header2

citaat jim morrison
 

Algemeen

Jordi Lammers is voor een jaar ´Writer in residence’ bij stichting Beroepseer. Hij schrijft regelmatig voor ons een verhaal over werkende mensen, over mensen die zorg dragen voor de ander en zorg ontvangen. Hoe gaan zij om met de dilemma’s en emoties die daarmee gepaard gaan? Vandaag publiceren wij zijn vijfde verhaal, Een prachtige pallia. Begin van Een prachtige pallia:--- ‘Is hij te vertrouwen?’, vroeg mijn vader. Tegenover hem zat…
De Munich Security Conference (Münchner Sicherheitskonferenz) wordt sinds 1963 jaarlijks gehouden in München. Elk jaar zijn er ongeveer driehonderdvijftig deelnemers uit meer dan zeventig landen: regeringshoofden, ministers, parlementseden, vertegenwoordigers van internationale instellingen en organisaties waaronder de krijgsmacht, de media, de wetenschap, het maatschappelijk middenveld en de zakenwereld.In de afgelopen decennia is de Munich Conference uitgegroeid tot het belangrijkste forum voor de uitwisseling van ideeën en plannen van beleidsmakers op het…
Maarten van der Kloot Meijburg, directeur van adviesbedrijf MKM Consultancy, schrijft in een serie van vier artikelen voor Follow the Money over de ingrijpende politieke gevolgen van het Verdrag van Maastricht. In zijn eerste bijdrage laat hij zien hoe de neoliberale ideologie het Europese politieke en economische beleid in de handen legde van een kleine groep centralistische bestuurders: In zijn boek The Road to Serfdom (1948) ageerde Friedrich Hayek tegen…
Uit een onderzoek naar de manier waarop Raden van Commissarissen omgaan met kritieke situaties blijkt dat toezichthouders moeite hebben met daar adequaat op te reageren. Het onderzoek, getiteld Een slimme Raad is op haar toekomst voorbereid, is uitgevoerd door Jaap van Manen, emeritus hoogleraar corporate governance (ondernemingsbestuur) en onderzoeker Dennis Veltrop van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek was een opdracht van het Nationaal Register en werd gepresenteerd op het derde…
In 2006 hebben Alexandrien van der Burgt-Franken en ik de Stichting Beroepseer opgericht. In die tien jaar is er binnen de Stichting veel gebeurd, zoals in dit boekje*) te lezen en te zien valt. Daarbuiten is echter ook heel veel gebeurd. Ik wil in deze bijdrage onze activiteiten in de context plaatsen van wat er zich in de wereld om ons heen voltrekt. Daarbij valt één ontwikkeling heel in het…
Patrick Delaere schrijft op het academische filosofieblog Bij nader inzien over een boekje dat tien jaar geleden verscheen onder de titel Waarheid!Delaere is filosoof en ethicus en verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn blog is een welkome bijdrage aan de discussie die er momenteel gaande is over wat waar is en niet en hoe je de leugen herkent.Delaere in zijn bijdrage Over waarheid, leugens…
Jordi Lammers is voor een jaar ´Writer in residence’ bij stichting Beroepseer. Hij schrijft regelmatig voor ons een verhaal over werkende mensen, over mensen die zorg dragen voor de ander en zorg ontvangen. Hoe gaan zij om met de dilemma’s en emoties die daarmee gepaard gaan? Vandaag publiceren wij zijn vierde verhaal, Het achterhoofd. Begin van Het achterhoofd:--- Een kleine rode zon boven het water. De ochtend ontvouwt zich als…
Het VPRO-televisieprogramma Tegenlicht zoekt, in samenwerking met Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, mensen die buiten de gebaande paden treden en verandering teweegbrengen. Welke rolmodellen in uw woonplaats, welke mensen met nieuwe ideeën en aansprekend leiderschap behoren wij te kennen? De buurvrouw, of iemand anders uit uw buurt, een mantelzorger, een muzikant, een inspirerende vlogger of een sociale of duurzame ondernemer? Op woensdag 15 maart 2017 vindt er een ‘alteratieve’ verkiezingsavond…
Deskundigheid ligt onder vuur. Veel burgers zitten niet te wachten op wijsneuzen die hun gelijk nog eens komen uitleggen, schrijft Gabriël van den Brink, hoogleraar wijsbegeerte bij Centrum Ethos aan de Vrije Universiteit, op NRC.nl van 27 januari 2017: “We moeten de vraag durven stellen naar onze eigen tekortkomingen”.Van den Brink reageert op een artikel van José van Dijck en Wim van Saarloos die in NRC stelling hadden genomen tegen…
Pagina 1 van 20
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design