header2

citaat de mensen zeiden


 

Overheid

Het is onvermijdelijk dat de overheid soms nadeel toebrengt aan mensen, of zelfs materiële of immateriële schade. Juist als ze bezig is het publieke belang te behartigen. Dat maak ik nu zelf mee, nu er op een paar honderd meter van mijn woning een nieuwe snelweg wordt aangelegd.In zo’n geval gelden er voor de overheid gedragsregels die je ook aan het gewone menselijke verkeer kunt ontlenen. Zoals: ga er niet…
Op donderdag 13 juli 2017 vond het kort geding plaats tegen Stichting Benchmark GGZ (SBG). De eis was dat SBG het verwerken van gegevens van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg dient te staken. De reden hiertoe is dat SBG de patiëntgegevens in strijd met de wet verwerkt. SBG weigert echter eigenstandig de verwerking te staken. Een aantal samenwerkende partijen rond de beweging Stop benchmark met ROM had op 24 mei…
Gemeenteraadsverkiezingen gaan over lokale zaken en veel van die lokale zaken worden bepaald door ontwikkelingen die van buiten op gemeenten afkomen. Dan is de vraag: hoe gaat men daarop reageren? Denkt een gemeente: we kijken wel wat 't wordt, of kan de gemeente baat vinden bij actief en alert reageren, ook als de ontwikkelingen nog maar pril zijn?De provincie Overijssel heeft een overzicht laten maken door Trendbureau Overijssel*) die de…
De val de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden geeft inzicht in de veranderingen in het middensegment van de Nederlandse samenleving sinds de jaren zeventig. Deze publicatie van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid belicht vier aspecten: de ontwikkeling van middeninkomens, van middelbare opleidingen en middenberoepen, en van opvattingen over politiek en maatschappij. Een definitie of omschrijving van de middenklasse bleek nog niet zo makkelijk te geven. Volgens de WRR…
In het programma Nieuwsuur van zondagavond 16 juli 2017 op NPO 2 vertellen drie vrouwen over hun werk. Agente Maureen Wildvank, onderwijzeres Sharon Holts en verpleegkundige Lisa-Lynn Fokker doen daarbij een dringend beroep op het volgende kabinet om hun problemen serieus te nemen. Vooral de mensen die in dienst zijn bij de overheid of in de collectieve sector staan onder druk. De werkdruk is hoog, er is weinig tijd en…
Er komt een rechtszaak tegen de Staat vanwege schenden van het privéleven door de nieuwe inlichtingenwet, ook wel aftapwet genoemd. De eerste Kamer ging dinsdagavond 11 juli 2017 akkoord met een per 1 januari 2018 ingaande wet die die veiligheid moet verbeteren. Dat betekent niet dat de wet er zomaar komt. Een aantal organisaties is van plan de staat voor de rechter te dagen. Het betreft de Wet op de…
De kandidatenlijst van de verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2017 is bekend gemaakt. Acht overheidsmanagers zijn geselecteerd. “De jury was onder de indruk van de kwaliteit, kennis en ervaring van de voorgedragen kandidaten. Het was lastig een keuze te maken, maar de shortlist bevat naar onze mening de acht toppers voor de volgende ronde”, aldus Ank Bijleveld, Commissaris van de Koning in Overijssel en juryvoorzitter. De acht kandidaten zijn gekozen…
Bijna alle Tweede Kamerleden, bewindslieden en ambtenaren zijn hoogopgeleid. Tegelijkertijd heeft de overgrote meerderheid van de stemgerechtigden een lagere of zelfs geen opleiding. Hoe problematisch is dat? Twee nieuwe boeken waarschuwen voor deze opleidingskloof tussen burger en bestuurder.Wie enkele tientallen jaren geleden naar de samenstelling van de Tweede Kamer keek, zag een redelijk evenwichtige afspiegeling van het opleidingsniveau binnen de samenleving. Notabelen en aristocraten deelden het pluche met voormalig arbeiders…
Op de blog Beste Jaap, Beste Leike van de site Organisatievragen voeren ene Jaap en Leike regelmatig een dialoog over het vak en de wereld. Op 2 juli 2017 schreef Jaap zijn blog De Tjeenk. Die begint zo: Beste Leike, Jij maakte je boos over het getut in de kabinetsvorming in je laatste brief; ik heb met bewondering de bijlage bij het eindverslag van formateur Tjeenk Willink gelezen. De man…
Pagina 1 van 13
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design