header2

citaat aristoteles2


 

Zorg

Bart Kiers van Zorgvisie - site en magazine voor management en beleid in de zorg - meldt dat BuurtzorgT voor het eerst een contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar voor het geven van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGz) aan patienten in de wijk. BuurtzorgT biedt tweedelijns-GGz op een radicaal andere manier aan. Niet in klinieken, maar bij mensen thuis.Het contract is gesloten met zorgverzekeraar VGZ. Volgens BuurtzorgT en VGZ is het…
In april 2017 publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Die publicatie was tevens het startsein voor een grootschalig gesprek over de uitwerking van zes in De Zorgagenda opgenomen kernopgaven. In de zomer van 2017 volgde een raadpleging. Een groot aantal mensen werd gevraagd naar hun ervaringen en ideeën over zorg en hulp, over wat er goed gaat en wat er nog beter…
Meedenken over de zorg van morgen is heel eenvoudig. Op het landelijke online platform Gezonde mening kunt u uw stem laten horen. Gezonde Mening is een panel van mensen die uit eigen ervaring een duidelijke mening hebben over nieuwe en vernieuwende zorgproducten.Doel is mensen om wie het echt gaat actief te betrekken bij de ontwikkeling van zorginnovaties én ze zo een stem te geven. Echte ervaringen en meningen dus. Van…
In drie weken tijd, verspreid over een kleine twee maanden, gaan zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepsgroepen aan de slag met het schrappen van regels. Op 29 januari 2018 is de eerste Schrapweek begonnen. Op 19 februari volgt de tweede en op 12 maart de derde. Met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan zij - samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders - vaststellen welke regels binnen…
Professionals zoals ik zelf worden op het moment in enkele media afgeschilderd als de veroorzakers van de ‘explosieve, ongebreidelde, onbeheersbare’ kostenstijging in de zorg. Enkele jaren geleden (2015) was het de minister van volksgezondheid zelf (Schippers) die probeerde om ons zwart te maken. Toen werden we afgeschilderd als cowboys die maar een eind weg declareerden. Wij zijn een doorn in het oog van de voorstanders van het geprivatiseerde zorgstelsel. Maar…
Buurtzorg heeft per 1 januari 2018 het collectief lidmaatschap van de Beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen - V & VN - opgezegd. De V & VN telt tachtigduizend leden. Buurtzorg is een met kleine teams werkende thuiszorgorganisatie die zelfstandig thuiszorg levert. Buurtzorg is opgericht in 2006 door Jos de Blok, de huidige directeur, en gebaseerd op een vernieuwend concept van wijkverpleging en zorg thuis. Buurtzorg vindt dat V & VN te…
In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG) is een artikel verschenen over de relatie tussen overdrijving in academische persberichten en in de nieuwsmedia. Het is geschreven door vijf auteurs, onder wie  Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Leiden. Op de site van het NTVG staat een samenvatting. Het hele artikel is alleen te lezen voor abonnees. Doel was het aantal overdrijvingen in pers- en nieuwsberichten tellen en onderzoeken…
In dagblad BN De Stem pleit dr Anita Wydoodt ervoor verpleegkundigen meer leiderschap te geven. Wydoodt is bestuurder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Wydoodt: “Ziekenhuizen, verpleeg- en thuiszorgorganisaties hebben een structureel tekort aan (wijk)verpleegkundigen. De komende vijf jaar zijn 100.000 mensen in de zorg nodig, aldus de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Maar de inzet om nieuwe verpleegkundigen te werven, gaat over de hoofden van de beroepsbeoefenaars heen.…
Elk jaar brengt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een brancherapport Ziekenhuiszorg uit dat de stand van zaken van de ziekenhuiszorg in Nederland beschrijft van het afgelopen jaar. In de Nieuwsbrief Natuurlijk in beweging van december 2017 staat een samenvatting van het rapport. In 2016 is 96,1 miljard euro uitgegeven aan de gehele zorg in Nederland. Dat is 1,7 miljard (1,8%) meer dan in 2015. Het was het vierde jaar…
Pagina 1 van 43
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design