header2

Groepsblog
Het vakgebied pedagogiek is de afgelopen decennia in de Nederlandse academische context in de marge terecht gekomen. Gert Biesta pleit voor herstel van dit unieke vakgebied in zijn oratie Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming. Gert Biesta hield op 11 april 2018 hield zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en…
De website van Stichtig Beroepseer - www.beroepseer.nl - wordt sinds 10 maart 2018 door de Koninklijke Bibliotheek (KB) gearchiveerd. De KB heeft een selectie gemaakt van Nederlandse websites om voor de lange termijn te bewaren voor toekomstig onderzoek. Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard…
Na de succesvolle Schrapconferentie in november 2017 hebben honderden zorgverleners in het eerste kwartaal van 2018, samen met een brede representatie uit het zorgveld, vastgesteld welke regels wat hen betreft kunnen worden geschrapt met als direct resultaat meer kwaliteit van zorg en tijd voor de patiënt. Deze 62 ‘schrappunten’ zijn 27 maart 2018 onder grote belangstelling aangeboden aan minister Bruins voor Medische Zorg. De schrapconferentie was georganiseerd door (Ont)Regel de…
In Het Financieel Dagblad doet Laurens Berentsen verslag van het op 18 april 2018 in Utrecht gehouden jaarlijkse symposium De Januskop van Belastingen*) van de vereniging van hoger personeel bij de fiscus, de VHMF**). Daar kwam men  tot de conclusie dat het bij de Belastingdienst ontbreekt het aan medewerkers die een streep in het zand trekken en zeggen: tot hier en niet verder. Die durf is nodig om de geschonden…
Op 24 mei 2018 vindt in Brussel de Sociaal Werk-conferentie plaats. Zo’n duizend sociaal werkers gaan daar nadenken en debatteren over de uitdagingen waarvoor het sociaal werk vandaag staat. In aanloop tot de conferentie publiceert het Vlaamse online platform voor sociale professionals Sociaal.Net een aantal bijdragen over sociaal werk en interviews met sociaal werkers. Sociaal werk is een beroep. Wat houdt het precies in? Wat is de identiteit van het…
Op 19 november 2018 worden de Overheidsawards uitgereikt aan de Overheidsmanager van het Jaar en Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. Welke organisatie of manager verdient te worden genomineerd? Vanaf medio april 2018 is nomineren voor beide verkiezingen mogelijk. De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar draagt bij aan transparantie en verspreiding van kennis binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven voor het voetlicht te brengen. Deze initiatieven zijn een bron van…
Inspecteurs zijn onderwerp van gesprek geworden. Ze staan regelmatig in de belangstelling, of dat nu in de Tweede Kamer is of in de media. Inspecteurs krijgen de opdracht om strenger of juist flexibeler te zijn. Hun wordt gevraagd transparant te zijn over wat ze doen en wat ze aantreffen. Er is verontwaardiging over de ‘afvinklijstjes’ waarmee ze werken of er is ophef om de misstanden die door inspecteurs worden aangekaart.…
Raoul du Pré weet een goede oplossing voor het onderwjjsprobleem. In de Volkskrant haakt hij in op het op 11 april 2018 gepubliceerde rapport van de Onderwijsinspectie, De Staat van het Onderwijs. Hij schrijft: “Het rapport van de Onderwijsinspectie komt hard aan dit jaar: de kwaliteit van het onderwijs daalt al twintig jaar gestaag. Op de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs behalen leerlingen gemiddeld steeds slechtere resultaten voor vakken…
Sinds De Staat van het Onderwijs heb ik Robert Longs Kinderen voor Kinderen-hit Als ik de baas zou zijn van het journaal in mijn hoofd. Iedereen zit met zijn handen in het haar via de ellebogen naar elkaar te wijzen, niemand is verantwoordelijk en ach het is too big to fail, dus we gaan rustig kijken of het beter kan. Maar het is zo simpel!Monique Vogelzang, de inspecteur-generaal van de…
De Inspectie van het Onderwijs presenteerde op het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs in Utrecht op 11 april 2018 de bevindingen uit het gelijknamige rapport. Inspecteur-generaal Monique Vogelzang stelde tijdens de opening dat “de resultaten van het Nederlands onderwijs afglijden”, Ook zorgwekkend is de toenemende sociaal-economische segregatie, wat tot kansenongelijkheid leidt. Een urgente boodschap, maar er zijn volop kansen: “We kunnen de trend keren, als scholen hun autonome…
Pagina 1 van 192
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design