header2

citaat lama anagarika govinda


 

woensdag, 27 december 2017 13:17

Goed werk en het streven naar welzijn en banen met kwaliteit

Beoordeel dit artikel
(3 stemmen)

Het rapport Good work, wellbeing and changes in performance outcomes laat het effect zien van goed ‘people-management’ en geeft daarnaast een analyse van de Britse nationale gezondheidsdienst, de National Health Service (NHS). Met ‘people- management’ wordt bedoeld de aandacht die een leidinggevende behoort te hebben voor zijn teamleden en medewerkers. Het rapport is opgesteld door het What Works Centre for Wellbeing, onderdeel van het in 2013 ingestelde What Works Network van onderzoekers, regeringsinstanties, denktanks, bedrijven en non-profitorganisaties die gegevens verzamelen en onderzoek doen naar welzijn en daarover publiceren. Het netwerk dient ter ondersteuning van de dienstverlening van de Britse publieke sector op landelijk en lokaal niveau.

What Works is gebaseerd op het principe dat goede besluiten worden genomen als de juiste gegevens, gebaseerd op onderzoek, voorhanden zijn. Als die er niet zijn behoren besluitvormers zich te bedienen van methoden om uit te vinden wat werkt en niet werkt. What Works is de eerste overheidsinstantie van de wereld die gericht is op het vinden van betere manieren van besluitvorming.
Welzijn gaat om mensen en het creëren van voorwaarden voor de ontwikkeling en groei van een leven van voorspoed, fysieke en geestelijke gezondheid en een duurzame, bloeiende gemeenschap. Welzijn is een maatstaf voor maatschappelijke vooruitgang en het doel waarnaar goed bestuur streeft.

Kenmerken van welzijn

Een baan hebben is over het algemeen goed voor ons welzijn en reikt verder dan er alleen een salaris mee verdienen. Maar een goede baan hebben is nog vele malen beter. Dit gegeven blijkt internationaal te gelden en is van alle tijden.
Een onderzoek heeft een aantal kenmerken van welzijn opgeleverd. De drie belangrijkste voor een gemiddelde persoon van 34 jaar zijn:

  • gezondheid, vooral geestelijke gezondheid
  • partner, relatie
  • een baan

Voorts is gebleken dat ons gevoel van voldoening vermindert als we gaan werken. Dat is belangrijk. Niet alleen omdat we een groot deel van ons leven werken, maar ook omdat gebeurtenissen op het werk van invloed zijn op ons privéleven. Als we meer inzicht krijgen in de rol van werk in ons leven en wat er gedaan kan worden om het te verbeteren, kunnen we een verschil maken. Hoe zorgen we voor beter werk, nu en in de toekomst? Verbetering van welzijn op het werk zorgt voor betrokkenheid van de medewerkers en is ook beter voor de prestaties en de productiviteit.
Gebleken is ook dat goed people-management bij de NHS heeft geleid tot ruim drie keer minder ziekteverzuim en vier keer meer waardering van tevreden patiënten.

Kenmerken van een goede baan

Er zijn elf kenmerken te onderscheiden van wat we verstaan onder een goede baan volgens een rapport van het Britse Department for Business Innovation & Skills uit 2014 over de relatie tussen welzijn en prestaties op de werkvloer: meer controle over je eigen werk; afwisseling; duidelijkheid over wat ervan je verwacht wordt; positieve relatie met managers, medewerkers en klanten; een fatsoenlijke financiële beloning; een gevoel van persoonlijke zingeving en waardering van anderen; kansen om eigen vaardigheden te gebruiken en te ontwikkelen; een veilige en plezierige werkomgeving; ondersteunend toezicht; heldere vooruitzichten en zekerheid; een goede balans tussen werk en privéleven.

Onderzocht werd eveneens of goed people-management verband houdt met een hoog niveau van welzijn en betere prestaties. De uitkomst is dat NHS-organisaties beter scoorden als ze:

  • uitgebreid gebruik maakten van scholing
  • waardering uitspraken over prestaties
  • teamwerk stimuleerden
  • duidelijke rollen afbakenden voor de medewerkers
  • medewerkers toestonden te beslissen over de manier van werken
  • ondersteund werden door het management
  • medewerkers betrokken bij besluitvorming over hun afdeling en de organisatie

Verhoging van kwaliteit van banen heeft de volle aandacht van de Britse overheid en dient landelijk prioriteit te krijgen. Voor dat streven zijn gegevens nodig om beter beleid te maken. In oktober 2017 is een nieuwe groep gevormd o.l.v. de Carnegie UK Trust en de Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures & Commerce (RSA) die gaat zoeken naar methoden om de kwaliteit van een baan te meten en naar manieren om de kwaliteit van banen te verbeteren op landelijk niveau.
Martyn Evans van de Carnegie UK Trust: “Voordat kwaliteit van werk op nationaal niveau de voorrang krijgt, hebben we eerst behoefte aan een algemeen aanvaarde definitie van goed werk. Nodig is ook een methode voor het meten van de af te leggen weg tot dat doel en dat doel omvat de essentie van werk en het effect op de kwaliteit van leven van Britse burgers”.

Matthew Taylor van de RSA: “Het is nu de tijd voor iedereen aan goed werk landelijk de voorrang te geven. Groot-Brittannië is terecht trots op een recordaantal gecreëerde banen, maar we hebben ook manieren nodig die ervoor zorgen dat mensen in hun werk vooruitkomen en een eerlijk loon ontvangen. De werkervaring behoort ook overeen te stemmen met de aspiraties van modern burgerschap, namelijk dat mensen voelen dat ze gerespecteerd en vertrouwd worden en in staat tot het nemen van verantwoordelijkheid”.

In de in juli 2017 gepubliceerde Taylor Review of Modern Working Practices heeft Taylor zijn streven uiteengezet: alle werk behoort eerlijk en fatsoenlijk te zijn en een realistische kijk te bieden op uitvoering en ontwikkeling.

Rapport: Good work, wellbeing and changes in performance outcomes, december 2017: www.whatworkswellbeing.org

What do we know about ‘good work’?, What Works Wellbeing, 12 december 2017: www.whatworkswellbeing.org

New initiative aims to identify measurement approach to make job quality a national priority, Carnegie UK Trust, 12 oktober 2017: www.carnegieuktrust.org.uk

Good work: the Taylor review of modern working practices. An independent review of modern working practices by Matthew Taylor, chief executive of the Royal Society of Arts, juli 2017: www.gov.uk

 good work wellbeing and changes in performance outcomes

 

 

 

Laat een reactie achter

Als u reeds lid bent van beroepseer, dient u eerst in te loggen om te kunnen reageren.

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design