header2

Groepsblog
Bart Kiers van Zorgvisie - site en magazine voor management en beleid in de zorg - meldt dat BuurtzorgT voor het eerst een contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar voor het geven van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGz) aan patienten in de wijk. BuurtzorgT biedt tweedelijns-GGz op een radicaal andere manier aan. Niet in klinieken, maar bij mensen thuis.Het contract is gesloten met zorgverzekeraar VGZ. Volgens BuurtzorgT en VGZ is het…
Kennisplatform OMOOC*) - voor overheidsmanagers, professionals en bestuurders - is op 13 februari 2018 van start gegaan met de mooc Vernieuwing lokale democratie. Een mooc is een zogeheten massive open online course, ofwel een cursus die gratis op internet wordt gegeven en waaraan iedereen kan deelnemen. Het doel van deze mooc is ambtenaren, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen te inspireren en inzicht te bieden om nieuwe invulling te geven aan de…
Ingrid Robeyns, hoogleraar Ethiek aan de Universiteit van Utrecht was zondag 11 februari 2018 te gast in het televisieprogramma Buitenhof om over de kwaliteit van de universiteiten te praten. De concrete aanleiding was de aandacht in landelijke media voor discussies die in de wereld van de universiteit spelen, waaronder de ontslagbrief van Eelco Runia, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het wegstemmen van het plan van de RUG om…
“Als we op de universiteiten opeens volgens contract gaan werken, veertig uur per week, loopt het binnen vier weken spaak. Het systeem draait op onze overuren”, aldus Ingrid Robeyns, hoogleraar Ethiek aan de Universiteit van Utrecht in het televisieprogramma Buitenhof op 11 februari 2018. Ze is in debat over werkdruk en bureaucratie op de universiteiten met Elmer Sterken, rector magnificus van de Rijksuniversiteit van Groningen. In het boek Goed werk…
Herman van den Bosch heeft zich verdiept in institutionalisering en de gevolgen ervan voor de mens. Uit studies blijkt dat het vermogen tot waarnemen minder manifest is geworden vanaf het tijdperk waarin de mens zich ging vestigen - na de tijd van jagen en verzamelen  - en al helemaal in de tijd van de industriële revolutie. Hoe komt dat?Van den Bosch is hoogleraar managementwetenschappen aan de Open Universiteit, Van den…
In april 2017 publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Die publicatie was tevens het startsein voor een grootschalig gesprek over de uitwerking van zes in De Zorgagenda opgenomen kernopgaven. In de zomer van 2017 volgde een raadpleging. Een groot aantal mensen werd gevraagd naar hun ervaringen en ideeën over zorg en hulp, over wat er goed gaat en wat er nog beter…
Vergeleken met zeven andere westerse landen is Nederland een middenmoter in termen van economische groei per hoofd van de bevolking sinds 2002. Nederland heeft relatief goed gepresteerd qua uitvoer, maar opmerkelijk minder goed qua consumptie, hetgeen samenhangt met relatief ongunstige reële ontwikkelingen van het beschikbare inkomen en de huizenprijs, aldus het Bulletin van de Nederlandsche Bank: Nederland middenmoter qua economische groei, koploper bij uitvoer en hekkensluiter bij consumptie Waar komt…
Tot en met dinsdag 8 mei 2018 is het mogelijk mee te doen aan de verkiezing van de Leraar van het Jaar 2018. De leraren worden gekozen door een jury bestaande uit leraren. Om de jury te voorzien van voldoende informatie kunt u op het aanmeldformulier de naam van de kandidaat van uw keuze opgeven en een aantal vragen beantwoorden. De antwoorden zijn belangrijk; de jury oordeelt namelijk inhoudelijk. Het…
Tijdens het afsluitende debat van het congres over het middelbare beroepsonderwijs (mbo) bij Inholland in Amsterdam op 1 februari 2018 werden harde noten gekraakt over o.a. de doorstroom maar ook over de permanente reorganisatie van het mbo en de rol die het onderzoek in het mbo zou moeten spelen. Het mbo telt in Nederland bijna 500.000 studenten. Het gemiddelde aantal studenten per mbo-school is ruim zevenduizend. Het congres was georganiseerd…
Circa 350 advocaten in toga hebben donderdagmiddag 1 februari 2018 in Den Haag bij de Tweede Kamer gedemonstreerd voor extra overheidsgeld voor de gefinancierde rechtsbijstand. Een kort verslag van de demonstratie van Sabine Droogleever Fortuyn staat te lezen op de site van het Advocatenblad, sinds 1918 het officiële orgaan van de Nederlandse Orde van advocaten. Ook op de site van Advocatie staat een kort verslag. Red de rechtsbijstand, Recht voor…
Pagina 1 van 187
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design