header2

citaat lama anagarika govinda


 

Politie

Hoe kan de politie tot zinvolle perspectieven komen die het politiewerk daadwerkelijk ondersteunen? Op deze vraag geven vijf auteurs een antwoord in het artikel Een goed protocol is een handreiking die te denken geeft, gepubliceerd op de Website voor de Politie. Het artikel doet voorts suggesties voor een alternatieve benadering van de huidige praktijk van ‘protocoldenken’. De vijf auteurs van het artikel zijn: Jaco van Hoorn, hoofd operatiën/plv. politiechef bij…
Voorzitter Wim Kuijken van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 heeft op 16 november 2017 haar eindrapport aangeboden aan Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De commissie onderzocht het functioneren van de Politiewet die de basis vormt voor het bestel dat bij de reorganisatie van 25 regiokorpsen en het KLPD tot een nationaal politie korps is ingevoerd. In het rapport Doorontwikkelen en verbeteren presenteert de commissie haar visie en doet…
Er zijn weinig Rotterdammers die 25 jaar lang de samenleving in de meest multiculturele wijk van Nederland zo van nabij hebben meegemaakt als brigadier Dirk de Groot (61), sinds 1992 wijkagent in Rotterdam-West. Een man die geen blad voor zijn mond neemt zoals we kunnen horen in een interview in Vers beton, het online-tijdschrift “voor de harddenkende Rotterdammer”. Het interview is het eerste van een reeks van drie van Dirk…
Op 1 januari 2013 ging de Nationale Politie van start. De Nationale Politie moest de 26 politiekorpsen vervangen door één nationaal politiekorps. Door de invoering van de Nationale Politie zou de dienstverlening beter, de bureaucratie verminderd en Nederland veiliger worden. Minister Opstelten zei in zijn toespraak bij de officiële start van Nationale Politie op 3 januari 2013: “Om te beginnen zal de Nationale Politie beter bereikbaar zijn en betere dienstverlening…
De Britse hoofdcommissaris van politie John Sutherland uit Londen zegt in een interview hoe hij in zijn ziel “stukjes meedraagt van iedereen die gestorven is”. Hij heeft een inzinking gehad en vertelt openhartig over de harde realiteit van politiewerk in het huidige Groot-Brittannië. Sutherland heeft veel gezien en meegemaakt. Uiteindelijk werd het hem allemaal teveel. Hij is niet meer in staat het beroep dat hem zo lief is uit te…
Betekenisvol handelen: politiewerk vanuit de bedoeling beschrijft de zoektocht naar manieren om het politiewerk anders en beter in te richten. Het biedt de lezer een pijnlijk inkijkje in het dagelijkse politiewerk op straat en op het politiebureau. Uit de praktijkverhalen blijkt dat de betekenis van het werk voor de burger vaak verloren gaat door procedures, regels en vastgezette patronen. Het goede nieuws is dat de politie bezig is het echte…
Het is hoogtijd voor een nieuwe besturingsfilosofie bij de politie waar talent, deskundigheid, vaardigheid, beroepsethiek en intrinsieke motivatie van degenen die het echte politiewerk doen centraal komen te staan. Goed werk en nog beter worden in politiewerk moet niet gevonden worden in striktere toepassing van de spelregels rond het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP)*) maar in nieuw leiderschap, dat erop gericht is de politieman of -vrouw in zijn of haar…
De WEP Team Award*) is gewonnen door leden van het team Politieleiderschap. De prijs werd uitgereikt aan het team in Huis 't Velde in Warnsveld op 13 maart 2017. De leden van het team die bijeengekomen waren voor werkoverleg op deze als studie- en congrescentrum ingerichte plek, werden totaal verrast door de prijs. Het team Politieleiderschap van de School voor vakspecialistisch politieonderwijs bestaat in deze vorm sinds eind 2015. Voordien…
De Politieacademie en de politie organiseren een aantal debatten per jaar. Debatleiders zijn Marianne van den Anker (NPO1 presentatrice) en Bob Hoogenboom (hoogleraar Politiestudies en veiligheidsvraagstukken). De Politiedebatten vormen een platform om politie- en veiligheidsvraagstukken voor een breed publiek te agenderen. Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen worden nieuwe eisen gesteld aan de politie. Dit veronderstelt een sterk ontwikkeld aanpassingsvermogen, in verbinding met ketenpartners, kennisinstituten en de samenleving.Op 2 maart 2017 vond…
Pagina 1 van 7
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design