header2

citaat marcus aurelius


 

Zorg

Op Prinsjesdag - dit jaar op 19 september 2017 - presenteert de minister van Financiën ieder jaar de Rijksbegroting en de Miljoenennota aan het parlement (Eerste en Tweede Kamer). De Rijksbegroting is het overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. De Miljoenennota is de toelichting op de rijksbegroting*). Ieder jaar geeft nieuwsbrief Natuurlijk in beweging in de oktoberuitgave een samenvatting van de Miljoenennota voor Volksgezondheid, Welzijn en…
Hugo van der Wedden, interim-verpleegkundige en blogger voor het tijdschrift voor verpleegkundigen Nursing stelt in zijn bijdrage Verpleegkundige, waag het niet om zelf na te denken de reanimatiekwestie aan de orde aan de hand van een treffend voorbeeld. Mag een verpleegkundige zelf de afweging maken om wel of niet te reanimeren of mag hij of zij slechts uitvoerder zijn en daarmee verplicht de protocollen op te volgen? Uit onderzoek weten…
Sisco van Veen, psychiater in opleiding aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, doet op de site van De Jonge Psychiater een voorstel om de krachten te bundelen in de GGZ: --- Psychiatrie: velen van ons gaan ermee naar bed en staan ermee op. Dit geldt schijnbaar ook voor demissionair minister van Volksgezondheid Edith Schippers. Recent was ze te gast bij “het ontbijt met de minister” georganiseerd door Medisch Contact. Met…
Nog te vaak lopen we kansrijke innovaties in de zorg mis omdat we onvoldoende leren van mislukkingen. Dat stellen Paul Iske en Bas Ruyssenaars, initiatiefnemers van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Om deze kansrijke innovaties te helpen ontdekken en aandacht te geven organiseert het Instituut de Briljante Mislukkingen in de Zorg-award. Het Instituut roept zorgbestuurders, zorgprofessionals en patiënten op om mislukkingen aan te melden voor deze award. Daarvoor is een…
Het Reiner de Graaf ziekenhuis (voor Delft en omstreken) haakt in op de grote veranderingen die op komst zijn. De complexiteit neemt toe, de technologische vooruitgang gaat heel snel en de wettelijke functiedifferentiatie tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen wordt ingevoerd. Dat heeft ook gevolgen voor de verpleegkundigen. Het ziekenhuis heeft daarom het Bureau Verpleegkundige Zaken opgericht. Dit bureau ondersteunt en faciliteert verpleegkundigen om zich te professionaliseren, zich sterker te positioneren en…
Op 1 oktober 2017 fuseren de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).Na de fusie houdt de IGJ toezicht op circa 1,5 miljoen zorgverleners in de gezondheidszorg en jeugdhulp Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de inspecties samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De al bestaande samenwerking is daardoor geïntensiveerd. Het is dan…
De wijkverpleegkundige is herontdekt als herkenbare spil in de wijk. Mensen blijven langer thuis wonen, ook als ze ziek of oud zijn. Sociaal leven en gezondheidsvragen raken zo steeds meer met elkaar verstrengeld. De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol in die verbinding en daardoor in preventie. Onafhankelijk opererend weet zij het meest te bereiken. Er ontbreekt alleen nog een integrale financiering van haar diensten.Barbara de Groen, Elsbeth Zielman en Huub…
Hebben ggz-instellingen hun langste tijd gehad? is de vraag in het septembernummer 2017 van het vaktijdschrift De psychiater. De vraag naar psychiaters is in de afgelopen jaren verder gestegen. In het tweede kwartaal van 2017 waren er maar liefst 786 vacatures, ruim 100 meer dan in het eerste kwartaal. Een kantelpunt lijkt bereikt: niet alleen de perifere, maar alle instellingen lijken nu naarstig op zoek naar behandelaren. Maakt werken in…
Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis in Groningen. adviseert de zorgverzekeraars op te doeken.. Er moet volgens hem gestopt worden met de marktwerking en veel meer regionaal worden samengewerkt. In het septembernummer van vaktijdschrift Zorgvisie legt hij uit dat er geen betere zorg ontstaat door concurrentie: “We moeten ophouden te doen alsof concurrentie leidt tot betere zorg. Het is een liberaal dogma dat alleen maar leidt tot onnodig hoge…
Pagina 1 van 41
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design