header2

Welzijn

Het thema van de zomeruitgave 2017 van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken is gewijd aan ervaringsdeskundigheid. Het onderwerp staat momenteel volop in de belangstelling, niet alleen in de geestelijke gezondheidszorg maar ook op het terrein van de armoede. Een ervaringsdeskundige is volgens de definitie een persoon die door gerijpte en doorleefde ervaring van tegenslag, ziekte, beperking, lotgeval of levensomstandigheid in staat is om de kennis die niet door studie, maar…
Met de regelmaat van de klok verschijnen er artikelen en boeken over manieren om werkstress en een burn-out te vermijden. Computerworld gaf op 4 augustus 2017 advies aan de IT-manager “aan wie continu gevraagd wordt meer te doen met minder. De verantwoordelijkheden voor het welzijn van het bedrijf lopen alleen maar op. Hoe ga je daarmee om?” We leven in een tijdperk van ‘totale arbeid’. De Duitse filosoof Josef Pieper…
Dagblad van het Noorden meldt dat hulp aan buren een Groninger zijn uitkering kost. Bewoners van de Semarangstraat in Groningen zijn boos dat hun buurman Koos Westra (58) geen uitkering meer krijgt vanwege zijn goede daden voor de buurt. Westra is arbeidsongeschikt en krijgt maandelijks een uitkering. „Ik heb drie keer een hernia gehad, ben hartpatiënt en zwaar longpatiënt, maar achter de geraniums doodgaan is niets voor mij”, zegt hij.…
Een groep van zeventig kritische dierenartsen heeft zich uitgesproken over misstanden in de Nederlandse veehouderij. Het blijkt dat welzijn van dieren ondergeschikt is gemaakt aan bedrijfsbelangen.In NRC Handelsblad staat de lijst met de naam van de dierenartsen onder hun artikel Kom in verzet, dierenarts. Dit is geen dierenwelzijn: “Wij, een groeiende groep kritische dierenartsen, willen onze zorg hierover uitspreken. De omstandigheden in de intensieve veehouderij zijn steeds verder weggeraakt van…
De Inspectie SZW van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een rapport gepubliceerd over het thema ‘eerlijk werk’. In Staat van eerlijk werk gaat de Inspectie in op de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Internationale instellingen en wetenschappers wijzen erop dat de relatieve beloning voor de factor arbeid afneemt ten opzichte van kapitaal. Gelukkig groeit na afloop van de recessie de totale koek weer, maar van die…
De millennial-generatie*) is opgegroeid met het idee dat ze alles kunnen bereiken, als ze maar hun best doen. Vol ambities rennen ze van hort naar her. Fulltime werken, sociale media op peil houden en hordes vrienden onderhouden. De druk van de prestatiemaatschappij is enorm. Het is echter niet goed om altijd maar zo druk bezig te zijn. Op een gegeven moment loop je jezelf voorbij en heb je simpelweg gewoon…
i-Wire is bezig te arbeidsomstandigen van freelancers en zelfstandigen1) in de Europese Unie te onderzoeken. Het is het eerste onderzoek in zijn soort. Hoe leven de zelfstandigen in deze landen? Hoeveel van hen zijn er vrijwillig freelancer of zzp'er en wie hebben er in feite geen alternatief? Wat voor behoeften en verwachtingen hebben zij? Hoe gaan zij om met onzekerheid en een onvast bestaan? i-Wire staat voor Independent Workers and…
In een blog op de site van het Montaigne Centre for Judicial Administration and Conflict Resolution (Universiteit van Utrecht) verwijt Prof. Kees van den Bos dat recht en democratie te weinig aandacht krijgen. Dit in tegenstelling tot radicalisering dat volop in de belangstelling staat. Van den Bos is hoogleraar Sociale psychologie (Faculteit Sociale wetenschappen) en hoogleraar Empirische rechtswetenschap (Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) aan de Universiteit van Utrecht. Radicalisering…
Peter de Waard schrijft in de Volkskrant dat driekwart van de westerse banen bullshit-jobs zijn. De term bullshit-jobs  - onzinbanen - is afkomstig van de Amerikaan David Graeber, hoogleraar antropologie aan de London School of Economics. Het gaat om banen, schrijft De Waard, van topbestuurders die bezig zijn met overnames en fusies, managers die beleidslijnen uitzetten of dingen vernieuwen vanwege het vernieuwen, onderknuppels die veranderingen verkopen, administratief ondersteunen of juridisch…
Pagina 1 van 6
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design