header2

citaat jacques wallage


 

zaterdag, 23 september 2017 10:06

LIA heeft Onderwijscoöperatie brief gestuurd en eist stopzetting verkiezingen Deelnemersvergadering van Lerarenregister

Beoordeel dit artikel
(11 stemmen)

Onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) heeft op 20 september 2017 een brief gestuurd (zie update onderaan) aan de Onderwijscoöperatie met het verzoek de verkiezingen voor de Deelnemersvergadering per direct stop te zetten.
De Deelnemersvergadering is een nieuw orgaan van de Onderwijscoöperatie. Sinds 1 augustus 2017 heeft Nederland de Wet Beroep leraar en lerarenregister, welke gefaseerd ingevoerd zal gaan worden. Met deze wet wordt de professionele ruimte en zeggenschap van leraren vastgelegd en krijgt het nieuwe lerarenregister een wettelijke basis in 2018.

Leraren die zijn aangemeld bij het Lerarenregister zijn lid van de Deelnemersvergadering (DV). Door deze DV wordt van 4 tot en met 24 september een vertegenwoordiging van 24 afgevaardigden gekozen. De eerste (24) afgevaardigden van de Deelnemersvergadering krijgen de kans om met elkaar vorm te geven aan de basis van hun takenpakket, zoals bijvoorbeeld beslissingen omtrent de manier van overleggen en de plek van samenkomsten. Ook beslissen en denken de afgevaardigden mee over al lopende trajecten. Zo gaan zij vanaf oktober 2017 aan de slag met het voorstel voor de herregistratiecriteria en de valideringseisen voor professionele activiteiten. Dat geldt ook voor de professionele standaard.

Nep-accounts

Met het begin van het nieuwe schooljaar begon door te dringen dat de procedure rond de DV aan alle kanten rammelde. Een onderzoek van jurist Sjoerdy Snijder bevestigt dat. Het blijkt dat de statutenwijziging waarin de DV en haar bevoegdheden worden gedefinieerd niet rechtsgeldig tot stand is gekomen: “Dit impliceert dat men moet terugvallen op de oorspronkelijke statuten, waarin geen DV is opgenomen. Het gehele proces rondom de DV zal formeel juridisch moeten worden stopgezet. Niet alleen de verkiezingen staan op de helling maar ook alles wat de DV, van welke orde dan ook, op grond van de statuten aan taken had moeten uitvoeren”.

Aangezien er nog geen wettelijk register is, is er geen DV die afgevaardigden uit haar midden kan kiezen. Bovendien blijkt ook nog dat er van alles mankeert aan de uitgifte van stemcodes. Er zijn mensen die zich via nep-accounts aanmelden. Er zouden zo'n 37.000 onrechtmatige stemcodes zijn verstuurd aan mensen die daar geen recht op hebben. Sommigen hebben meer dan één stemcode toegestuurd gekregen. De Onderwijscoöperatie voert hier geen controle op uit. Zelfs als het houden van deze verkiezingen rechtsgeldig zou zijn, dan zou de verkiezingsuitslag alsnog nietig verklaard moeten worden.

LIA besluit de brief met de eis aan de Onderwijscoöperatie: “Indien de Onderwijscoöperatie niet binnen 5 dagen na dagtekening van dit schrijven gevolg geeft aan het dringende verzoek van LIA zal LIA zich genoodzaakt voelen nadere juridische stappen te onder­nemen en de Onderwijscoöperatie in rechte te betrekken”.

Brief en eventuele reactie van de Onderwijscoöperatie worden na het weekend, als de termijn van 5 dagen verstreken is, openbaar gemaakt door LIA.

LIA eist stopzetting verkiezingen Deelnemersvergadering, Leraren in actie, 22 september 2017: www.lerareninactie.nl

Patrick Woudstra, leraar en bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland twitterde de inhoud van de brief van de advocaat aan de Onderwijscoöperatie: https://twitter.com/PatrickWoudstra/status/910936510320594945

Het lerarenregister, Sjoerdy Snijder, Aristoidea, 21 september 2017: https://aristoideablog.wordpress.com

U P D A T E

Bestuur Onderwijscoöperatie wacht verslag verkiezingscommissie af, Onderwijscoöperatie, 26 september 2017: http://registerleraar.onderwijscooperatie.nl

LIA meldt op maandag 25 september 2015 dat de termijn van vijf dagen verlopen is en de Onderwijscoöperatie niet heeft gereageerd op de brief van de advocaat.. LIA ziet zich nu genoodzaakt de OC voor het gerecht te dagen.
Lees hier de brief van LIA aan de Onderwijscoöperatie: https://www.lerareninactie.nl/uploadedfiles/61D34CC9D12EF4237D530D72B59E6DCB.pdf

Toevoeging artikel Het lerarenregister van Sjoerdy Snijder op Aristoidea: Artikel 31, 24 september 2017: https://aristoideablog.wordpress.com/2017/09/24/overgangsbepaling-artikel-31/
Conclusie: De verkiezingen zijn dus nog steeds niet rechtsgeldig.

aristoideia lerarenregister september2017

Laat een reactie achter

Als u reeds lid bent van beroepseer, dient u eerst in te loggen om te kunnen reageren.

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design