header2

Welzijn

Zestig procent van de kinderen die in armoede opgroeien hebben ouders die gewoon werken. Deze gezinnen komen financieel moeilijk rond. Bij het rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) Opgroeien zonder armoede (maart 2017) is een bijlage gevoegd van het Sociaal Cultureel Planbureau, Armoede onder kinderen; een probleemschets dat inzicht geeft in de omvang van het probleem aan de hand van cijfers over het aantal kinderen dat in armoede leeft, over…
Het Manifest Waardig ouder worden begint met een citaat van schrijfster Vonne van der Meer: Waardeloos leven bestaat niet, maar mensen kunnen zich waardeloos voelen door onverschilligheid en gebrekkige zorg.Dat voorkomen is de opdracht van een hele samenleving. Het Manifest werd gepresenteerd op 31 januari 2017 en is een initiatief van Omroep MAX, ChristenUnie en ouderenorganisatie KBO-PCOB. Het manifest vond direct al politieke en maatschappelijk steun, bij onder meer de…
Margo Trappenburg gaf in november 2016 een lezing op het congres Maatschappelijk. Werkt het nog een beetje? in het kader van het 70-jarig jubileum van de opleiding Maatschappelijk werk aan de Hogeschool Rotterdam. De opleiding gaat deel uitmaken van de bredere opleiding Social work. Margo Trappenburg is bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht.…
Hans van Willigenburg woonde de viering bij van het tienjarig jubileum van Bureau Frontlijn op 3 november 2016 in Theater Zuidplein in Rotterdam. Bureau Frontlijn zoekt oplossingen voor problemen in achterstandswijkenrond gezondheidszorg, welzijn, onderwijs, jeugd, ouderen, armoede en werkloosheid. Op Stadslog Rotterdam vat Van Willigenburg tien jaar Bureau Frontlijn samen: Het was niet alleen een feestelijke bijeenkomst, met honderden studenten die zich namens Frontlijn dagelijks inzetten voor de sociaal zwakkeren…
Op 13 september 2016 zijn niet alleen de organen van alle Nederlanders geoogst door de grondwet begravende orgaancommunisten van D66, schrijft Van Rossem op de site van GeenStijl: “Ook de laatste restjes privacy-protectie zijn door minister Schippers van de patiëntendossiers van burgers afgehaald: de zorgverzekeraars krijgen inzage in medische dossiers. En als ze een blik in je bestand geworpen hebben, waar voorheen alleen artsen met beroepsgeheim bij mochten komen, dan…
Hoe kan het dat in een land als Nederland steeds meer mensen laaggeletterd zijn? De Volkskrant geeft in het artikel Let-ter voor let-ter in een heel bijzondere vormgegeving een analyse van een hardnekkige beperking. Tien jaar geleden was laaggeletterdheid een nog vrijwel onbekend begrip. Inmiddels is daar wel wat verandering in gekomen, maar toch wordt deze beperking nog vaak verward met analfabetisme, en zijn er tal van vooroordelen over mensen…
Zorgt u regelmatig voor iemand waarmee u een partner- of familierelatie heeft of die u op een andere manier kent, zoals uw buren, een vriend of vriendin? Dan bent u mantelzorger. De praktijk wijst uit dat mensen die ondersteuning nodig hebben steeds vaker leunen op hun mantelzorger(s) voor zover dat mogelijk is. De belangenorganisatie voor senioren ANBO wil graag weten hoe u tegen mantelzorg aankijkt: als mantelzorger zelf óf als…
Armoede en schulden in Nederland nemen snel toe. De bestaande aanpak van dit probleem heeft vooralsnog onvoldoende impact: het neemt de dieper liggende oorzaken niet weg. Naast het individuele leed kost de huidige aanpak de samenleving veel geld. Heel veel geld. Er zijn nieuwe wegen nodig, dwars door sectoren heen, samen met de mensen om wie het gaat zelf. Vanuit eigen kracht in plaats vanuit regels, door anders te denken,…
In september 2009 hield Simon Sinek een toespraak op een lokale TEDx-conferentie*) in de buurt van de Noord- Amerikaanse stad Seattle. Hij sprak 18 minuten lang over hoe grote leiders tot handelen inspireren. Zijn presentatie was bewust Lo-Fi: jeans, een hemd met open hals, opgerolde hemdsmouwen, en alleen een flip-over en een viltstift. Als iemand aan het publiek zou hebben verteld zou niemand het hebben geloofd maar de aanwezigen waren…
Pagina 1 van 5
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design