header2

citaat aristoteles2


 

Onderwijs

Ingrid Robeyns, hoogleraar Ethiek aan de Universiteit van Utrecht was zondag 11 februari 2018 te gast in het televisieprogramma Buitenhof om over de kwaliteit van de universiteiten te praten. De concrete aanleiding was de aandacht in landelijke media voor discussies die in de wereld van de universiteit spelen, waaronder de ontslagbrief van Eelco Runia, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het wegstemmen van het plan van de RUG om…
“Als we op de universiteiten opeens volgens contract gaan werken, veertig uur per week, loopt het binnen vier weken spaak. Het systeem draait op onze overuren”, aldus Ingrid Robeyns, hoogleraar Ethiek aan de Universiteit van Utrecht in het televisieprogramma Buitenhof op 11 februari 2018. Ze is in debat over werkdruk en bureaucratie op de universiteiten met Elmer Sterken, rector magnificus van de Rijksuniversiteit van Groningen. In het boek Goed werk…
Tot en met dinsdag 8 mei 2018 is het mogelijk mee te doen aan de verkiezing van de Leraar van het Jaar 2018. De leraren worden gekozen door een jury bestaande uit leraren. Om de jury te voorzien van voldoende informatie kunt u op het aanmeldformulier de naam van de kandidaat van uw keuze opgeven en een aantal vragen beantwoorden. De antwoorden zijn belangrijk; de jury oordeelt namelijk inhoudelijk. Het…
Tijdens het afsluitende debat van het congres over het middelbare beroepsonderwijs (mbo) bij Inholland in Amsterdam op 1 februari 2018 werden harde noten gekraakt over o.a. de doorstroom maar ook over de permanente reorganisatie van het mbo en de rol die het onderzoek in het mbo zou moeten spelen. Het mbo telt in Nederland bijna 500.000 studenten. Het gemiddelde aantal studenten per mbo-school is ruim zevenduizend. Het congres was georganiseerd…
Het lerarentekort is in Nederland een hardnekkig vraagstuk, met name voor bepaalde vakken en opleidingen in de bètatechniek. De afgelopen jaren heeft het Platform Bèta Techniek (PBT) ervaring opgedaan in het aanspreken van nieuwe doelgroepen voor het leraarschap. Het traineeship Eerst De Klas liet zien dat het aanbieden van een hybride traineeship met de combinatie onderwijs-bedrijfsleven een nieuwe doelgroep van jonge high potentials aantrok voor het onderwijs. Mede hierdoor ontstond…
Studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) roepen op tot een vreedzame bezetting. Vrijdagmiddag 26 januari 2018 is er tussen 13.00 en 15.00 UUR een sit-in, in het kantoor van de faculteit Letteren, op de derde verdieping van het Harmoniegebouw. De letterenstudenten, gesteund door studentenbeweging Democratische Academie Groningen (DAG), zijn ontevreden met de bijeenkomst die het faculteitsbestuur donderdagochtend 25 januari hield. Medewerkers en studenten waren uitgenodigd om te praten over een…
Marijke Nijboer schrijft op de site van de Algemene Onderwijsbond hoe drie onderwijsteams van het Roc Amsterdam alle regels lieten vallen.De docenten gaan veel op excursie en investeren in hun relatie met studenten. De regel die als  eerste sneuvelde was de verplichte 1000 klokuren voor de eerstejaars. Het laten vallen van regels gebeurde tijdens het proefprogramma (pilot) Onderwijs Ontregeld waarmee regelarme teams bij ROC Amsterdam experimenteerde. Welke regels zouden teams…
Donderdag 11 januari 2018 promoveert Femke Stad aan de Universiteit Leiden. Onderwerp: Dynamic testing and cognitive flexibility. Bij het leervermogen van jonge kinderen speelt zogeheten ‘cognitieve flexibiliteit’ een belangrijke rol. Kinderen hebben al gauw een streepje voor als ze gemakkelijk tussen verschillende activiteiten wisselen en efficiënt omgaan met feedback. Denk daarbij aan het wisselen tussen plus- en minsommen, of aan de omschakeling tussen taal en rekenen. Leerpotentieel Kinderen met een…
Op de weblog van Steven Geurts is Het grote Onderwijs-jaaroverzicht van 2017 te lezen: “Het enige onderwijs-jaaroverzicht wat telt. Incl bekendmaking van de Onderwijsverliezer én winnaar van 2017”. Geurts is leraar en bioloog en blogt regelmatig over onderwijs, politiek en natuur. Geurts begint met te schrijven dat “2017 een bewogen onderwijsjaar was. In maart waren er verkiezingen, waarna zelfbenoemde onderwijspartij D66 samen met Arie Slob van de ChristenUnie de scepter…
Pagina 1 van 32
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design