header2

citaat bertrand russell 

Onderwijs

Leerkrachten van het primair onderwijs (PO) zijn op 20 maart 2017 begonnen met een actie voor een beter salaris en een kleinere klas: PO in Actie. In een pamflet en een manifest pleiten zij voor goed onderwijs voor alle kinderen. “Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden”, aldus de actievoerders, ”dan moet er NU geïnvesteerd worden in het primair onderwijs. Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt…
Thijs Roovers is groepsleerkracht en ICT-coördinator op de Leonardo da Vinci-school in Amsterdam. Met veel interesse volgt hij de ontwikkelingen in het onderwijs. Via zijn site Meester Thijs en Twitter laat hij zien waarmee hij zich bezig houdt.Medio februari leverde hij commentaar op de reacties die volgden op een besluit van de Tweede Kamer om de hoorzitting over Onderwijs2023*) op te schorten. De hoorzitting zou worden gehouden op 15 februari…
Een nieuw pan van aanpak van het Ministerie van Onderwijs om het lerarentekort op te heffen biedt vijf mogelijke oplossingen en stimuleert partijen om gezamenlijk het probleem van het tekortt op te lossen. Het bouwt voort op de acties die door verschillende partijen in de regio al in gang zijn gezet: Verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen: als meer studenten kiezen voor de lerarenopleiding en deze…
Na bijna 34 jaar bij scholengemeenschap Reggesteyn gewerkt te hebben en ruim 39 jaar in het onderwijs, heeft Wim van de Merwe op 12 oktober 2016 afscheid genomen als docent metaaltechniek. Maar wie denkt dat de inmiddels 65-jarige Wim van zijn pensioen gaat genieten, heeft het mis. “Ik ga zeker niet achter de geraniums zitten”. Een verslag van het afscheid is te lezen op de site van Stichting A+O Metalektro.Na…
Het Nederlandse team van EuroSkills 2016 heeft acht medailles gewonnen: drie keer goud, drie keer zilver en twee keer brons, goed voor de vijfde plaats in het landenklassement. Dat werd op zondagavond 4 december bekend gemaakt tijdens de sluitingsceremonie van de Europese kampioenschappen voor beroepen, de EuroSkills 2016, gehouden in Gothenburg, Zweden van 1 tot en met 3 december 2016. Oostenrijk eindigde met dertien medailles op de eerste plaats, voor…
Het wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal wordt besproken in de Eerste Kamer op dinsdag 29 november 2016. Het voorstel - ingediend op 25 april 2016 - is op 11 oktober 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De volgende partijen stemden voor: PvdA, GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, CDA en PVV.De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 25 november…
Zwitserland blijkt het beste beroepsonderwijsstelsel ter wereld te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek in vijfendertig OESO-landen*), de Young Workers Index: Empowering a new generation. Op de OESO-ranglijst staat Zwitserland op nummer een. Nederland doet het niet slecht en staat op de zevende plaats.Zwitserland biedt de beste voorwaarden voor het beroepsonderwijs, blijkt volgens het onderzoek, uitgevoerd door advies- en accountantsbedrijf PricewaterhouseCoopers (PwC). Daarbij hanteerde het bedrijf acht indicatoren voor de…
Mijn hele werkzame leven heb ik in en voor het onderwijs gewerkt, aanvankelijk als leraar op de basisschool en het middelbaar beroepsonderwijs en vanaf 1975 als directeur van het Centrum voor de Europese Vorming in het Nederlandse onderwijs, later omgevormd tot Europees Platform. Vanaf 2006 heb ik deel uitgemaakt van een onderzoeksteam GION-RUG naar (Europese) burgerschapsvorming. Op dit moment doe ik onderzoekswerk voor de Leibniz Universität in Hannover en ondersteun…
Omdat leraren teveel tijd kwijt zijn aan het maken van lijstjes en het invullen van formulieren, heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs een nieuw plan bedacht om een eind te maken aan het ‘oerwoud van zelfopgelegde regels waar scholen onder lijden’. Het plan heet Operatie regels ruimen en is gelanceerd op 15 november 2016. De staatssecretaris voert al langer samen met de onderwijsraden, de vakbonden, de onderwijsvakorganisaties en de Algemene vereniging…
Pagina 1 van 27
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design