header2

Inloggen

Actueel in Beroepseer

alternatieven kabinet utrecht 31mei2018

De feestelijke start van het Alternatieven-kabinet vond plaats op 31 mei 2018.


Jan Lepeltak, adviseur op onderwijsgebied en journalist was aanwezig bij de start van het Alternatieven-kabinet in Utrecht op 31 mei 2018. Hij schreef een verslag van de bijeenkomst, te lezen op Komenskypost, onafhankelijk, internetplatform.


omslag het gezag van de wethouder Een nieuw deel in de boekenserie van Beroepseer is verschenen: Het gezag van de wethouder. Een ambachtelijke uitdaging. In opdracht van de Wethouders vereniging onderzochten Corné van der Meulen en Thijs Jansen wat er nodig is voor een gezagsvol optreden.


logo beroepseer kleinBegin 2018 heeft Stichting Beroepseer het initiatief genomen tot de oprichting van het Alternatieven-kabinet.
Het Alternatieven-kabinet, onder leiding van Jos de Blok, bestaat uit professionals die hun kennis, ethiek en ervaring en die van andere professionals inzetten om tot sociaal-duurzame alternatieven te komen, gebaseerd op vertrouwen, vakmanschap en menselijk contact. Het Alternatieven-kabinet wil laten zien hoe het beter, slimmer en duurzamer kan en  burgers en professionals, die nu in de schaduw staan, in het zonnetje zetten.


Het zou allemaal beter en goedkoper worden, maar drie jaar na de introductie van de Jeugdwet is daar nog maar weinig van te merken. Eind oktober 2018 verschijnt er een boek over dit onderwerp getiteld 
Het alternatief voor de jeugdhulp*). Vooruitlopend op de verschijning van het boek vertelt aanbestedingsjurist Tim Robbe over de jaarlijks terugkerende tarievenoorlog tussen jeugdhulpaanbieders en gemeenten.


gabriel van den brink waarheidsvinding als ambacht
In samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen vond op woensdagmiddag 18 april 2018 in het Hodshon Huis in Haarlem een symposium plaats over Waarheidsvinding als ambacht.


symposium waarheidsvinding 2 Waarheidsvinding als ambacht - De feitenvrije wereld en het alternatief van beroepseer

‘Wetenschap is ook maar een mening’.Het onderscheid tussen feiten en meningen lijkt steeds vager te worden in het publieke debat, de politieke arena en de media. Deskundigheid op basis van (wetenschappelijke) kennis neemt af aan betekenis doordat zij in toenemende mate als mening wordt bestempeld.

logo beroepseer klein
Stichting Beroepseer heeft het initiatief genomen voor de oprichting van het Alternatieven-kabinet. Het Alternatieven-kabinet, onder leiding van Jos de Blok, bestaat uit professionals uit diverse beroepsgroepen die hun eigen kennis, ethiek en ervaring en die van andere professionals inzetten om tot duurzame alternatieven te komen.


omslag artikel5Een nieuw deel in de boekenserie van Beroepseer is verschenen:  Artikel 5 - De beroepseer van de accountant. 

Pagina 1 van 4
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design