header2

citaat allen ginsberg 

Zorg

‘Evidence-based’: het is een toverformule die is doorgedrongen tot in de haarvaten van de praktijk, het beleid en de financiering van de zorg. Eerst het bewijs leveren en dan pas toepassen, betalen of inkopen. Richtlijnen, protocollen, toezichtkaders, kwaliteitsindicatoren en zorgcontracten getuigen hiervan. De onderliggende aanname is dat bewezen zorg ook altijd goede zorg is. In het advies Zonder context geen bewijs - Over de illusie van evidence-based practice in de…
De handreiking voor verpleegkundigen Ethische dilemma's bij zelfmangementondersteuning is het resultaat van een onderzoek van Hester van de Bovenkamp en Jolanda Dwarswaard. Van de Bovenkamp is universitair hoofddocent van instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG/Erasmus Universiteit), Jolanda Dwarswaard is senior-onderzoeker Kenniscentrum Zorginnovatie. De handreiking is bedoeld voor zorgverleners die betrokken zijn bij het ondersteunen van zelfmanagement en daar in de praktijk ethische dilemma’s bij ondervinden. De handreiking geeft geen antwoorden…
Jij en ik moeten even met elkaar praten...Het is een gegeven dat we een nijpend tekort hebben aan basisverpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Denk bijvoorbeeld aan Spoed Eisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC), of de Corony Care Unit (CCU), oftewel de hartafdeling. De uitspraak van Pieter Derks op NPO radio 1 op 1 juni 2017 over een tekort aan vakmensen en wel 17 managers per verpleegkundige laten mij maar moeilijk los.Want…
Denktank (Ont)Regel de Zorg, een initiatief van actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) en ledenorganisatie van zorgprofessionals VvAA, brengen de komende maanden in kaart hoeveel tijd zorgverleners kwijt zijn aan administratie en onzinnige regelgeving. De denktank doet een oproep “aan jonge heldere denkers” lid te worden van de denktank voor de periode van augustus tot eind november 2017. Het project wordt begeleid door De Argumentenfabriek, bedrijf “voor heldere argumentatie en…
Tineke Abma, hoogleraar aan het VU medisch centrum in Amsterdam, schrijft in dagblad Trouw dat efficiency boven zorg stellen inhumaan is. Er zijn verpleeghuizen waar nu te weinig goede verzorgenden werken en de zorg dus onder de maat is. Denk daarbij ook aan overprikkeling van demente ouderen als gevolg van te weinig personeel. Deze situatie blijft in stand doordat volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZ)a eerst de bedrijfsvoering op orde moet…
Het is onzin om artsen openbaar op internet te beoordelen, vindt de Belgische Ondernemersorganisatie Neutraal Syndicaat voor zelfstandigen (NSZ). Via de website Wisdoc kunnen nu ook Belgische patiënten hun arts evalueren en aanbevelen. NSZ vindt een dergelijk platform totaal onzinnig. De evaluaties kunnen, hoewel registratie verplicht is op de site, onder een valse naam gebeuren, wat de deur wagenwijd openzet voor misbruik. Misnoegde (ex)-patiënten kunnen zo hun gal spuwen. Het…
Ongeveer 60 procent van alle BIG-geregistreerde zorgverleners in Nederland is verpleegkundige. Het grootste deel van hen werkt in een ziekenhuis. Naar verhouding werken er weinig verpleegkundigen die ouder zijn dan 60. Het aandeel mannen is laag, vooral jonge mannelijke verpleegkundigen zijn schaars. Dit meldt het CBS op de Dag van de verpleging - 12 mei 2017 - op basis van cijfers uit het BIG-register.*) In 2015 stonden ruim 302 duizend…
Laten we het ijzer smeden nu het heet is, vindt Stichting Koepel van DBC-vrije1) Praktijken (KDVP). De Stichting roept op financieel bij te dragen aan de kosten voor een kortgeding tegen Stichting Benchmark GGZ (SBG). De samenwerkende partijen rond de beweging “Stop benchmark met ROM”2) hebben besloten tot een kortgeding tegen de stichting SBG vanwege het verwerken en gebruiken van onrechtmatig verkregen ROMdata. De verwerking van ROMdata3) is in strijd…
In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) schrijft Frank van Kolfschoten dat zorgverzekeraars de kwaliteitsregie weer aan de dokters overlaten. In 2006 kregen de verzekeraars de regie over de zorg. ‘Inkopen op kwaliteit’ zou hun belangrijkste instrument worden. Die regierol blijken ze na tien jaar te hebben opgegeven. Dokters moeten zelf maar bepalen wat goede zorgkwaliteit is en gaan concurreren op ‘zinnige zorg’ en ‘good practices’. ‘Wij gaan van buitenaf…
Pagina 1 van 39
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design