header2

Groepsblog
2016 was voor Jeugdbescherming regio Amsterdam het ‘Jaar van de medewerker’. Zonder vitale, krachtige gezinsmanagers is geen kind veilig. Zojuist is het jaarverslag over 2016 verschenen, Kracht getiteld. Jeugdbescherming is een not-for-profit marktorganisatie met circa 450 medewerkers en een budget van ruim 35 miljoen. De organisatie is actief in gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer en Zaanstreek-Waterland. Jaarlijks begeleidt Jeugdbescherming zo’n 3.200 gezinnen. De kern van het werk is intensief,…
Het blijkt dat Duitse bedrijven veel minder managers in dienst hebben dan Amerikaanse. De Hans Böckler Stiftung heeft onderzoek gedaan naar tweeëntwintig technische bedrijven (machinebouw) van tenminste vijftig werknemers in Duitsland, Zwitserland, Groot-Brittannië en Nood-Ierland en de Verenigde Staten. De geniddelde Amerikaanse firma telt 1 manager op 7 werknemers. In Duitsland is er 1 op 26 werknemers. In Zwitserland 1 op 13,6 werknemers, in Groot-Brittannië en Noord-Ierland 1 op 10,3…
In Westerse democratieën wordt een brede discussie over het maatschappelijk onbehagen in de samenleving gevoerd. De consequenties van dit onbehagen zijn vergaand. Zo wordt gesteld: het onbehagen zet de legitimiteit van het overheidshandelen onder druk, het leidt tot grote(re) maatschappelijke tegenstellingen tussen burgers en het is de oorzaak voor de opkomst van populistische partijen. Een perspectief dat daar tegenover kan worden gesteld is dat dit onbehagen de politiek en de…
Hans van der Schaaf  heeft een Open brief geschreven aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Er staat een plan van ZN op stapel m.b.t. de organisatie van de toekomstige eerste lijn. 'Opschaling', ICT en ook een soort van doorzettingsmacht. De hoeveelheid geld die er voor nodig is, is niet mis. “Als zorgconsument en premiebetaler”, schrijft hij, “maak ik mij ernstig zorgen over deze ontwikkeling. Vandaar deze brief”.Kreta, april…
In 2009 start het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) in samenwerking met kennisinstituut Vilans met het programma In voor zorg! Gebleken is dat de langdurige zorg onder druk staat. Doel is instellingen in de langdurige zorg helpen zich ‘toekomstbestendig’ te organiseren. Er wordt zwaar weer verwacht: de crisis - het was 2009 - en de sombere signalen vragen om een grootschalig ingrijpen. Zorgorganisaties kloppen zelf aan bij het…
Metrocosm heeft met een aantal fraaie animaties de hoogte van het inkomen van huishoudens zichtbaar gemaakt in twintig Amerikaanse steden. Ze laten zien hoe het inkomen van de middenklasse extreem veranderd is sinds 1970. De economie is enorm gegroeid tussen 1970 en 2015, het gemiddelde inkomen is verdubbeld. Daarentegen is het inkomen van een Amerikaans gezin uit de middenklasse niet evenredig meegegroeid en slechts toegenomen met 20 procent in dezelfde…
Het UWV verwacht naar aanleiding van de nieuwste Facsheet arbeidsmarkt Overheid tussen 2017 en 2020 opnieuw een daling van het aantal banen bij de overheid. Het gaat om een lichte daling van 8.000 banen van overheidsmedewerkers. Ter vergelijking: tussen 2010 en 2015 kromp het personeelsbestand bij de overheid met 50.000 personen. Met name bij gemeenten, provincies en bij defensie nam het aantal medewerkers sterk af. In 2016 bleef het aantal…
Huisarts Wim J. Jongejan houdt op zijn website Zorg-ICT Zorgen nauwkeurig bij hoe de stand van zaken in Nederland is op het gebied van privacy, zorg en ICT. Waar nodig legt deze waakhond de vinger op de zere plek.In zijn recente blog wijst hij op de grote, ook financiële, gevolgen van niet-legitiem gevulde zorgdatabases. Hij schrijft: In meerdere databases binnen de gezondheidszorg blijken de afgelopen jaren gegevens, die tot individuen…
Jordi Lammers is voor een jaar ´Writer in residence’ bij stichting Beroepseer. Hij schrijft regelmatig voor ons een verhaal over werkende mensen, over mensen die zorg dragen voor de ander en zorg ontvangen. Hoe gaan zij om met de dilemma’s en emoties die daarmee gepaard gaan? Vandaag publiceren wij zijn vijfde verhaal, Een prachtige pallia. Begin van Een prachtige pallia:--- ‘Is hij te vertrouwen?’, vroeg mijn vader. Tegenover hem zat…
Hugo van der Wedden blogt in het digitale magazine Nursing dat het tekort aan verpleegkundigen voor een groot deel is te verklaren door het slechte imago van het vak. Voor dat slechte imago zijn volgens hem de media grotendeels verantwoordelijk. Het tekort aan verpleegkundigen is overigens een wereldwijd probleem.Van der Wedden refereert aan het in 2009 verscheen boek Saving lives: Why the media’s portrayal of nursing puts us all at…
Pagina 1 van 163
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design