header2

Inloggen

Alexandra Gabrielli

Alexandra Gabrielli

woensdag, 28 maart 2018 11:32

Murk Muller

murk mullerMurk Muller (1960) is advocaat in Nederland en Duitsland (Rechtsanwalt). Hij is de bedenker van het bekroonde Anwaltsladen-systeem waarmee hij in 2001 de Managementpreis van de Deutsche Anwaltsverein won. Het is een systeem waarin zelfstandige advocaten op afstand samenwerken. Er heerst geen hiërarchie.

De advocaat is onafhankelijk, maar ook dienstverlener. Hij beslist zelf wat het te verdedigen belang is, maar wordt betaald door zijn cliënt. De advocaat is een onafhankelijk orgaan van de rechtsbedeling en heeft daarmee een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen. Je werk goed doen in dit spanningsveld is niet eenvoudig. Burn-outs zijn niet van de lucht. Ontsporingen worden in de media breed uitgemeten.

Om het werk als advocaat vol te kunnen houden schreef Murk Muller in 2012 het boek Met plezier advocaat zijn. De openhartigheid nodigt beroepsgenoten uit hun eigen uitdagingen bloot te leggen en leidt tot vele inspirerende gesprekken.

De verZuidAssing van het beeld over de advocatuur doet Murk Muller verzuchten: “Een advocaat is geen handelaar in juridische foefjes. Advocatenwet, gedragsregels en tal van andere voorschriften geven een leidraad hoe je het beroep kunt uitoefenen, maar compliance, controle en schroeven, die telkens verder aangedraaid worden, bederven het plezier. Het maatschappelijk aanzien van de advocaat is in de afgelopen decennia ook nog eens schrikbarend aangetast.
Herbezinning op de beroepseer biedt een gezond tegenwicht tegen commercialisering en regelzucht en sterkt de advocaat in de vervulling van zijn maatschappelijke rol”.

dinsdag, 13 februari 2018 13:16

Goed werk voor academici per vakgebied II

Goed werk voor academici per vakgebied II. Een kwantitatief onderzoek op basis van een survey, door Gabriël van den Brink & Bas Mali, 2016

vrijdag, 29 december 2017 14:35

Trendsverwachting 2018

TrendsVerwachting 2018+, Richard en Lieke Lamb, december 2017

 

woensdag, 13 december 2017 14:14

Reddingswerker

Reddingswerker, kort verhaal door Jordi Lammers, 12 december 2017

maandag, 04 december 2017 14:36

Interview met Steven de Waal

Interview met Steven de Waal, door Maurits Hoenders,
december 2017

dinsdag, 19 september 2017 22:33

Interview met Arre Zuurmond

Interview met Arre Zuurmond, door Maurits Hoenders,
september 2017

maandag, 18 september 2017 22:29

Interview met Rik Peters

Interview met Rik Peters, door Maurits Hoenders, augustus 2017

dinsdag, 19 september 2017 17:35

In de tussentijd

In de tussentijd, kort verhaal door Jordi Lammers, 19 september 2017

maandag, 18 september 2017 09:49

Jocko Rensen

jocko rensenJocko Rensen (1966) is na acht jaar gemeenteraadslid, sinds 2014 wethouder in de gemeente Houten. De laatste jaren heeft hij bekendheid gekregen als de ‘vloggende wethouder’. in zijn vlogs maakt hij contact met inwoners, bestuurders en andere inspiratoren. Daarbij zijn vertrouwen en geloofwaardigheid belangrijke waarden. Zijn rol vervult hij op een natuurlijke wijze vanuit coachend leiderschap. Op zijn eigen wijze werkt hij mee aan de uitdagende expeditie binnen het sociale domein, samen met inwoners, ambtenaren en andere betrokkenen, waarbij het ontdooien van de systeemwereld een tweede natuur is geworden.

‘Hoe je kijkt maakt wat je ziet’
Het lijkt alsof er twee verschillende werelden bestaan, de leefwereld en de systeemwereld. Die laatste wereld trekt voortdurend aan ons, maar het gaat altijd over de bedoeling: waarom doen we dit eigenlijk? Dat probeert Rensen steeds voor ogen te houden. Een mooie herkenbare weergave van deze verschillende werelden staat inspirerend beschreven in het boek Verdraaide organisaties van Wouter Hart. Het ‘hostmanship’-gedachtegoed van Jon Gunnarsson spreekt Rensen ook erg aan en ziet hij als een passende beschrijving van zijn wijze van contact maken. Hostmanship gaat om de kunst om mensen zich welkom te laten voelen, en dat begint bij jezelf. Deze voorbeeldfunctie vindt Rensen erg belangrijk.

Als flexwerker in hart en nieren geeft Rensen al jaren invulling aan zijn visie op professionele vrijheid, creativiteit en verantwoordelijkheid. Verwacht dan ook geen standaardbestuurderskamer als zijn werkplek. Op een persoonlijke wijze, en soms ondersteund met handige gadgets, vindt hij zijn weg veelal buiten het gemeentehuis.

Kennis delen en krachten bundelen
Als voorzitter van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) geeft Rensen ook invulling aan zijn ambitie om kennisdeling en co-creatie aan te jagen. Het kUS stelt zich als doel om kennis in het sociaal domein te vergroten (door middel van onderzoek en praktijkontwikkeling) en kennis te verspreiden (o.a. door middel van opleidingen, deskundigheidsbevordering, studiedagen, websites en publicaties). Het gaat bijvoorbeeld om kennis op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, zorg voor jeugd, arbeidsparticipatie, sociale en bestuurlijke ontwikkelingen en vrijwillige inzet.

www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/jockorensen

https://jockorensen.wordpress.com/

 

Pagina 1 van 39
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design