header2

 • ambtelijk vakmanschap moreel gezag thumb Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag
  moraliteit in actie thumbWat sociale voortrekkers gemeenten kunnen leren
  dorien pessers thumb 6Interview met Dorien Pessers: 10 jaar Beroepseer
 • omslag het kleine alternatief voor de zorg 2 thumb Evaluatie: 10 jaar marktwerking in de zorg
  is er een toekomst voor de professiesEssay van Howard Gardner
  logo 10 jaar beroepseer thumb2016: Tien jaar Stichting Beroepseer
 • vrijwillige slavenVrijwillige slaven
  rapport oosting twee wilmink 3 thumbLessen uit het rapport Oosting II door Hans Wilmink
  defensieve zorgverlening thumb 3Patiëntenbelang onder druk door spagaat zorgverlener

webshop beroepseer 5Actueel in Beroepseer

 • Goed werk voor academici


  omslag goed werk voor academici klein“Publicatiedwang verjaagt toptalent van de universiteit”, zegt Sanne Blauw in een interview voor het boek Goed werk voor academici. Blauw is gepromoveerd en werkte vier jaar op de Erasmus Universiteit. Na haar promotie werd haar gevraagd of ze op de universiteit wilde bijven. Ze deed het niet en is nu blij dat ze daar niet werkt. Blauw verwoordt een van de thema’s waar de bundel Goed werk voor academici over gaat, namelijk de spanningen die academici in Nederland in hun werk ondervinden.

  Lees meer...
 • De lessen en inzichten van het Professioneel Activisme Lab van Beroepseer


  Om het toenemende activisme van professionals aan te moedigen en te ondersteunen organiseerde Stichting Beroepseer van maart tot en met juni 2016 het Professioneel Activisme Lab, een reeks workshops die professionals aan het denken en werken zette over wat activisme voor henzelf, hun organisatie en beroepsgroep kan betekenen.

  Lees meer...

Laatste video's

 • De slag om het Maagdenhuis Bekijk video

  de slag om het maagdenhuisDe gevolgen van de Maagdenhuisbezetting houden de gemoederen aan de Universiteit van Amsterdam nog altijd bezig. Inmiddels zit er een nieuw College van Bestuur, een direct gevolg van de acties en bezettingen, en werken verschillende commissies aan voorstellen voor een nieuwe universiteit.
  Tijdschrift Folia reconstrueert in de filmdocumentaire De slag om het Maagdenhuis met alle hoofdrolspelers een jaar van protesten en de bezetting van twee universiteitsgebouwen die uiteindelijk leidden tot de val van collegevoorzitter Louise Gunning.

  Lees meer...
 • Prof.Roger Standaert over meetbare en niet-meetbare kwaliteit in het onderwijs: Benader toetsen pedagogisch en niet technocratisch Bekijk video


  roger standaertIn maart 2016 nam Karen Heij afscheid als algemeen directeur van ICE, een bureau in toetsexpertise en ontwikkelaar van toetsen en examens voor alle vormen van onderwijs, van basis- tot hoger en volwassenen-onderwijs. Als dank voor de afgelopen jaren nodigde Heij de Vlaamse prof. dr. Roger Standaert uit voor een lezing.

  Lees meer...

Groepsblog

 • Radicalisering & gewelddadig extremisme
  Je hoort het steeds meer. Jonge moslims radicaliseren omdat zij geen kansen hebben op de arbeidsmarkt, zij worden gediscrimineerd en voelen zich uitgekotst door de samenleving. Ze wonen in getto's, ontwikkelen zich tot criminelen en hebben geen enkel uitzicht op een goed leven. Ze laten zich gemakkelijk overhalen door terroristische groeperingen om samen de ongelovigen te bestrijden. Dan grijpen ze naar andere idealen en middelen om aandacht te krijgen of ze verkassen naar oorlogsgebied om daar de vijand te bestrijden. Zouden dat de redenen zijn…
  Lees meer...
 • Versterk het handelingsvermogen van de leraar door samenwerking in lerarenteams
  De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over de professionele ruimte voor de leraar in de publicatie: Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs - Versterk vermogen om te handelen vanuit het team. De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. Het advies is geschreven op verzoek van de Tweede Kamer. Het beleid dat de positie van de leraar moet versterken, richt zich te veel op de individuele leraar en er is een neiging om teveel van bovenaf op te leggen. Om de…
 • Pauline Meurs in essay ʻWeg met het transitie-denkenʼ over belang van systeem- èn leefwereld in de zorg
  Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam schreef een essay met de titel Weg met het transitie-denken in het vaktijdschrift Lucide (voor bestuur en toezicht in zorg en welzijn). Ze schrijft dat “de drie decentralisaties in het sociale domein - die anderhalf jaar geleden een wettelijke basis hebben gekregen maar op vele plaatsen al veel eerder zijn begonnen en op andere plaatsen nog net uit de startblokken komen – het predicaat ‘transitie’…

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design