header2

Welzijn

2016 was voor Jeugdbescherming regio Amsterdam het ‘Jaar van de medewerker’. Zonder vitale, krachtige gezinsmanagers is geen kind veilig. Zojuist is het jaarverslag over 2016 verschenen, Kracht getiteld. Jeugdbescherming is een not-for-profit marktorganisatie met circa 450 medewerkers en een budget van ruim 35 miljoen. De organisatie is actief in gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer en Zaanstreek-Waterland. Jaarlijks begeleidt Jeugdbescherming zo’n 3.200 gezinnen. De kern van het werk is intensief,…
Metrocosm heeft met een aantal fraaie animaties de hoogte van het inkomen van huishoudens zichtbaar gemaakt in twintig Amerikaanse steden. Ze laten zien hoe het inkomen van de middenklasse extreem veranderd is sinds 1970. De economie is enorm gegroeid tussen 1970 en 2015, het gemiddelde inkomen is verdubbeld. Daarentegen is het inkomen van een Amerikaans gezin uit de middenklasse niet evenredig meegegroeid en slechts toegenomen met 20 procent in dezelfde…
Het is lastig om tegen het idee van inclusieve welvaart te zijn, schrijven Richard Straub en Julia Kirby1) in een artikel in Harvard Business Review dat gaat over zinvol werk dat niet alleen aan de elite is voorbehouden. Nu het economisch weer beter gaat, zou onze welvaart breed gedeeld moeten worden. Maar zoals gewoonlijk zit het venijn hem in de staart. Als mensen reclame gaan maken voor inclusieve groei bedoelen…
Koks, artsen, juristen, managers in de zakelijke en administratieve dienstverlening en leerkrachten in het basisonderwijs; allemaal geven ze aan dat ze te maken hebben met een hoge werkdruk. Maar de aard van die werkdruk is in de verschillende beroepen anders. Dat blijkt uit het recente onderzoek Beroep en werkdruk in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder werknemers in veel voorkomende beroepsgroepen naar de werkdruk die zij…
Peter Smulders en Seth van den Bossche, beiden onderzoekers bij TNO in Leiden, schrijven in hun artikel op de site van Sociale Vraagstukken dat de economische crisis de kwaliteit van de arbeid heeft aangetast.Evenals in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn in Nederland tussen 2007 en 2015 meer werknemers terechtgekomen in banen met meer arbeidsonzekerheid en matige arbeidsvoorwaarden, in deeltijdwerk, met flexibele contracten en relatief weinig autonomie in het werk.…
Zestig procent van de kinderen die in armoede opgroeien hebben ouders die gewoon werken. Deze gezinnen komen financieel moeilijk rond. Bij het rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) Opgroeien zonder armoede (maart 2017) is een bijlage gevoegd van het Sociaal Cultureel Planbureau, Armoede onder kinderen; een probleemschets dat inzicht geeft in de omvang van het probleem aan de hand van cijfers over het aantal kinderen dat in armoede leeft, over…
Het Manifest Waardig ouder worden begint met een citaat van schrijfster Vonne van der Meer: Waardeloos leven bestaat niet, maar mensen kunnen zich waardeloos voelen door onverschilligheid en gebrekkige zorg.Dat voorkomen is de opdracht van een hele samenleving. Het Manifest werd gepresenteerd op 31 januari 2017 en is een initiatief van Omroep MAX, ChristenUnie en ouderenorganisatie KBO-PCOB. Het manifest vond direct al politieke en maatschappelijk steun, bij onder meer de…
Margo Trappenburg gaf in november 2016 een lezing op het congres Maatschappelijk. Werkt het nog een beetje? in het kader van het 70-jarig jubileum van de opleiding Maatschappelijk werk aan de Hogeschool Rotterdam. De opleiding gaat deel uitmaken van de bredere opleiding Social work. Margo Trappenburg is bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht.…
Hans van Willigenburg woonde de viering bij van het tienjarig jubileum van Bureau Frontlijn op 3 november 2016 in Theater Zuidplein in Rotterdam. Bureau Frontlijn zoekt oplossingen voor problemen in achterstandswijkenrond gezondheidszorg, welzijn, onderwijs, jeugd, ouderen, armoede en werkloosheid. Op Stadslog Rotterdam vat Van Willigenburg tien jaar Bureau Frontlijn samen: Het was niet alleen een feestelijke bijeenkomst, met honderden studenten die zich namens Frontlijn dagelijks inzetten voor de sociaal zwakkeren…
Pagina 1 van 5
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design