header2

 • hoogtijd politie thumb 3Hoogtijd voor nieuwe besturingsfilosofie bij politie
  professioneel persoonlijk thumbHoe persoonlijk moeten we het professionele nemen?
  before you speak thumb 3Advies van de maand
 • jordi lammers thumb Een mooie boom, door Jordi Lammers
  ambtenarendingen thumb Ambtenaren zien door andere ogen
  jubileumbundel tien jaar stichting beroepseer3 thumbTien jaar Stichting Beroepseer 2006 - 2016
 • vrijwillige slavenVrijwillige slaven
  omslag goed werk voor academici thumbGoed werk voor academici
  omslag het kleine alternatief zorg thumbHet kleine alternatief voor de zorg

webshop beroepseer 5Actueel in Beroepseer

 • Goed Werk Maatschappij: Aanbod van vijf diensten


  logo goed werk maatschappij gr2De samenleving heeft professionals nodig met intrinsieke motivatie en beroepstrots die zich bekommeren om Goed Werk. Professioneel werken is iets anders dan altijd orders uitvoeren of volgens van boven opgelegde regels handelen. Professionals zijn technisch vakbekwaam en in staat verantwoordelijk te handelen. Dat wil zeggen om te gaan met dilemma's en botsende verantwoordelijkheden. Ze zijn begaan met hun werk en de resultaten daarvan.
  Stichting Beroepseer zette in 2015 een nieuwe poot onder haar activiteiten, de Goed Werk Maatschappij, met als doel het concreet en praktisch begeleiden en ondersteunen van professionals op de werkvloer door middel van de Goed Werk-aanpak.

  Lees meer...
 • Kortingsactie Beroepseer: 20% korting op Het kleine alternatief voor de zorg


  omslag het kleine alternatief voor de zorg 2Voor één keer houdt Stichting Beroepseer een kortingsactie op haar best verkopende boek: Het kleine alternatief voor de zorg - Humaniteit boven bureaucratie, een bundel met bijdragen van verschillende auteurs in de vorm van interviews, artikelen, essays, analyses en verhalen van patiënten onder redactie van Jos de Blok, Herman Suichies, Lewi Vogelpoel en Thijs Jansen.

  Een recensent schreef dat “de bundel pijnlijk duidelijk maakt dat economisch wensdenken de beroepspraktijk van medici en andere zorgverleners hoofdzakelijk in de weg zit”.

  Lees meer...

Laatste video's

 • Lars Tummers over beleidsvervreemding van professionals in de publieke sector

  lars tummers policy alienation 2Lars Tummers legt in het kort uit wat hij bedoelt met beleidsvervreemding. Tummers is universitair hoofddocent Public Management aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht) en onderzoeker aan de Arizona State University in de VS. Tummers houdt zich al jaren intensief bezig met de relatie publieke sector-professional-overheid en heeft een model ontwikkeld om beleidsvervreemding onder professionals te peilen. Professionals in de publieke sector zijn vervreemd geraakt van overheidsbeleid en dat belemmert hen hun werk goed uit te voeren. Als een leraar bijvoorbeeld een onderwijsprogramma moet invoeren dat hij slecht vindt voor de leerlingen en de samenleving, kan hij zich daarmee niet identificeren.

  Lees meer...
 • MBO-Manifest met 7 speerpunten voor goed beroepsonderwijs krijgt steun bij bestuurders

  het mbo manifest 2Op 22 juni 2017 ondertekende Sarien Shkolnik het MBO-Manifest. Shkolnik is bestuurder van het regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs, het Graafschap College in Doetinchem. De beroepsvereniging Opleiders MBO - BVMBO - lanceerde in maart 2017 een Manifest dat op 14 juni 2017 overhandigd werd aan het bestuur van de MBO Raad. Het MBO-Manifest bevat een lijst met zeven speerpunten die voor MBO-docenten noodzakelijk zijn voor het geven van kwalitatief goed beroepsonderwijs. De docenten willen bijvoorbeeld afschaffing van de 1.000-urennorm, meer vrijheid voor teams om goed onderwijs te ontwikkelen en meer tijd voor kwaliteit. Het manifest is inmiddels door meer dan tweeduizend docenten/opleiders ondertekend.

  Lees meer...

Groepsblog

 • Het leven is meer dan louter functioneren. Over totale arbeid en de dingen die ertoe doen
  Met de regelmaat van de klok verschijnen er artikelen en boeken over manieren om werkstress en een burn-out te vermijden. Computerworld gaf op 4 augustus 2017 advies aan de IT-manager “aan wie continu gevraagd wordt meer te doen met minder. De verantwoordelijkheden voor het welzijn van het bedrijf lopen alleen maar op. Hoe ga je daarmee om?” We leven in een tijdperk van ‘totale arbeid’. De Duitse filosoof Josef Pieper (1904-1997) gebruikte vlak na de Tweede Wereldoorlog deze term in zijn boek Muße und Kult,…
 • La méthode Coué. Of: Een tragedie in oeverloos veel zinloze actes
  La méthode Coué is officieel een zelf vervullende voorspelling die haar naam te danken heeft aan het werk van psycholoog en apotheker Emile Coué de la Châtaigneraie (1857-1926). De methode is gebaseerd op suggestie en zelfhypnose. Als je maar hard genoeg wilt geloven dat iets goed voor je is dan ga je dat soms ook écht geloven. In het dagelijkse taalgebruik betekent het zoiets als tegen beter weten in tegen de klippen op volhouden. In de politiek valt het onder de categorie houdgreep. DIT is…
 • Is de geautomatiseerde beslisambtenaar onze toekomst? Pleidooi voor een fatsoenlijke overheid
  Het is onvermijdelijk dat de overheid soms nadeel toebrengt aan mensen, of zelfs materiële of immateriële schade. Juist als ze bezig is het publieke belang te behartigen. Dat maak ik nu zelf mee, nu er op een paar honderd meter van mijn woning een nieuwe snelweg wordt aangelegd.In zo’n geval gelden er voor de overheid gedragsregels die je ook aan het gewone menselijke verkeer kunt ontlenen. Zoals: ga er niet van uit dat je per definitie gelijk hebt, dus leg het goed uit, neem de…

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design