header2

Groepsblog
In het artikel “Hell hath no fury like a teacher scorned”. Kom niet aan mijn taal. Kom niet aan mijn leerlingen, het vierde in een reeks over de eindexamens Frans 2017 dat hier verderop te downloaden is (het is lang), zet ik grondig uiteen wat er mis is aan welke vraag van het herexamen VWO Frans.
De millennial-generatie*) is opgegroeid met het idee dat ze alles kunnen bereiken, als ze maar hun best doen. Vol ambities rennen ze van hort naar her. Fulltime werken, sociale media op peil houden en hordes vrienden onderhouden. De druk van de prestatiemaatschappij is enorm. Het is echter niet goed om altijd maar zo druk bezig te zijn. Op een gegeven moment loop je jezelf voorbij en heb je simpelweg gewoon…
De eindexamens Frans zijn sinds twintig jaar hoogst problematisch en daar zijn een heleboel docenten momenteel heel druk mee. Toch is het nu bij het herexamen Havo goed gegaan en het is kies om dat dan ook te vermelden.Het herexamen Frans HAVO was nagenoeg foutloos. Zodanig dat een leerling die in tijdvak 1 een 5,3 haalde nu een 7,1 haalt. Bij de zwaarst mogelijke normering. Dit is ontzettend goed nieuws…
D'RAN 17 is een nationaal festival van de democratie dat burgers en politici met elkaar wil verbinden. Doel is samenwerken aan een vitale democratie. Initiatiefnemer is stichting Twentement die streeft naar “het versterken, het toegankelijk en aantrekkelijk maken van de democratische dialoog tussen burgers, politici, politieke partijen, vrijwilligersverbanden, belangenorganisaties, onderwijs-, onderzoeks- en maatschappelijke instellingen, ondernemers, en media”. D'RAN vindt plaats in Enschede op 8 en 9 september 2017. D'RAN 17…
‘Evidence-based’: het is een toverformule die is doorgedrongen tot in de haarvaten van de praktijk, het beleid en de financiering van de zorg. Eerst het bewijs leveren en dan pas toepassen, betalen of inkopen. Richtlijnen, protocollen, toezichtkaders, kwaliteitsindicatoren en zorgcontracten getuigen hiervan. De onderliggende aanname is dat bewezen zorg ook altijd goede zorg is. In het advies Zonder context geen bewijs - Over de illusie van evidence-based practice in de…
Blog van Charlotte Goulmy, lerares Frans: In mijn au-pair jaren moest ik regelmatig een hele vakantie naar het buitenhuis met de kinderen. In dit geval een meisje van negen en een jochie van zeven. School had gezegd dat de kleine eigenlijk te moe was de laatste tijd en dat hij de herfstvakantie maar moest gebruiken om bij te slapen. Dat wilde dus zeggen ’s middags siesta en ’s avonds vroeg…
i-Wire is bezig te arbeidsomstandigen van freelancers en zelfstandigen1) in de Europese Unie te onderzoeken. Het is het eerste onderzoek in zijn soort. Hoe leven de zelfstandigen in deze landen? Hoeveel van hen zijn er vrijwillig freelancer of zzp'er en wie hebben er in feite geen alternatief? Wat voor behoeften en verwachtingen hebben zij? Hoe gaan zij om met onzekerheid en een onvast bestaan? i-Wire staat voor Independent Workers and…
‘Je professioneel gedragen’ is per definitie een oproep om ’niet gewoon je zelf zijn’. Degene die op een werkoverleg in huilen uitbarst wanneer een project naar een ander gaat, zullen veel collega’s niet professioneel vinden. Een politieagent die een wildplasser zonder enige aankondiging en uitleg ruw in de boeien slaat evenmin. Professioneel gedrag vraagt om zelfbeheersing, juist in de moeilijkste situaties: uitgerekend als het voor je zelf ingewikkeld is, moet…
De handreiking voor verpleegkundigen Ethische dilemma's bij zelfmangementondersteuning is het resultaat van een onderzoek van Hester van de Bovenkamp en Jolanda Dwarswaard. Van de Bovenkamp is universitair hoofddocent van instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG/Erasmus Universiteit), Jolanda Dwarswaard is senior-onderzoeker Kenniscentrum Zorginnovatie. De handreiking is bedoeld voor zorgverleners die betrokken zijn bij het ondersteunen van zelfmanagement en daar in de praktijk ethische dilemma’s bij ondervinden. De handreiking geeft geen antwoorden…
In een blog op de site van het Montaigne Centre for Judicial Administration and Conflict Resolution (Universiteit van Utrecht) verwijt Prof. Kees van den Bos dat recht en democratie te weinig aandacht krijgen. Dit in tegenstelling tot radicalisering dat volop in de belangstelling staat. Van den Bos is hoogleraar Sociale psychologie (Faculteit Sociale wetenschappen) en hoogleraar Empirische rechtswetenschap (Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) aan de Universiteit van Utrecht. Radicalisering…
Pagina 1 van 168
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design