header2

Inloggen

Actueel in Beroepseer


boekhouden2Margreeth Kloppenburg, Thijs Jansen en Hans Duits doen een oproep om deel te nemen aan een onderzoek over de beroepseer van de accountant. Ze zijn een project gestart dat gaat onderzoeken of het voor accountants mogelijk is vanuit beroepseer te werken in een externe omgeving die het liefst alle risico’s wil uitbannen en in toenemende mate het geloof lijkt kwijtgeraakt in zelfregulering door de beroepsgroep.


sander de hosson 2Stichting Beroepseer feliciteert voortrekker Sander de Hosson van harte met de Global Lung Cancer Award! De Hosson is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. De prijs gaat ieder jaar naar iemand die op een positieve manier in de media aandacht vraagt voor longkanker. De Hosson heeft de prijs gewonnen voor zijn column Daverend slotcouplet die in de bijlage Gezondheid & Co in Dagblad van het Noorden gepubliceerd is op 12 mei 2016.


omslag normalisatieDe komende jaren zal er gewerkt worden aan de ‘normalisatie van de ambtenaren-status’. In de volksmond ‘de normalisatie’. Vanaf 1 januari 2020 is de ambtenaar een ‘gewone werknemer’. Dit is het gevolg van een initiatiefwet van D66 en het CDA. Voor de D66 was de inzet “het vergroten van de mobiliteit tussen de publieke en private sector”. Daarnaast zorgt de aanpassing ervoor dat de ontslagprocedure veranderd kan worden. Het is voor de ambtenaar goed te weten wat er in zijn rechtspositie zal veranderen.


professionals in debat
Donderdag 20 april 2017 vindt er in Den Haag een debat plaats over ‘Normalisering van de ambtenarenstatus en de medezeggenschap’ dat gaat over de gevolgen van de in werking treding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020. Wat betekent deze verandering voor de positie en de rol van de ambtenaar en zijn vakmanschap? Welke kansen en uitdagingen zijn er voor de medezeggenschap?


omslag tien jaar st beroepseer midTer afsluiting van de viering van het tienjarig bestaan van Stichting Beroepseer verschijnt de jubileumbundel Tien jaar Stichting Beroepseer 2006 - 2016. In de bundel maken voortrekkers, bestuursleden en beide oprichters van de stichting de balans op. Ze blikken terug op de afgelopen tien jaar en geven aan met wat voor uitdagingen we in de toekomst te maken krijgen. Wat heeft tien jaar Beroepseer teweeggebracht? Welke ontwikkelingen zien we om ons heen? Waaraan wil Stichting Beroepseer bijdragen en hoe?

 
erik van zuidam rijnlander van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

“Het is hem gelukt. Een absoluut unicum. Erik van Zuidam is de allereerste Rijnlander van het Jaar. De eerste in een nog lange reeks, die met hem begint. De prijs bestaat uit een Rijnland wisseltrofee in de vorm van een authentiek stukje Limes, alsmede een ingelijste oorkonde”.


wat bezielt de universiteit leiden 2Biedt academisch werk tegenwoordig nog voldoende carrière-perspectief, constructieve werkrelaties met collega’s en de mogelijkheid om je talenten breed in te zetten? Drie presentaties en gesprekken daarover op de Studium Generale-bijeenkomst in Leiden op dinsdag 14 februari 2017.

Heeft toegenomen onderzoekscompetitie geleid tot een academische ratrace? Vermindert dit de kwaliteit van de wetenschap? Moeten we rivaliteit temperen en meer inzetten op samenwerking en gemeenschapsvorming? En is de betrokken wetenschapper tegenwoordig beter af buiten de academie?

 
het gepeperd gesprek zorgdebat follow the money klHebben de zorgverzekeraars hun bestaansrecht bewezen? Daarover houdt Follow the Money in de aanloop naar de verkiezingen een zorgdebat onder de titel Een gepeperd gesprek. Wees erbij op donderdagavond 26 januari 2017 in Amsterdam. Een van de sprekers is Thijs Jansen, directeur van Stichting Beroepseer. Follow the Money (FTM) is het multimediaal platform voor financieel-economische onderzoeksjournalistiek.


corine korrelStichting Beroepseer heet Corine Korrel hartelijk welkom als nieuwe voortrekker!

Corine Korrel (1963) is oprichtster van Onderwijs/VMBO On Stage: van rode lap naar rode loper! Directe aanleiding was een televisie-uitzending in 2006 waarin het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor de zoveelste keer negatief in beeld kwam: “Steeds als ergens iets vervelends gebeurde, vermeldden de kranten er expliciet bij: die en die vmbo’er had een bushokje vernield. Bij leerlingen van andere scholen stond dat er nooit bij. En ik geloof echt niet dat het daar niet voorkomt. Dit werkt als een rode lap op een stier. Het idee voor VMBO On Stage werd diezelfde avond bedacht”.


beroepseer actie 2De verkiezing van Trump en de Brexit illustreren het toenemende populisme in de wereld. Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht is de vraag waar wij in Nederland voor kiezen, populistisch of moreel gezag?

De Stichting Beroepseer kiest voor moreel gezag. Om deze boodschap te ondersteunen hebben wij een kerstaanbieding. Bij aankoop van het essay Ambtelijk vakmanschapen moreel gezag voor € 19,99, krijgt u een gedrukt exemplaar van de bundel Moraliteit in actie cadeau.

Pagina 1 van 2
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design