header2

citaat aristoteles2


 

Algemeen

Herman van den Bosch heeft zich verdiept in institutionalisering en de gevolgen ervan voor de mens. Uit studies blijkt dat het vermogen tot waarnemen minder manifest is geworden vanaf het tijdperk waarin de mens zich ging vestigen - na de tijd van jagen en verzamelen  - en al helemaal in de tijd van de industriële revolutie. Hoe komt dat?Van den Bosch is hoogleraar managementwetenschappen aan de Open Universiteit, Van den…
Vergeleken met zeven andere westerse landen is Nederland een middenmoter in termen van economische groei per hoofd van de bevolking sinds 2002. Nederland heeft relatief goed gepresteerd qua uitvoer, maar opmerkelijk minder goed qua consumptie, hetgeen samenhangt met relatief ongunstige reële ontwikkelingen van het beschikbare inkomen en de huizenprijs, aldus het Bulletin van de Nederlandsche Bank: Nederland middenmoter qua economische groei, koploper bij uitvoer en hekkensluiter bij consumptie Waar komt…
Circa 350 advocaten in toga hebben donderdagmiddag 1 februari 2018 in Den Haag bij de Tweede Kamer gedemonstreerd voor extra overheidsgeld voor de gefinancierde rechtsbijstand. Een kort verslag van de demonstratie van Sabine Droogleever Fortuyn staat te lezen op de site van het Advocatenblad, sinds 1918 het officiële orgaan van de Nederlandse Orde van advocaten. Ook op de site van Advocatie staat een kort verslag. Red de rechtsbijstand, Recht voor…
Naar aanleiding van tips van lezers is het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money gedoken in de ondoorzichtige wereld van de Groningse gaswinning en de bijbehorende bevingsschade. Welke financiële belangen spelen er? Wat betekenen de aardbevingen voor bewoners? En wie profiteert hier eigenlijk van? Aardwetenschapper en journalist Sam Gerrits zocht uit waar de aardbevingen nu eigenlijk vandaan komen. Zijn zoektocht levert niet alleen een boeiende reis op naar de bodemgesteldheid…
Sociaal raadslieden krijgen sinds eind 2017 regelmatig vragen van cliënten die een oproep krijgen om voor e-Court te verschijnen. E-Court is een privaat bedrijf voor digitale arbitrage. Aanleiding voor zo'n oproep is meestal een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar. Er is sprake van een nieuwe trend: zorgverzekeraars zijn massaal overgestapt van de overheidsrechter naar e-Court. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) heeft onderzoek gedaan naar de rechtsgeldigheid van zo'n…
Manon Ruijters had het in haar inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Leren, ontwikkelen en gedragsverandering’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam over de lerende organisatie, professionele teams en goed werk. De lerende organisatie staat momenteel weer in de belangstelling. Organisaties zijn op zoek naar manieren om hun professionals meer ruimte te geven en regels en protocollen te verminderen. Zelfsturing en eigenaarschap horen daar ook bij. Professionals…
In de Krant van West-Vlaanderen vertelt Ise Rollez, boerin in het dorpje Boezinge in de Belgische provincie West-Vlaanderen, waarom ze op 7 december 2017 een open brief heeft geschreven aan de supermarkten. Rollez was een van de negen finalistes van Verkiezing schoonste boerin van Vlaanderen, een wedstrijd met de bedoeling het imago van de hedendaagse boerin en de landbouwsector een stevige duw in de rug te geven. In de open…
René ten Bos, hoogleraar filosofie aan de faculteit der managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds april 2017 Denker des Vaderlands, schreef in het Financieele Dagblad (FD) van 15 oktober 2017 in zijn artikel Hoe nauwer het contact, des te groter het vertrouwen een commentaar op de Veracity Index 2016 van het Britse onderzoeksbureau van de publieke sector, het Ipsos Mori's Social Research Institute. Uit dat onderzoek bleek dat…
Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen schreef op zijn blog “waarin hij op allerlei manieren een pleidooi houdt voor gezond verstand” over Betrouwbaarheidsdeskundigen dat gaat over vertrouwen en prestatie-indicatoren die een niet bestaande maakbaarheid veronderstellen. Bransen:“Steeds meer van overheidsfinanciering afhankelijke sectoren gaan gebukt onder de grote last dat zij tot in het detail administratief rekenschap af moeten leggen van hun prestaties. Van onderwijs tot…
Pagina 1 van 21
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design