header2

Publieke en semi-publieke sector

In het tijdschrift Bestuurswetenschappen - no 3, 2014 - is een artikel gepubliceerd over een onderzoek naar de trotse ambtenaar: Wie is die trotse ambtenaar en wat is precies beroepstrots? Rick Borst, Christiaan Lako en Michiel de Vries schrijven dat al vaker is verondersteld dat trots belangrijke positieve effecten heeft op het functioneren van ambtenaren (prestaties) en de dienstverlening aan burgers. Om ambtenaren te stimuleren trots te zijn op hun…
Prof. dr. Diana de Wolff heeft een interessante rede uitgesproken ter gelegenheid van haar benoeming tot Bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld door de Stichting Leerstoel Advocatuur en wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het gaat om een benoeming voor vijf jaar. De Wolff volgt Britta Böhler op, die de leerstoel sinds 2012 bekleedde. Onderwerp van de oratie van De Wolff…
In november 2017 werd voor de eerste keer de BZK-scriptieprijs uitgereikt. Het betreft een prijs voor degene die de origineelste en relevantste afstudeerscriptie schrijft over werken in het openbaar bestuur. De BZK-scriptieprijs is een initiatief van de directie Ambtenaar & Organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkinkrijksrelaties (BZK) en stimuleert studenten om onderzoek te doen op het brede terrein van ‘arbeid en organisatie’. Voor deze eerste scriptieprijs ontving…
Steven de Waal (1955) is oprichter en voorzitter van Public SPACE Foundation, een onafhankelijke denktank met doel een maatschappelijke bijdrage te leveren aan het beter functioneren van de publieke sector. In 2000 introduceerde hij het concept van maatschappelijk ondernemen. In een gesprek met Maurits Hoenders legt hij uit wat hij daaronder verstaat: de private non-profit organisatie met publieke dienstverlening zoals ziekenhuizen, woningcorporaties, scholen, universiteiten, publieke omroepverenigingen en pensioenfondsen. Ze hebben…
Het Wetenschappelijk bureau van de SP heeft een rapport uitgebracht over de publieke sector: De publieke sector aan het woord: Wat mis ging en hoe het beter kan. Tussen 2008 en 2016 sprak de SP met ruim 60.000 werkers in de publieke sector. Huisartsen, medewerkers in de ouderen-, gehandicaptenzorg en GGZ, leerkrachten op basisscholen, middelbare scholen, MBO en speciaal onderwijs, gevangenispersoneel, politieagenten, ambulancemedewerkers, jeugdhulpverleners, wetenschappers, fysiotherapeuten, brandweerlieden, verloskundigen, medewerkers in…
  Op donderdag, 1 december 2016, was ik bij de uitreiking van de Persprijs Jacques van Veen, in de Koninklijke Industrieele Groote Club, gelegen aan de Dam te Amsterdam. Een historisch gebouw, waar in 1788 de Doctrina et Amicitia opgericht, een leesgezelschap waarvan de meeste leden lid waren van de in dat jaar verboden patriottische club 'Vaderlandsche Sociëteit'. Afkomstig uit de Amsterdamse koopmansstad, de rechterlijke macht, het notarisambt en de…
Begin december is de nieuwe Veracity Index 2016 van het Britse onderzoeksbureau van de publieke sector, het Ipsos Mori's Social Research Institute, gepubliceerd. Het blijkt dat slechts 15% van de ondervraagden vertrouwen heeft in politici. Zij vinden dat deze beroepsgroep niet erg geloofwaardig is. Wie dat wel is zijn de verpleegkundigen. Zij staan op nummer 1 van de lijst van 24 beroepen, gevolgd door artsen, leraren, rechters en wetenschappers.Journalisten komen…
De pogingen die de Engelse regering heeft ondernomen om de zorg, het onderwijs of de openbare orde en veiligheid te ‘hervormen’, hebben gefaald. Het wordt tijd dat we terugkeren naar wat wel werkt, schrijft John Quigging in het Engelse dagblad The Guardian. Thomas Edison schijnt te hebben gezegd, na een reeks mislukte pogingen om een werkende gloeilamp te maken: “Ik heb niet gefaald, ik heb alleen tienduizend manieren gevonden die…
 Solidariteitsverklaring van de publieke sector Wij, vakmensen uit de publieke sector, kunnen niet anders dan kijken naar de staat van ons werk en ons afvragen hoe wij hier zijn beland. De afgelopen jaren hebben drie ontwikkelingen ons vak in grote mate beïnvloed. 1. Een toename van bureaucratie en controlemechanismen in de publieke sector.2. Een nadruk op concurrentie in plaats van samenwerking.3. Het verdwijnen van fondsen op de werkvloer terwijl voor…
Pagina 1 van 9
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design