header2

Inloggen

Actueel in Beroepseer


Het zou allemaal beter en goedkoper worden, maar drie jaar na de introductie van de Jeugdwet is daar nog maar weinig van te merken. Eind oktober 2018 verschijnt er een boek over dit onderwerp getiteld 
Het alternatief voor de jeugdhulp*). Vooruitlopend op de verschijning van het boek vertelt aanbestedingsjurist Tim Robbe over de jaarlijks terugkerende tarievenoorlog tussen jeugdhulpaanbieders en gemeenten.


gabriel van den brink waarheidsvinding als ambacht
In samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen vond op woensdagmiddag 18 april 2018 in het Hodshon Huis in Haarlem een symposium plaats over Waarheidsvinding als ambacht.


symposium waarheidsvinding 2 Waarheidsvinding als ambacht - De feitenvrije wereld en het alternatief van beroepseer

‘Wetenschap is ook maar een mening’.Het onderscheid tussen feiten en meningen lijkt steeds vager te worden in het publieke debat, de politieke arena en de media. Deskundigheid op basis van (wetenschappelijke) kennis neemt af aan betekenis doordat zij in toenemende mate als mening wordt bestempeld.

logo beroepseer klein
Stichting Beroepseer heeft het initiatief genomen voor de oprichting van het Alternatieven-kabinet. Het Alternatieven-kabinet, onder leiding van Jos de Blok, bestaat uit professionals uit diverse beroepsgroepen die hun eigen kennis, ethiek en ervaring en die van andere professionals inzetten om tot duurzame alternatieven te komen.


omslag artikel5Een nieuw deel in de boekenserie van Beroepseer is verschenen:  Artikel 5 - De beroepseer van de accountant. 


pofront staking primair onderwijs

Op donderdag 5 oktober 2017 gaan leraren en medewerkers van het primair onderwijs een dag staken.
PO in Actie in samenwerking met de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, Algemene Onderwijsbond, de Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs en de FNV hebben in de afgelopen maanden opgeroepen te staken voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk:


kunstenaars frederiksoord 4Een groep van twaalf kunstenaars, uit elke provincie een, woont en werkt de hele maand september 2017 in het militair basiskamp Entre Nous in het Drentse Frederiksoord. Zij willen nadenken over de verzorgingsstaat van de toekomst. Hoe gaat die eruit zien?
Artistiek leider Edwin Stolk vertelt in een video van regionale omroep RTV Drenthe:

d ran 17 festival

D'RAN 17 is een nationaal festival van de democratie dat burgers en politici met elkaar wil verbinden. Doel is samenwerken aan een vitale (regionale) democratie. Initiatiefnemer is stichting Twentement die streeft naar “het versterken, het toegankelijk en aantrekkelijk maken van de democratische dialoog tussen burgers, politici, politieke partijen, vrijwilligersverbanden, belangenorganisaties, onderwijs-, onderzoeks- en maatschappelijke instellingen, ondernemers, en media”.

Pagina 1 van 4
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design