header2

citaat graham greene


 

Onderwijs

Ieder kind telt. Ieder kind verdient het geliefd te zijn om wie het is en te worden uitgedaagd op wat het kan. Dat het beseft dat zijn leven waard is geleefd te worden, dat zijn talent en mogelijkheden uit de verf komen, en dat hij de kennis en de vaardigheden, de attitudes en de inzichten verwerft voor volwaardig samenleven en een eerbaar beroep. En, zoals Erasmus ons voorhoudt, het geluk…
De laatste week van november 2017 is het boek Flip the system UK: A teacher's manifesto gelanceerd in Groot-Brittannië. Er was lang uitgezien naar deze door Het alternatief en Flip the sytem geïnspireerde Britse versie.Er is twee jaar aan het boek gewerkt. Redacteuren zijn Lucy Rycroft-Smith, van oorsprong lerares en thans werkzaam als onderzoeker bij Cambridge Mathematics, en Jean-Louis Dutaut, leraar burgerschap, media en politiek en voormalig hoofd van een…
«Ik zou koken en dus zou jij afwassen, maar vooruit, je moet naar kickboxen…» ik doe het wel. Ja oké, het klopt niet, maar het is goed zo… Dat snap ik. Dat kan ook, een beetje meedenken, een beetje sociaal meebewegen, heel normaal, in het dagelijks leven. Maar nu gebeurt het in de Rechtbank. Twee keer. Zelfde Rechtbank, andere zaak, andere rechter, beide zaken civiel recht in Kort Geding, beide…
In Science Guide, het digitale nieuwsmagazine voor de kennissector, schrijft Felix Huygen over verengelsing van het hoger onderwijs in Nederland. Eerder schreef hij over het onderwerp in de Volkskrant waarin opgeroepen werd de petitite van BON tegen verengelsing te steunen. Daarop werd massaal gereageerd: meer dan zesduizend handtekeningen binnen een paar dagen tijd. Huygen is classicus en hoofdredacteur van het tijdschrift Vakwerk van de lerarenvereniging Beter Onderwijs Nederland. Alom heerst…
Op donderdag 28 november 2017 spreekt Edith Hooge in debatcentrum De Balie in Amsterdam in het kader van de reeks Mijn idee voor onderwijs. Aanleiding is haar onderzoek naar sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs. Edith Hooge is hoogleraar onderwijsbestuur bij TIAS, Universiteit van Tilburg. In hoeverre kan een onderwijssysteem worden gestuurd? Doen schoolbesturen ertoe voor goed onderwijs? Hoe pakken vrijheid van onderwijs en autonomie uit in de praktijk?Het blijkt dat…
Aan alle basisscholen in Nederland is de handreiking Ruimte in regels - Papieren rompslomp of kan het anders? toegestuurd. Afzender is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van et Onderwijs. In het 44 pagina’s tellende boekje staat beschreven welke regels er gelden volgens de onderwijswet. Wat wordt er nu precies gevraagd van de leraar? Hoeveel ruimte heeft de leraar om eigen verantwoordelijkheid te nemen? In de…
  “De sfeer en ambiance tijdens de Maagdenhuisbezetting waren een bron van inspiratie”, zegt hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Guy Geltner (1974) van de Universiteit van Amsterdam: “Er was een sfeer van zelf dingen bottom-up aanpakken”. Henk Strikkers, webredacteur van Folia interviewt Geltner over zijn plannen voor een non-profit sociaal medium voor wetenschappers - ScholarlyHub - dat niet drijft op venture capitalists zoals Academia.edu of ResearchGate, maar op een kleine bijdrage van…
Vorige week had ik bijna een uur staan praten met een boze/verdrietige moeder. Een nog net niet kapot gestreden exemplaar van het kaliber van ‘mijn kind eerst op de rit en daarna stort ik in’. Bijzonder om haar zo strijdbaar te zien, het was ooit zo’n esoterisch verantwoorde, theedrinkende Vrije School-moeder, de wereld was mooi en zou er door haar prachtige zoon alleen maar mooier van worden. Zo’n exemplaar. Zeg…
Jaap Versfelt, oprichter van stichting LeerKRACHT voor verbetering van het basis-, voorgezet en middelbaar beroepsonders d.m.v. een speciale aanpak, schrijft met grote opluchting in een blog dat er eindelijk een kentering gaande is in het onderwijs: de leraar doet er weer toe: “Na 30 jaar onderwijsvernieuwingen waarin het woord ‘leraar’ maar nauwelijks genoemd werd, begint de beroepsgroep zich te roeren. Leraren vragen in Den Haag om maatregelen tegen werkdruk, een…
Pagina 1 van 31
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design