fraude als uitschrijvingen, worden honderdduizenden mensen…
De tv-uitzending van Radar op maandagavond 26 februari 2018 was gewijd aan de zorgen om de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Bijna 40 procent van de werknemers die langer dan zes weken ziek is geweest, voelt zich benadeeld door zijn of haar werkgever wegens ziekte. Dat blijkt uit een enquête van Radar, die werd ingevuld door ruim 11.000 mensen. Zo voelen zieke werknemers zich niet goed begeleid, moesten ze te snel…
Pagina 1 van 7
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design