header2

citaat jacques wallage


 

vrijdag, 29 september 2017 09:00

Hoe ziet ons werk er in het jaar 2030 uit? Wat voor vaardigheden hebben we nodig?

Beoordeel dit artikel
(5 stemmen)

omslag the future of skills employment in 2013 In het rapport The future of skills: Employment in 2030 beschrijven vier auteurs hoe ons werk er naar alle waarschijnlijkheid zal uitzien in de nabije toekomst. Ze beschrijven ook wat voor vaardigheden er nodig zijn voor nieuwe banen.
The future of skills is geschreven door Hasan Bakhshi, Jonathan M. Downing, Michael A. Osborne en Philippe Schneider van de Engelse, op innovatie gerichte stichting Nesta: “Wij steunen nieuwe ideeën om de grote problemen van onze tijd aan te pakken”.
Dit rapport gaat in tegen de rinkelende alarmbellen die bijdragen aan een risicomijdende cultuur en het afremmen van de toepassing van technologie, innovatie en groei. Dit geldt vooral voor landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en Noord-Ierland, die reeds te kampen hebben met structurele productieproblemen.
Oogmerk van het rapport is informatie verschaffen aan de onderwijssector, het zakenleven en de overheid ten behoeve van strategische plannen en beleidsdoelen voor een betere voorbereiding op de toekomst.

Voorbeeld van nieuwe banen

In discussies over de toekomst van werk is de laatste tijd sprake van verdwijnen van banen als gevolg van automatisering. Over het algemeen was er in rapporten sprake van een te geringe inschatting van de eventuele gevolgen van automatisering op het scheppen van nieuwe banen. De neiging was belangrijke trends te negeren, waaronder de vergrijzende bevolking, globalisering, urbanisering en de opkomst van groene economie.

“In ons rapport”, schrijven de auteurs, “hebben we een innovatieve en uitgebreide methode toegepast om in kaart te brengen hoe de werkgelegenheid er naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst zal uitzien en naar welke vaardigheden er in de toekomst waarschijnlijk grote vraag is.
Deze methode maakt het mogelijk met enige zekerheid te voorspellen wat voor soort nieuwe banen er komen en hoe bestaande taken veranderen in de VS zowel als in de UK in het jaar 2030”.
De prognoses worden geïllustreerd door zes voorbeelden van mensen die nieuw werk hebben gecreëerd. Een van hen is restaurant-eigenaar Mel. Zij zag in de loop van jaren smaak en behoefte van consumenten veranderen en haakte daarop in. In plaats van het café of het restaurant wordt de eigen woning steeds meer de plek voor beleving en ontspanning. Alleen wonen komt steeds vaker voor en mensen neigen naar steeds meer dienstverlening aan huis.
Een ander voorbeeld is immersive experience designer Wilson, ‘ontwerper van verdiepende ervaringen’. Deze 'ervaringsontwerper' ontwikkelde oorspronkelijk games. Met een bevriende zakenman gebruikte hij nieuwe technologie met als doel het intensiveren van de winkelervaring en het vergemakkelen van keuzes maken bij het kopen van nieuwe spullen. Hij heeft zich ook met een onderwijsorganisatie toegelegd op het visueel aanschouwelijk maken van leermethoden voor mensen die normaal gesproken moeite hebben met de traditionele leermethoden.

schema the future of skills employment 2030Welke banen groeien en welke krimpen? Klik op schema

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  • Ongeveer eentiende van de beroepsbevolking heeft een beroep dat waarschijnlijk gaat groeien en ongeveer eenvijfde heeft een beroep dat gaat krimpen.
  • Onderwijs en gezondheidszorg gaan waarschijnlijk groeien, banen voor lageropgeleiden in de bouw en de landbouw niet.
  • Waarschijjnlijk is er in de toekomst meer vraag naar interpersoonlijke vaardigheden. Dat zijn vaardigheden die we elke dag gebruiken bij communicatie en interactie met andere mensen, zowel individueel als in groepsverband. Ook komt er meer vraag naar hogere-orde denkvaardigheden, gericht op analyseren, evalueren en creëren, en systeemvaardigheden die gebruikt worden om sociaal-technische systemen te begrijpen, te monitoren en te verbeteren.
  • De samenstelling van vaardigheden van verschillende beroepen kan worden veranderd ter verbetering van de kansen op een grotere vraag in de toekomst
  • De beroepsbevolking van de toekomst zal een brede basiskennis nodig hebben als aanvulling op de meer gespecialiseerde vaardigheden, nodig voor speciale beroepen

Download hier het rapport The future of skills: Employment in 2030, London: Pearson, september 2017: www.nesta.org.uk

The future of skills: Employment in 2030, Nesta, 28 september 2017 www.nesta.org.uk

 

Laat een reactie achter

Als u reeds lid bent van beroepseer, dient u eerst in te loggen om te kunnen reageren.

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design