header2

citaat bertrand russell 

Zorg

Minister Schippers van Volksgezondheid stuurde haar antwoorden op vragen van Kamerlid Renske Leijten (SP) over protesten tegen het verplicht invullen van ROM-gegevens in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ|)naar de Tweede Kamer op 23 maart 2017. Lees even mee: Vraag 1Hoe reageert u op het verzet dat is ontstaan tegen het verplicht in moeten vullen en aan moeten leveren van Rom -gegevens in de ggz? Vraag 2Vindt u het wenselijk dat het…
De nieuwsbrief Natuurlijk in beweging van maart 2017 bevat onder meer een artikel over de stijging van het aantal oudere patiënten op de spoedeisende hulp (SEH). Ziekenhuizen luidden medio 2016 de noodklok over de toename van de werkdruk. Dat was de reden voor adviesbureau Fluent Healthcare om op zoek te gaan naar de oorzaken van de toename. Voor het onderzoek vergeleek Fluent de gegevens van 43 ziekenhuizen uit de eerste…
De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (Raad RVS) roept de hulp van burgers in om de belangrijke problemen in de zorg te kunnen oplossen. De Raad is zojuist van start gegaan met een nieuw project, het samenstellen van een beleidsagenda voor de toekomstige Minister van Volksgezondheid: De Zorgagenda.De Raad RVS is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en de beide kamers der Staten-Generaal en heeft tot taak strategische adviezen…
Dag Premier & Ministers & aspirant Tweede Kamerleden,Zo in de aanloop naar de verkiezingen is de zorg een dankbaar onderwerp voor discussie. Avond aan avond wordt er georeerd, gedebatteerd en gesproken over de zorg in de vele talkshows. Termen als het moet “beter”, de “vergrijzing” en “wel of geen eigen risico” worden veelvuldig gebruikt.De zorg, het organiseren ervan en de budgetten kennen grote verantwoordelijkheden U kent dat hoogstwaarschijnlijk ook; verantwoordelijkheden.Als…
GGZ Nederland roept op om het roer om te gooien in de GGZ. Wet- en regelgeving en administratieve lastendruk kosten te veel tijd en geld, waardoor medewerkers onvoldoende toekomen aan hun kerntaak: goede geestelijke gezondheidszorg. GGZ Nederland roept alle financiers van geestelijke gezondheidszorg op om in actie te komen. Zorgverzekeraars, gemeenten, het ministerie van Veiligheid en Justitie en niet in de laatste plaats GGZ-aanbieders zelf, moeten opstaan en met elkaar…
Haagse thuiszorgmedewerkers luiden de noodklok, aldus Omroep West: “De gemeente is hard op weg om het professionele aanbod van huishoudelijke verzorging aan zieke of kwetsbare burgers om zeep te helpen”, waarschuwen zij in een brandbrief aan wethouder Karsten Klein (CDA).De brief is door thuiszorgmedewerkers en partijbestuurders Hanne Drost en Bart van Kent van de Haagse SP ondertekend. Volgens de SP hebben tientallen medewerkers en cliënten in de thuiszorg de afgelopen…
Veel politici roepen om minder marktwerking en concurrentie en om meer samenwerking in de zorg. Dat is lang niet zo eenvoudig.Veel veranderkundigen zullen het met mij eens zijn dat het relevant is om daarbij uitgerekend het volgende niet te onderschatten: echte samenwerking behoeft bovenal vertrouwen. En juist het tegenovergestelde daarvan is iets dat binnen het huidige zorgstelsel onder invloed van allerlei perverse prikkels nogal gestold is tussen diverse partijen in…
Zowel het Zorginstituut als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn in feite geen onafhankelijke instituten maar een verlengstuk van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS), schrijft Bart Kiers in zijn blog Aan de leiband van het ministerie. Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen. De NZa houdt toezicht op de zorgmarkten, d.w.z. op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars.Kiers is redacteur…
Zinnige zorg, persoonsgerichte zorg, waardegedreven zorg, passende zorg, liefdevolle zorg. Allemaal termen die veel partijen in en rondom de zorg bezigen. Termen die lekker bekken en het ongetwijfeld goed doen voor wat betreft campagnes, marketing, beleidsplannen, projectvoorstellen, subsidieaanvragen en het vullen van congressen en bijscholingen.Waar echter nog vaak en makkelijk aan voorbij gegaan wordt is dat zorg altíjd zinnig, persoonsgericht, waardegedreven, passend en liefdevol is. Is het dat niet, dan…
Pagina 1 van 38
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design