header2

citaat zeno


 

Algemeen

De website van Stichtig Beroepseer - www.beroepseer.nl - wordt sinds 10 maart 2018 door de Koninklijke Bibliotheek (KB) gearchiveerd. De KB heeft een selectie gemaakt van Nederlandse websites om voor de lange termijn te bewaren voor toekomstig onderzoek. Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard…
Het grootste Rijnland Praktijkfestival heeft als motto: Als je alles wilt veranderen moet je overal beginnen. Hèt festival, waar vakmensen en andere praktijkbeoefenaren hun ervaringen, inzichten en werkwijzen met elkaar delen en elkaar inspireren om hun Rijnlandse praktijken vorm te geven, vindt plaats in Doorn op dinsdag 24 april 2018.Bezoekers van het festival kunnen kiezen uit meer dan zeventig workshops, activiteiten, presentaties en optredens. Bijvoorbeeld luisteren naar het verhaal van…
Er zijn geen signalen dat er in de wetenschap in Nederland structureel sprake is van zelfcensuur en beperking van diversiteit aan perspectieven, maar we moeten wel alert blijven. Zo kan de steeds grotere nadruk op maatschappelijk relevant onderzoek de academische vrijheid beperken. Om een verscheidenheid aan perspectieven de ruimte te bieden, is een open organisatie nodig waarin wetenschappelijk debat wordt gewaardeerd. Diversiteit van ideeën hoeft er niet noodzakelijkerwijs op het…
In 2018 wordt voor het eerst de Prijs voor publieke sociologie uitgereikt. Deze prijs is voor Nederlandse sociologen die zich op een interessante en vernieuwende manier engageren met een publiek. Dat publiek kan specifiek zijn, bijvoorbeeld omdat het een gezamenlijke zorg heeft, maar ook breed. De prijs kan naar een socioloog gaan die in een aansprekend essay een nieuw perspectief op een maatschappelijk probleem geeft. Maar het kan ook gaan…
In Notariaat magazine - het informatie- en opinieblad voor en over het notariaat - staat een interview van Lex van Almelo met redacteuren Margreeth Kloppenburg en Thijs Jansen van het boek Artikel 5 - De beroepseer van de accountant. Een vraag is of we fraude kunnen voorkomen door te appelleren aan beroepseer? Het antwoord is: Ja, want je bent niet domweg bezig met het toepassen van regels, maar je beziet…
De Nederlandse Orde van Advocaten ((NOvA) heeft de herziene gedragsregels gepubliceerd. Deze richtlijnen zijn direct van kracht en gelden vanaf 22 februari 2018. Ze vervangen de oude gedragsregels van 1992.De meest in het oog springende wijzigingen betreffen een lichte afzwakking van het provisieverbod en de verdwijning van ‘confraternele correspondentie’ zoals advocaten het tot nog toe kennen. Confraterneel is advocatentaal voor hetgeen in vertrouwen kan worden meegedeeld, zonder dat het aan…
Herman van den Bosch heeft zich verdiept in institutionalisering en de gevolgen ervan voor de mens. Uit studies blijkt dat het vermogen tot waarnemen minder manifest is geworden vanaf het tijdperk waarin de mens zich ging vestigen - na de tijd van jagen en verzamelen  - en al helemaal in de tijd van de industriële revolutie. Hoe komt dat?Van den Bosch is hoogleraar managementwetenschappen aan de Open Universiteit, Van den…
Vergeleken met zeven andere westerse landen is Nederland een middenmoter in termen van economische groei per hoofd van de bevolking sinds 2002. Nederland heeft relatief goed gepresteerd qua uitvoer, maar opmerkelijk minder goed qua consumptie, hetgeen samenhangt met relatief ongunstige reële ontwikkelingen van het beschikbare inkomen en de huizenprijs, aldus het Bulletin van de Nederlandsche Bank: Nederland middenmoter qua economische groei, koploper bij uitvoer en hekkensluiter bij consumptie Waar komt…
Circa 350 advocaten in toga hebben donderdagmiddag 1 februari 2018 in Den Haag bij de Tweede Kamer gedemonstreerd voor extra overheidsgeld voor de gefinancierde rechtsbijstand. Een kort verslag van de demonstratie van Sabine Droogleever Fortuyn staat te lezen op de site van het Advocatenblad, sinds 1918 het officiële orgaan van de Nederlandse Orde van advocaten. Ook op de site van Advocatie staat een kort verslag. Red de rechtsbijstand, Recht voor…
Pagina 1 van 22
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design