header2

citaat lama anagarika govinda


 

Sociale Dienstverlening

Sinds de privatisering en de bezuiningen is er veel veranderd voor mensen die werkten in sociale werkplaatsen. Op arbeidsgehandicapten is flink bezuinigd. Tijdens Kabinet Rutte II werd 'beschut werk’ in de sociale werkplaats onder druk gezet en afgebroken. Achteraf blijkt dit besluit moreel zeer kwestieus te zijn. De sociale werkplaats bleek een sterfhuis dat steeds verder werd afgeknepen. Eerst kwam er minder geld, daarna afgedwongen krimp, gevolg door een verbod…
Een aantal organisaties is bezig met het opzetten van een Beroepsregister voor Sociaal Werk: de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), de Maatschappelijke Ondernemersgroep (MOgroep) en de vakbonden BVjong, FNV en CNV. Het Beroepsregister Sociaal Werk staat los van het wettelijke beroepsregister voor jeugdhulp en jeugdbescherming bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Waarom een beroepsregistratie?Gemeenten vragen steeds vaker naar gegarandeerd vakkundige professionals. Werkgevers en professionals voelen de urgentie om…
In 2012 richtten Ramon Schleijpen en Loes Leatemia Lokale Lente op, een platform van initiatiefnemers in Amsterdam. Ze brachten deze groep bij elkaar "omdat ze allemaal op hun eigen plek in de stad aan het ploeteren waren" en bezig nieuwe vormen te vinden om de leefbaarheid en sociale cohesie van de stad te verbeteren, of dat nu ging om een winkelstraat, een buurthuis of een zorgcoöperatie. Beide voortrekkers werden in…
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aanpassingen voor de Wet Werk en Bijstand (WWB) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het moet van Den Haag allemaal een stuk strenger. En op welke manier het strenger moet, staat nauwkeurig omschreven. Meer regels dus. En minder ruimte voor maatwerk. Vroeger was hulp doel van beleid en probeerden we fraude te bestrijden. Nu lijkt het voorkomen van fraude het doel van…
Na een lange voorbereiding is in november 2012 de Beroepsvereniging voor Klantmanagers - BvK - opgericht. Belangrijkste doel van de vereniging is de professionalisering van het vak van klantmanager. Het lidmaatschap staat open voor "professionals die zich bezighouden met de uitvoering van sociale wet- en regelgeving binnen een gemeentelijke organisatie, en die participatie en re-integratie van burgers als taak hebben".
In nummer 10 van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSS) verscheen het artikel Reclassering kan beter van Corine von Grumbkow en Jaap van Vliet waarin zij beschrijven hoe reclasseringswerkers in Brabant de kans kregen om zonder regels te werken en te doen wat nodig is voor een cliënt. Dat pakte in de praktijk anders uit dan gedacht. Het bleek nog niet zo eenvoudig de knop om te zetten.
Tijdschrijven en veel managementlagen belemmeren werknemers in hun vakmanschap. Dat blijkt uit onderzoek dat de vakcentrale FNV op 11 juni 2010 presenteerde op een conferentie in Den Bosch. De vakbeweging maakt zich zorgen dat stroperigheid en een overdaad aan regels het vakmanschap hinderen.
Uit de reacties op onze actie ´Adviseer het kabinet over beroepseer´  blijkt onder andere dat er zich in de publieke en semi-publieke sectoren, zoals onderwijs, zorg, veiligheid (o.a. politie, rechtspraak), jeugdzorg, welzijnssector vergelijkbare zorgelijke ontwikkelingen voordoen. Ik vat deze samen in zes punten (en houd mij aanbevolen voor aanvullingen). 1. Cijferziekte en registratiegekte, zoals iemand die op een video reageerde het genoemd heeft. Er is een enorme controlemachinerie op gang…
Dr. Gabriël Anthonio - Inleiding - In mijn dagelijkse werk, als bestuurder bij Jeugdhulp Friesland, ontmoet ik geregeld kinderen met leerstoornissen. Dat willen zeggen dat deze jongeren moeite hebben met leren. Ze kunnen de theorie niet verwerken of kunnen voorbeelden niet natekenen of gedrag nadoen. Tijdens mijn studie pedagogiek heb ik geleerd dat leerstoornissen een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van het kind zijn. Op termijn betekent dit een lage…
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design