header2

citaat allen ginsberg 

Onderwijs

In het artikel “Hell hath no fury like a teacher scorned”. Kom niet aan mijn taal. Kom niet aan mijn leerlingen, het vierde in een reeks over de eindexamens Frans 2017 dat hier verderop te downloaden is (het is lang), zet ik grondig uiteen wat er mis is aan welke vraag van het herexamen VWO Frans.
De eindexamens Frans zijn sinds twintig jaar hoogst problematisch en daar zijn een heleboel docenten momenteel heel druk mee. Toch is het nu bij het herexamen Havo goed gegaan en het is kies om dat dan ook te vermelden.Het herexamen Frans HAVO was nagenoeg foutloos. Zodanig dat een leerling die in tijdvak 1 een 5,3 haalde nu een 7,1 haalt. Bij de zwaarst mogelijke normering. Dit is ontzettend goed nieuws…
Blog van Charlotte Goulmy, lerares Frans: In mijn au-pair jaren moest ik regelmatig een hele vakantie naar het buitenhuis met de kinderen. In dit geval een meisje van negen en een jochie van zeven. School had gezegd dat de kleine eigenlijk te moe was de laatste tijd en dat hij de herfstvakantie maar moest gebruiken om bij te slapen. Dat wilde dus zeggen ’s middags siesta en ’s avonds vroeg…
Blog van Charlotte Goulmy, lerares Frans: Het eerste tijdvak van de landelijke eindexamens zit er op.https://www.examenblad.nl/errata-2017-eerste-tijdvak/2017 Dit is de lijst met fouten die het College voor Toetsen en Examens (CvTE) toegeeft.Sommigen op tijd, anderen achteraf.Voor Vwo Frans hadden we 1 erratum en 3 aanvullingen op het correctievoorschrift. Dus 4 fouten die het CvTE toegeeft, in 1 examen, van 44 vragen. In 9 procent van de vragen van het landelijke eindexamen…
Op dit moment doet het tijdschrift Didactief onderzoek naar de begeleiding van startende leraren. Didactief is benieuwd naar ervaringen van startende èn ervaren leraren van het primair en het voortgezet onderwijs als het gaat om begeleiding die zij, al dan niet, krijgen of hebben gekregen. Dus ook als je geen begeleiding hebt gekregen als starter, hoort Didactief dat graag. Ook als je als ervaren leraar zelf startende leraren hebt begeleid,…
In een uitzending van Nieuwsuur*) werd aandacht besteed aan het Zweedse onderwijsmodel Kunskapsskolan dat snel aan populariteit wint in Nederland. Niet langer klassikaal lessen volgen op één niveau, maar leerlingen die zelf hun rooster en leerdoelen bepalen.Maar naast bijval is er ook kritiek op dit schooltype. Jelmer Evers, leraar geschiedenis op Utrechtse scholengemeenschap UniC, wees in de uitzending op het commerciële bedrijf achter het onderwijsconcept. Hij vindt dat de overheid…
René Kneyber heeft, voor wie ernaar op zoek was, zijn visie op het lerarenregister1) opnieuw op internet geplaatst. De blog werd eerder gepubliceerd voor de behandeling van de wet Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal in de Eerste Kamer2) op 21 februari 2017. In verband met de internetconsultatie3) publiceert Kneyber zijn visie nogmaals. Titel: Een register zonder nascholingsuren: Vóór alle commotie, vóór het advies van de Raad van State,…
In het rapport Status en imago van de leraar in de 21ste eeuw dat op 23 mei 2017 verschijnt, staat dat de status van het leraarschap aan het afnemen is. Het beroep heeft de afgelopen jaren fors aan waardering ingeboet.De resultaten van het onderzoek zijn een trendbreuk, concluderen het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, het beleidsadviesbureau Ecorys en TNS Nipo die het onderzoek hebben verricht…
Jan van de Ven, een van de initiatiefnemers van PO in Actie, zegt In een interview in De Volkskrant dat het vak van onderwijzer is uitgehold. Leerkrachten van het primair onderwijs (PO) zijn op 20 maart 2017 begonnen met een actie voor een beter salaris en een kleinere klas: “Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief…
Pagina 1 van 28
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design