header2

citaat graham greene


 

Zorg

Carin Gaemers presenteerde in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag op 7 december 2017 haar boek Zorgneurose, een analyse van de manier waarop politiek, journalistiek en zorginstanties omgaan met de problematiek van de intramurale ouderenzorg. Elk jaar vraagt Nieuwspoort iemand van buiten de Haagse kaasstolp te rapporteren over zijn of haar bevindingen op het Binnenhof. Met het rapporteurschap wil Nieuwspoort een bijdrage leveren aan het debat over de verhouding journalistiek, politiek…
Huisartsenpraktijken moeten snel verkleind worden naar zo’n 1700 tot 1800 patiënten, om te voorkomen dat huisartsen bezwijken onder de werkbelasting. Dat schrijven de hoogleraren van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij maken zich zorgen over de toegankelijkheid van zorg en pleiten ervoor dat huisartsen meer tijd voor hun patiënten krijgen. Op de site van de Landelijke Huisartsenvereniging LHV is de brief in PDF…
In de blog Inkoppen voor Arts & Auto schrijft Alan Ralston psychiater, filosoof en voortrekker van Beroepseer, over een niet-alledaags voorval: “Dat een ex-minister van Volksgezondheid je een puntgave voorzet geeft, panklaar, inknikken maar. Ab Klink tweette, in reactie op de berichtgeving rond Momentum (over moeizame communicatie/non-onderhandeling t.o.v. een nog ongecontracteerde aanbieder die lager wilde gaan dan het geboden tarief) dat hij zich goed kan verplaatsen in het probleem dat…
Begin 2017 deden psychiaters een oproep om de petitie Stop ROM als benchmark in de GGZ te ondertekenen. Met ROM wordt bedoeld: Routine Outcome Monitoring, het regelmatig invullen van vragenlijsten, bedoeld ter ondersteuning van de behandeling.In 2012 waarschuwden acht kernhoogleraren psychiatrie voor grootschalige invoering van dit ROM-systeem ter vergelijking van de kwaliteit van behandelingen. Daarvoor is het totaal ongeschikt vonden zij. Dit is nog weer eens bevestigd door een op…
Het aantal openstaande vacatures in de zorg is dit jaar met 80% gestegen. Tot en met oktober 2017 zaten ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen elke maand gemiddeld met een tekort van bijna 10.000 personeelsleden. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode ruim 5400.Tot 2025 zijn 125.000 extra verpleegkundigen en verzorgenden nodig. Dagblad Trouw besteedt uitgebreid aandacht aan personeelstekort en hoge werdruk in de zorg op deze maandag 20 november 2017.…
GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg, is samen met de sector een campagne gestart voor terugdringing van de veel te hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg: Het motto is: Minder regelgekte - meer zorg.De campagne is het begin van een reeks activiteiten die de lasten daadwerkelijk moeten gaan verminderen. 33% tijd kwijt aan administratie Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg besteden gemiddeld per dag wel 33% van hun…
De vijfde Els Borst lezing werd op 14 november 2017 in Den Haag gegeven door prof. dr. Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde in Groningen en directeur van de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Titel van de lezing: Kwaliteit van zorg: wie mag het zeggen?Naast Slaets kwamen aan het woord Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen; hij las enkele blogs voor, en Dorothea Touwen, ethicus en universitair docent…
“Stop met de Top 100 Ziekenhuizen. De lijst leidt niet tot betere zorg, maar leidt daar juist van af”, aldus prof. Dr. Armand Girbes en drs. Luc Pluijmen. Zij doen in een artikel op de website over journalistiek Villamedia een beroep op het Algemeen Dagblad dat elk jaar een Top 100 samenstelt op basis van gegevens afkomstig van de Nederlandse ziekenhuizen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland. …
Kan het zijn dat er een andere wind gaat waaien in het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VSW)? Volgens huisarts en straatdokter Marcel Slockers kan dat gaan gebeuren. In zijn blog op de site van Medisch Contact schrijft hij dat  ...Hugo de Jonge de man is die vindt dat de arts en de verpleegkundige leidend moeten zijn, en niet het systeem of de regels: “Met gekromde tenen in zijn…
Pagina 1 van 42
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design